Siedziba główna
1ul. Gliwicka 6/2 40-079 Katowice
Telefon: +48 32 7201250
Fax: 032 720 12 51
Pokaż na mapie

Szczegółowe informacje o kancelarii

Opis kancelarii

Prowadzenie działalności gospodarczej zarówno na rynkach realnych, jak również finansowych, zarządzanie podmiotami gospodarczymi, czy też sprawowanie nad nimi nadzoru niesie ze sobą coraz większe ryzyka. Pojawiają się one na różnych polach, mają niejednokrotnie złożony i skomplikowany charakter, mogą przy tym skutkować dla menedżerów różnoraką odpowiedzialnością. Coraz częściej w obszarze obrotu gospodarczego pojawiają się ryzyka karnoprawne, które powodują, że menedżerowie, przedsiębiorcy, czy organizacje narażeni są na odpowiedzialność karną i karną - skarbową. W tym kontekście istotnego znaczenia nabiera dla menedżerów właściwe przygotowanie do rozpoczęcia aktywności zawodowej, świadomość prawna, umiejętność zapobiegania i właściwego reagowania na zaistniałe ryzyka, dobór właściwego doradcy prawnego lub obrońcy, czy w końcu zaprojektowanie należytej ochrony zgromadzonego majątku, tak prywatnego, jak i majątku organizacji.

Wychodząc naprzeciw powyższym potrzebom, kancelaria Chmielniak Adwokaci zbudowała zespół wyspecjalizowanych prawników, którzy zajmują się zapewnieniem ochrony menedżerom i organizacjom na polu prawa karnego gospodarczego, karnego - skarbowego, a także ochrony przed nałożeniem kar finansowych za naruszenie obowiązków informacyjnych na rynku kapitałowym. 

Reprezentujemy menedżerów i organizacje w sprawach karnych gospodarczych i karnych - skarbowych zarówno w toku postępowań przygotowawczych, jak również przed sądami. Występujemy w charakterze obrońców, a także pełnomocników pokrzywdzonych i oskarżycieli posiłkowych oraz prywatnych. Reprezentujemy organizacje i menedżerów w sprawach o nałożenie kar administracyjnych z tytułu naruszenia obowiązków finansowych na rynku kapitałowym zarówno przed KNF, jak i przed sądami, a także wdrażamy w przedsiębiorstwach procedury compliance zapewniające zgodność postępowania z przepisami prawa i bezpieczeństwo. 

Nasz zespół tworzą specjaliści z zakresu prawa karnego i procedury karnej, prawa podatkowego, prawa spółek, prawa cywilnego oraz prawa zamówień publicznych.

Niezależnie od ochrony prawnej, chcąc zapewnić naszym Klientom maksymalne bezpieczeństwo, współpracujemy z biegłymi rewidentami, tłumaczami przysięgłymi, rzecznikami patentowymi, pracownikami naukowymi, agencją PR, oraz firmami zajmującymi się informatyką śledczą, a także ochroną przed inwigilacją.

Zespół

Łukasz Chmielniak

ADWOKAT, ZAŁOŻYCIEL KANCELARII

SPECJALIZACJE: Prawo karne gospodarcze i karne skarbowe, Postępowania w przedmiocie kar finansowych z tytułu naruszenia obowiązków informacyjnych na rynku kapitałowym.

W Kancelarii Chmielniak Adwokaci zajmuje się obroną menedżerów w postępowaniach karnych gospodarczych i karnych skarbowych. Występuje również w tych postępowaniach w charakterze pełnomocnika pokrzywdzonych i oskarżycieli posiłkowych. Reprezentuje klientów w postępowaniach związanych z naruszeniem obowiązków informacyjnych na rynkach kapitałowych, w szczególności w sprawach dotyczących nałożenia administracyjnych kar finansowych. Łukasz Chmielniak świadczy również usługi doradcze, a także bierze udział we wdrażaniu w organizacjach procedur compliance.

Łukasz Chmielniak, oprócz działalności praktycznej, zajmuje się działalnością naukową. Przedmiotem jego zainteresowań naukowych jest odpowiedzialność karna i administracyjna za naruszenie obowiązków informacyjnych na rynkach kapitałowych.

Łukasz Chmielniak jest autorem licznych komentarzy prasowych w zakresie  prawa karnego gospodarczego i karnego skarbowego. Łukasz Chmielniak był uczestnikiem konferencji naukowych z zakresu prawa i postępowania karnego, prowadzi również szkolenia w materii odpowiedzialności karnej menedżerów. Jest autorem bloga poświęconego przestępczości „białych kołnierzyków” oraz obronie w sprawach karnych gospodarczych http://bialekolnierzyki.com.pl/.

Łukasz Chmielniak jest członkiem Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach i Przewodniczącym Sekcji Prawa i Postępowania Karnego przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach.

Łukasz Chmielniak ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego oraz szkołę Prawa Brytyjskiego i Europejskiego prowadzoną przez Uniwersytet Śląski i University of Cambridge. Łukasz Chmielniak pełnił funkcje w organach nadzorczych spółek kapitałowych, takich jak Śląska Wytwórnia Wódek Gatunkowych POLMOS S.A., czy Beskid Ekosystem Sp. z o.o.

Biegle włada językiem angielskim.

606 833 038

Anna Copp

ADWOKAT

SPECJALIZACJE: Prawo podatkowe, Prawo spółek, Prawo  cywile.

W kancelarii Chmielniak Adwokaci Anna Patoleta doradza organizacjom i menedżerom w zakresie aspektów prawa podatkowego oraz prawa korporacyjnego. Bierze również udział w audytach przeprowadzanych w organizacjach oraz we wdrażaniu procedur compliance. 

