CZUBLUN TRĘBICKI Kancelaria Radców Prawnych Spółka Partnerska

Siedziba główna
1ul. Solec 18 lok. U12,
00–410 Warszawa
tel. (+48) 22 826 08 58
fax. (+48) 22 826 08 87
Pokaż na mapie

Szczegółowe informacje o kancelarii

Opis kancelarii

Dostarczamy usługi o jakości porównywalnej do największych firm prawniczych, ale przy bardziej konkurencyjnym podejściu do rozliczeń finansowych.

Kancelaria CZUBLUN TRĘBICKI powstała na początku 2010 roku w wyniku połączenia indywidualnych praktyk r. pr. Piotra Czubluna i r. pr. Piotra Trębickiego. 

Podstawowe założenie biznesowe partnerów Kancelarii to stworzenie firmy prawniczej, która będzie dostarczać usługi prawne najwyższej jakości, porównywalnej do jakości usług oferowanych przez największe firmy działające na polskim i międzynarodowym rynku, ale przy bardziej konkurencyjnym podejściu do rozliczeń finansowych.

Dzięki ukierunkowaniu wiedzy i bogatemu doświadczeniu możemy dostarczać najlepsze rozwiązania prawne w zakresie działalności podmiotów gospodarczych, włączając w to zagadnienia korporacyjne, regulacyjne i procesowe, przy czym nasze główne specjalizacje to:

 • prawo zamówień publicznych
 • prawo ubezpieczeniowe
 • prawo instytucji finansowych
 • prawo pracy
 • prawo IT
 • prawo procesowe 

Co nas wyróżnia:

 • biznesowe podejście do problemów prawnych poparte wieloletnią praktyką (wiele lat pracy jako prawnicy wewnętrzni m.in. we wiodących instytucjach finansowych)
 • najwyższa jakość usług wypracowana przez wiele lat pracy w renomowanych firmach prawniczych
 • konkurencyjne i elastyczne podejście do rozliczeń finansowych

Współpraca oparta na takich podstawach spowodowała, że mimo stosunkowo krótkiej historii, możemy poszczycić się obsługą blisko dwustoma klientami korporacyjnymi. Jesteśmy dumni z tego, że znaczą ich część stanowią uznane i renomowane firmy funkcjonujące na rynku polskim jak i na rynkach zagranicznych.

Bardzo dziękujemy za okazane nam zaufanie.

Zespół

Piotr Czublun

RADCA PRAWNY, PARTNER

SZEF PRAKTYKI PRAWA UBEZPIECZENIOWEGO ORAZ PRAKTYKI PRAWA IT

Piotr Czublun jest radcą prawnym z 20 letnim doświadczeniem w obsłudze prawnej sektora usług finansowych. Zajmuje się kompleksowym doradztwem prawnym dla m.in. zakładów ubezpieczeń, banków, funduszy inwestycyjnych, funduszy emerytalnych, SKOK, firm pożyczkowych, pośredników finansowych.

Najwyższą jakość usług wypracowywał przez wiele lat pracy we wiodących firmach prawniczych. Przez ponad 4 lata związany był z uznaną międzynarodową korporacją prawniczą, jako lider praktyki obsługi firm sektora usług finansowych i praktyki prawa IT.

Bogata wiedza oraz ogromne doświadczenie Piotra Czubluna w zakresie prawa ubezpieczeniowego zostały docenione w marcu 2013 r. nominacją do grona ekspertów ds. europejskiego prawa ubezpieczeniowego w Komisji Europejskiej. Wyróżniony w prestiżowym rankingu Chambers Europe (2017, 2016, 2015), jako jeden z 5 najlepszych prawników w Polsce w kategorii „Bankowość i finanse: ubezpieczenia”.

+48 501 699 636

Piotr Trębicki

RADCA PRAWNY, PARTNER

SZEF PRAKTYKI PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, PRAWA SPÓŁEK ORAZ PRAKTYKI PRAWA PROCESOWEGO

Piotr Trębicki dysponuje wszechstronnym doświadczeniem w zakresie obsługi prawnej obejmującej spektrum działalności podmiotów gospodarczych. Jako ekspert w zakresie prawa zamówień publicznych, reprezentował klientów w najbardziej doniosłych dla państwa polskiego i głośnych medialnie postępowaniach.

Doradza w uzyskiwaniu zamówień o wielomilionowych wartościach współpracując m.in. z dostawcami usług oraz sprzętu IT, dostawcami towarów dla służby zdrowia, usługodawcami usług komunalnych, autorami projektów architektonicznych i urbanistycznych, wykonawcami z branży budowlanej i wodno-sanitarnej, dostawcami systemów bezpieczeństwa, specjalistycznego wyposażenia pracowni badawczych, szkolnych i laboratoriów, firmami reklamy zewnętrznej, outsourcingu pracowniczego i pośrednictwa pracy.

