Siedziba główna
1ul. Boh. Westerplatte 9/135, 65-034 Zielona Góra
tel. + 48 68-451-19-22
fax + 48 68-451-19-22
tel. kom. 606 412 268
Pokaż na mapie

Szczegółowe informacje o kancelarii

Opis kancelarii

Adwokat Zielona Góra – Rzetelna Kancelaria Adwokacka

Adwokat Paweł Polański jest członkiem Izby Adwokackiej w Zielonej Górze. Tu też zlokalizowana jest jego kancelaria prawna. Działając na rynku profesjonalnych usług prawniczych adwokat posiada wiedzę, doświadczenie zawodowe i umiejętności praktyczne wystarczające do kompleksowej, wszechstronnej i rzetelnej obsługi prawnej.

Kancelaria adwokacka wykonuje ją zarówno w stosunku do przedsiębiorców, klientów indywidualnych – osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej, jak i podmiotów prawa publicznego (administracji publicznej oraz innych jednostek organizacyjnych wykonujących władzę publiczną).

Wsparcie prawnika przydaje się w wielu dziedzinach prawa. Adwokat Paweł Polański specjalizuje się m.in. w prawie karnym, rodzinnym i cywilnym. Dobrego adwokata można też wynająć do spraw z zakresu prawa pracy, gospodarczego czy administracyjnego.

Wykonując zawód adwokata, reprezentuje on prawnie chronione interesy swoich klientów na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, ze szczególnym uwzględnieniem województwa lubuskiego i miasta jakim jest Zielona Góra. Kancelaria prawna współpracuje także z prawnikami działającymi na obszarze Republiki Federalnej Niemiec.

Dobry adwokat – szczegółowa analiza każdego problemu prawnego

Adwokat Paweł Polański dokłada wszelkiej możliwej staranności, aby pomoc prawna udzielana klientom była na najwyższym możliwym poziomie, zaspokajając tym samym w sposób najbardziej optymalny ich potrzeby oraz zabezpieczając ich interesy przed możliwym uszczerbkiem. Z uwagi na dążenie do maksymalnego zadowolenia klienta, decyzja o udzieleniu pomocy prawnej ze strony adwokata poprzedzana jest bardzo szczegółową i gruntowną analizą merytoryczną przedstawionego problemu prawnego oraz rzetelnym wyliczeniem i zestawieniem kosztów przyszłej pomocy prawnej.

Dobry adwokat poradzi sobie z każdym wyzwaniem natury prawnej i będzie starał się znaleźć jak najlepsze rozwiązanie dla klienta. Jako adwokat, Paweł Polański może zająć się kompleksowo tematem – od porady prawnej, przez przygotowanie strategii działania, aż po reprezentację klienta w sądzie. Bez względu na rodzaj sprawy można liczyć na zachowanie poufności oraz etyki zawodowej.

Zespół

Paweł Polański

Dobry adwokat z Zielonej Góry

Adwokat Paweł Polański jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu oraz Wydziału Prawa Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. W latach 2010 – 2012 odbył aplikację adwokacką organizowaną przez Okręgową Radę Adwokacką w Zielonej Górze, zakończoną egzaminem adwokackim. W ramach swojej działalności świadczy pomoc prawną w języku niemieckim, także w zakresie prawa niemieckiego, zwłaszcza na rzecz klientów niemieckojęzycznych, głównie z obszaru Republiki Federalnej Niemiec.

Głównym przedmiotem jego działalności zawodowej jest prawo cywilne, gospodarcze i rodzinne. Specjalizuje się w ogólnym postępowaniu administracyjnym ( uregulowanym w Kodeksie postępowania administracyjnego ) i sądowoadministracyjnym. Posiada także znaczną wiedzę, umiejętności praktyczne i doświadczenie, nabyte zarówno w trakcie aplikacji adwokackiej jak i wykonywania zawodu, w sprawach karnych, w tym karnoskarbowych, i wykroczeń ( prawo materialne, procesowe i wykonawcze ). Poza biegłą znajomością języka niemieckiego, posługuje się językiem angielskim w stopniu bardzo dobrym.

Uwzględniając szczególną rolę Adwokatury w życiu społecznym, Adwokat Paweł Polański bierze udział w akcjach bezpłatnego udzielania pomocy prawnej ( pro publico bono ) na rzecz osób w trudnej sytuacji materialnej i rodzinnej, do których to akcji zalicza się zwłaszcza Dni Bezpłatnych Porad Adwokackich oraz Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem. W zakresie bezpłatnego udzielania pomocy prawnej współpracował także z lokalnym gazetami działającymi na obszarze województwa lubuskiego, prowadząc dyżury telefoniczne jak i w formie bezpośrednich spotkań.

Pomoc prawna udzielana jest w drodze bezpośrednich konsultacji w Kancelarii, jak i z wykorzystaniem wszelkich dostępnych elektronicznych środków porozumiewania się na odległość, co daje możliwość natychmiastowego i efektywnego reagowania na różne problemy prawne klienta i dostosowania się do jego potrzeb wynikających z sytuacji, w której się znajduje. W działalności zawodowej zawsze należycie uwzględnia się indywidualną sytuację każdej osoby potrzebującej pomocy prawnej, przedstawiając rozwiązanie prawne najbardziej do tej sytuacji adekwatne.

Usługi prawne są świadczone zarówno w formie wykonywania jednorazowych zleceń jak i stałej obsługi prawnej, uzależniając rodzaj, formę, czas i zakres pomocy od potrzeb i oczekiwań każdego klienta, stosownie do charakteru, rodzaju i przedmiotu konkretnej sprawy. Przed podjęciem powyższej decyzji wystarczy jedynie kompletne i jasne przedstawienie przez klienta stanu faktycznego i prawnego w danej sprawie, przez okazanie odpowiednich dowodów, zwłaszcza dokumentów, oraz wskazanie wątpliwości i pytań dotyczących tej sprawy.

Przed przystąpieniem do współpracy klient informowany jest w sposób wyczerpujący i zrozumiały o jej zasadach, opisanych na niniejszej stronie.

Świadczona pomoc prawna sprawowana jest w pełnym poszanowaniu zasad wykonywania zawodu adwokata, etyki adwokackiej i godności zawodu, określonych przepisami ustawy z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze, Zbioru zasad etyki adwokackiej i godności zawodu uchwalonego przez Naczelną Radę Adwokacką dnia 10.10.1998 r. ( uchwała nr 2/XVIII/98 ) jak innymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

tel. kom. 606 412 268
Siedziba główna
ul. Boh. Westerplatte 9/135, 65-034 Zielona Góra
tel. + 48 68-451-19-22
fax + 48 68-451-19-22
tel. kom. 606 412 268
Pokaż na mapie