Anna Copp zdobywała umiejętności zawodowe m.in. w międzynarodowych kancelariach prawnych, w tym w Szanghaju.

Anna Copp prowadzi blog poświęcony odpowiedzialności podatkowej menedżerów http://odpowiedzialnoscmenedzera.biz/.

Anna Copp ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, studia licencjackie na kierunku filologia angielska, studia MBA–C na Uniwersytecie Jiao Tong w Szanghaju, a także studia podyplomowe z zakresu doradztwa podatkowego na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.

Biegle włada językiem angielskim.

Joanna Machlańska

ADWOKAT

SPECJALIZACJE: Prawo karne, Prawo karne gospodarcze i karne skarbowe.

W kancelarii Chmielniak Adwokaci zajmuje się reprezentacją menedżerów w postępowaniach karnych gospodarczych oraz karnych skarbowych, zarówno jako obrońca, jak również jako pełnomocnik oskarżycieli posiłkowych, czy prywatnych. Przygotowuje analizy prawne dotyczące ryzyka pociągnięcia kadry menedżerskiej do odpowiedzialności karnej i karnoskarbowej oraz organizacji w związku z postępowaniami prowadzonymi przeciwko menedżerom. Reprezentuje Klientów kancelarii w sprawach dotyczących odpowiedzialności karnej za błąd w sztuce lekarskiej. Doradza przy audytach prowadzonych w organizacjach oraz podczas wdrażania procedur compliance. 

Ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ponadto studiowała i odbywała kilkukrotnie staże na Wydziale Prawa Państwowego Uniwersytetu w Sankt Petersburgu oraz Państwowego Uniwersytetu im. M.W. Łomonosowa w Moskwie. Aktualnie jest doktorantką w Katedrze Prawa Karnego na Uniwersytecie Jagiellońskim. Autorka licznych publikacji naukowych z prawa karnego i prawa karnego procesowego. Uczestnik licznych konferencji naukowych.

Biegle włada językiem angielskim i rosyjskim.

Hanna Chmielniak

RADCA PRAWNY

SPECJALIZACJE: Prawo zamówień publicznych, Prawo cywilne, Prawo spółek.

W kancelarii Chmielniak Adwokaci doradza w organizacjom i menedżerom w szczególności w zakresie prawa zamówień publicznych oraz prawa spółek. Doradza przy audytach prowadzonych w organizacjach oraz podczas wdrażanych procedur compliance. 

Ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz odbyła aplikację sądową.

Biegle włada językiem angielskim

Adam Kocemba

APLIKANT ADWOKACKI

SPECJALIZACJE: Prawo spółek, Prawo cywilne

W Kancelarii Chmielniak Adwokaci doradza organizacjom i menedżerom w szczególności w zakresie prawa korporacyjnego i prawa cywilnego. Bierze udział w audytach prowadzonych w organizacjach oraz jest członkiem zespołu wdrażającego procedury compliance.

Adam Kocemba ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Aplikant adwokacki w Izbie Adwokackiej w Katowicach, aktywnie uczestniczący w działalności samorządu adwokackiego. Swoje doświadczenie zdobywał w kancelariach prawnych zajmujących się prawem cywilnym, handlowym i prawem karnym, a także działając od 2014 roku, jako członek sekcji cywilnej Studenckiej Poradni Prawnej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Marcin Klonowski

APLIKANT ADWOKACKI

SPECJALIZACJE: Prawo karne, Prawo karne gospodarcze i karne skarbowe.

W Kancelarii Chmielniak Adwokaci zajmuje się obroną menadżerów w postępowaniach karnych gospodarczych i skarbowych. Przygotowuje analizy prawne dotyczące ryzyka pociągnięcia kadry menedżerskiej do odpowiedzialności karnej i karnoskarbowej oraz organizacji w związku z postępowaniami prowadzonymi przeciwko menedżerom (odpowiedzialność posiłkowa, konfiskata rozszerzona, odpowiedzialność podmiotów zbiorowych). Prowadzi również sprawy z zakresu prawa karnego kryminalnego, w tym sprawy o tzw. błędy medyczne.

Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Obecnie jest doktorantem w Katedrze Prawa Karnego Procesowego na Uniwersytecie Jagiellońskim. Marcin Klonowski jest autorem licznych publikacji naukowych i dydaktycznych z prawa i procesu karnego oraz prawa medycznego. Uczestnik ogólnopolskich i międzynarodowych konferencji naukowych.

Biegle włada językiem angielskim.

Mariusz Palian

APLIKANT ADWOKACKI

SPECJALIZACJE: Prawo cywilne, Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne, prawo własności przemysłowej.

W Kancelarii Chmielniak Adwokaci doradza organizacjom i menedżerom w zakresie prawa cywilnego i korporacyjnego. W kręgu jego zainteresowań pozostają również zagadnienia związane z procesem restrukturyzacji i postępowaniem upadłościowym spółek kapitałowych, a także z prawem własności przemysłowej i prawem autorskim. Bierze udział w audytach prowadzonych w organizacjach oraz jest członkiem zespołu wdrażającego procedury compliance.

Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Aplikant adwokacki w Izbie Adwokackiej w Katowicach. Doświadczenie prawnicze zdobywał między innymi w największej kancelarii prawnej w regionie zajmującej się prowadzeniem doradztwa na rzecz przedsiębiorców, organów władzy publicznej oraz osób fizycznych w sprawach gospodarczych, a także w jednostkach organizacyjnych władz samorządowych.


Katarzyna Machalska

ASYSTENTKA

Ukończyła studia administracyjne na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego oraz studia licencjackie w zakresie politologii na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego.

Biegle włada językiem angielskim.

Siedziba główna
ul. Gliwicka 6/2 40-079 Katowice
Telefon: +48 32 7201250
Fax: 032 720 12 51
Pokaż na mapie