Wyróżniony w rankingu Chambers Europe 2017, jako jeden z najlepszych prawników w Polsce w kategorii „Zamówienia Publiczne”.

+48 601 745 987

Edyta Defańska-Czujko

ADWOKAT, KOORDYNATOR PRAKTYKI PRAWA PRACY

Wykształcenie

 • 2012–2014 – aplikacja adwokacka przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie
 • od 2010 – słuchacz studiów doktoranckich z prawa pracy na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • 2004–2009 – Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji, kierunek: prawo

Specjalizacja

 • prawo pracy
 • prawo umów
 • spory sądowe
 • prawo spółek

Doświadczenie

 • doradztwo obejmujące zarówno indywidualne, jak i zbiorowe stosunki pracy (nawiązywanie oraz rozwiązywanie umów o pracę, opracowywanie dokumentacji pracowniczej związanej z przebiegiem zatrudnienia, doradztwo w sprawach dotyczących układów zbiorowych pracy i innych porozumień zbiorowych zawieranych pomiędzy pracodawcami (ich aktualnymi i przyszłymi właścicielami) a związkami zawodowymi)
 • relacje ze związkami zawodowymi (m.in. negocjacje, spory zbiorowe, strajki)
 • doradztwo w zakresie zatrudniania i rozwiązywania umów z menedżerami i kluczowymi pracownikami, obejmujące w szczególności sporządzanie kontraktów menedżerskich
 • doradztwo w zakresie umów o zakazie konkurencji, w trakcie zatrudnienia oraz po jego ustaniu
 • doradztwo transakcyjne obejmujące w szczególności wsparcie przy procesach przejęcia personelu, restrukturyzacji i reintegracji zespołów pracowniczych, outsourcingu pracowników, w tym zwolnień indywidualnych i grupowych
 • doradztwo w zakresie pracy tymczasowej i działalności agencji zatrudnienia
 • reprezentowanie klientów w postępowaniach sądowych w sprawach karnych oraz cywilnych, w tym we wszelkich sporach z zakresu prawa pracy, dotyczących m.in. roszczeń pracowniczych wynikających z rozwiązywania umów o pracę, mobbingu, dyskryminacji, jak również ustalenia istnienia stosunku pracy
 • doradztwo w zakresie bieżącej obsługi korporacyjnej wielu firm krajowych i zagranicznych

Języki obce

 • angielski
+ 48 602 181 820

Matylda Kraszewska

RADCA PRAWNY, KOORDYNATOR PRAKTYKI PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Wykształcenie

 • 2010–2012 – aplikacja radcowska przy Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie
 • 2000–2006 – Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji, kierunek: prawo
 • 2005 – semestr studiów prawniczych na Facultad de Derecho de la Universidad de Granada w Granadzie (Królestwo Hiszpanii)

Specjalizacja

 • prawo zamówień publicznych
 • prawo gospodarcze
 • prawo cywilne

Doświadczenie

 • kompleksowa obsługa stron postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 • doradztwo dla zamawiającego w przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania – obsługa zamawiających klasycznych oraz zamawiających sektorowych w zakresie zamówień publicznych i niepublicznych
 • udział w realizacji strategicznych postępowań dla sektora gazowego (w tym m.in. w zakresie energetyki i IT) oraz dla organów państwowych
 • doradztwo dla wykonawcy, w szczególności w uczestnictwie w postępowaniu oraz w przygotowaniu środków odwoławczych – obsługa wykonawców m.in. z sektora IT oraz z sektora budowlanego
 • opracowywanie i opiniowanie umów w obrocie handlowym (m.in. umów o zamówienia publiczne, umów nazwanych i nienazwanych w sektorze gospodarczym)

Języki obce

 • angielski
 • hiszpański
+48 501 827 047

Marek Sterniczuk

RADCA PRAWNY

Wykształcenie

 • 2013–2015 – aplikacja radcowska przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie
 • 2011–2012 – studia podyplomowe w Szkole Głównej Handlowej, kierunek: administrowanie funduszami unijnymi
 • 2005–2010 – Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji, kierunek: prawo
 • 2007–2010 – Uniwersytet Warszawski, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, kierunek: europeistyka

Specjalizacja

 • prawo zamówień publicznych
 • prawo cywilne
 • prawo gospodarcze

Doświadczenie

 • obsługa  wykonawców z sektora IT oraz branży medycznej w zakresie zamówień publicznych
 • doradztwo dla wykonawców ze szczególnym uwzględnieniem środków ochrony prawnej
 • reprezentacja klientów przed Krajową Izbą Odwoławczą
 • opracowanie i opiniowanie umów w obrocie handlowym
 • reprezentacja klientów przed sądami powszechnymi

Języki obce

 • angielski
 • francuski
 • rosyjski
+48 22 826 08 58

Magdalena Sudoł

ADWOKAT

Wykształcenie

 • 2013–2015 – aplikacja adwokacka przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie
 • od 2012 – Instytut Nauk Prawnych PAN, studia doktoranckie
 • 2011–2012 – Instytut Nauk Prawnych PAN, Podyplomowe Studium Prawa Konkurencji
 • 2008–2010 – Centrum Prawa Amerykańskiego, Chicago-Kent College of Law, American Legal Studies
 • 2006–2011 – Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, kierunek: prawo
 • 2009 – K.U. Leuven, Erasmus, Program LLM, prawo

Specjalizacja

 • prawo pracy
 • prawo konkurencji
 • prawo handlowe
 • Doświadczenie
 • obsługa prawna przedsiębiorców w zakresie prawa pracy
 • opracowywanie opinii i memorandów
 • przygotowanie regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania, procedur antymobbingowych
 • opracowywanie dokumentacji pracowniczej, w tym związanej z rozwiązaniem stosunku pracy
 • obsługa prawna przedsiębiorców w zakresie prawa pracy obejmująca zarówno indywidualne i zbiorowe stosunki pracy
 • przygotowanie wewnątrzzakładowych aktów: regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania, procedur antymobbingowych
 • opracowywanie dokumentacji pracowniczej, w tym związanej z rozwiązaniem stosunku pracy
 • doradztwo w zakresie zatrudniania i rozwiązywaniem umów z menedżerami, w szczególności sporządzanie kontraktów menedżerskich
 • doradztwo w zakresie umów oraz klauzul o zakazie konkurencji
 • doradztwo transakcyjne obejmujące wsparcie przy procesach przejęcia personelu, restrukturyzacji i reintegracji zespołów pracowniczych, outsourcingu pracowników, w tym zwolnień indywidualnych i grupowych
 • doradztwo w zakresie pracy tymczasowej i działalności agencji zatrudnienia

Języki obce

 • angielski
 • niemiecki
+48 22 826 08 58

Agnieszka Wesołowska

ADWOKAT

Wykształcenie

 • 2014–2016 – aplikacja adwokacka przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie
 • 2004–2005 – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Podyplomowe Studium Służby Zagranicznej
 • 1999–2004 – Wyższa Szkoła Handlu i Prawa, Wydział Prawa, kierunek: prawo

Specjalizacja

 • prawo ubezpieczeniowe
 • prawo cywilne
 • prawo międzynarodowe
 • prawo procesowe

Doświadczenie

 • obsługa podmiotów zagranicznych w kwestiach prawnych i regulacyjnych związanych z rozpoczęciem w Polsce działalności ubezpieczeniowej i działalności pośrednika ubezpieczeniowego, w szczególności na zasadzie swobody świadczenia usług i zasady swobody przedsiębiorczości
 • bieżące doradztwo prawne dla podmiotów z sektora usług finansowych, w szczególności zakładów ubezpieczeń, agencji ubezpieczeniowych oraz brokerów ubezpieczeniowych
 • opracowywanie i opiniowanie wewnętrznej dokumentacji podmiotów z sektora usług finansowych, w szczególności zakładów ubezpieczeń, agencji ubezpieczeniowych oraz brokerów ubezpieczeniowych
 • opracowywanie i opiniowanie pod względem zgodności z prawem produktów ubezpieczeniowych, w tym wzorców umownych w zakresie zgodności z przepisami regulującymi klauzule niedozwolone
 • doradztwo w relacjach  klientów z organami rynku ubezpieczeniowego
 • sporządzanie opinii prawnych dla podmiotów z sektora ubezpieczeń, w tym w zakresie modeli dystrybucji ubezpieczeń
 • sporządzanie umów związanych z wykonywaniem działalności ubezpieczeniowej i działalności w zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego na terytorium Polski
 • doradztwo w zakresie ochrony danych osobowych
 • doradztwo w zakresie ochrony konkurencji i konsumentów
 • doradztwo w zakresie ochrony znaków towarowych
 • reprezentacja klientów przed sądami powszechnymi

Języki obce

 • angielski
 • francuski
 • hiszpański
 • niemiecki
 • włoski
+48 22 826 08 58

Wojciech Kośla

ADWOKAT, KOORDYNATOR PRAKTYKI PRAWA PROCESOWEGO

Wykształcenie

 • 2015–2016 – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Podyplomowe Studia Prawa i Ekonomii Rynku Kapitałowego
 • 2011–2013 – aplikacja adwokacka przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie
 • 2005–2010 – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Prawa i Administracji, kierunek: Prawo

Specjalizacja

 • spory sądowe
 • prawo cywilne
 • prawo ubezpieczeniowe
 • prawo karne

Doświadczenie

 • kompleksowe doradztwo prawne oraz reprezentacja podmiotów gospodarczych oraz indywidualnych w postępowaniach spornych, zarówno w sprawach cywilnych jak i gospodarczych, ze szczególnym uwzględnieniem sporów o charakterze precedensowym, dużym stopniu skomplikowania i wysokiej wartości przedmiotu sporu, obejmujące również sprawy związane z pozwami grupowymi
 • reprezentacja w sprawach spornych również na etapie przedsądowym, przeprowadzanie analizy zasadności roszczeń i określenie ryzyk procesowych oraz opracowanie strategii przyszłego postępowania sądowego
 • świadczenie pomocy prawnej na rzecz profesjonalnych podmiotów w zakresie sporów z konsumentami, obejmujących między innymi problematykę instytucji klauzul abuzywnych i nieuczciwych praktyk rynkowych
 • występowanie w sprawach karnych działając w charakterze obrońcy, dotyczących przestępstw o charakterze gospodarczym jak również zorganizowanych grup przestępczych

Języki obce

 • angielski
+48 22 826 08 58

Julita Nowak

RADCA PRAWNY

Wykształcenie

 • 2013–2015 – aplikacja radcowska przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie
 • 2007–2012 – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wydział Prawa i Administracji, kierunek: prawo
 • 2005–2010 – Uniwersytet Warszawski, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, kierunek: europeistyka

Specjalizacja

 • prawo cywilne
 • prawo ubezpieczeniowe
 • prawo procesowe
 • prawo pracy
 • prawo Unii Europejskiej
 • prawo umów

Doświadczenie

 • bieżące doradztwo prawne dla podmiotów z sektora usług finansowych, w szczególności zakładów ubezpieczeń, agencji ubezpieczeniowych oraz brokerów ubezpieczeniowych
 • opracowywanie i opiniowanie wewnętrznej dokumentacji podmiotów z sektora usług finansowych, w szczególności zakładów ubezpieczeń, agencji ubezpieczeniowych oraz brokerów ubezpieczeniowych
 • sporządzanie opinii prawnych dla podmiotów z sektora ubezpieczeń, w tym w zakresie modeli dystrybucji ubezpieczeń
 • sporządzanie umów związanych z wykonywaniem działalności ubezpieczeniowej i działalności w zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego na terytorium Polski
 • reprezentowanie klientów przed sądami powszechnymi w sprawach z zakresu prawa cywilnego, zwłaszcza z zakresu prawa ubezpieczeń i prawa pracy
 • doradztwo w zakresie bieżącej obsługi korporacyjnej firm krajowych i zagranicznych
 • opracowywanie i opiniowanie projektów umów w obrocie handlowych

Języki

 • angielski
+48 22 826 08 58

Rafał Kmiecik

APLIKANT RADCOWSKI

Wykształcenie

 • od 2015 – aplikacja radcowska przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie
 • 2009–2014 – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, kierunek: prawo

Specjalizacja

 • prawo pracy
 • prawo zamówień publicznych
 • prawo gospodarcze
 • prawo cywilne

Doświadczenie

 • obsługa prawna przedsiębiorców w zakresie prawa pracy, w tym przeprowadzanie analiz i przeglądów dokumentacji pracowniczej
 • doradztwo w zakresie zatrudniania pracowników, w tym nawiązywania stosunków pracy oraz zawierania umów cywilnoprawnych
 • obsługa prawna jednostek samorządu terytorialnego
 • obsługa prawna przedsiębiorców w zakresie prawa zamówień publicznych
 • przygotowywanie i weryfikowanie opinii prawnych i regulaminów
 • opracowywanie i opiniowanie projektów umów w obrocie handlowym

Języki obce

 • angielski
+48 22 826 08 58

Aleksandra Trzcińska

APLIKANT RADCOWSKI

Specjalizacje

 • prawo pracy
 • prawo cywilne
 • prawo handlowe

Doświadczenie

 • bieżąca obsługa Klientów w zakresie zarówno indywidualnego, jak i zbiorowego prawa pracy oraz ubezpieczeń społecznych
 • doradztwo obejmujące opracowywanie dokumentacji pracowniczej związanej z przebiegiem zatrudnienia, w tym nawiązywaniem i rozwiązywaniem stosunków pracy, obejmujące kompleksową pomoc prawną przy rozwiązywaniu stosunków pracy za wypowiedzeniem, w trybie dyscyplinarnym, a także za porozumieniem stron
 • doradztwo Klientom w obszarach ochrony danych osobowych pracowników, w tym przetwarzania danych osobowych w grupach kapitałowych
 • bieżąca obsługa korporacyjna firm krajowych i zagranicznych
 • doradztwo w zakresie zwalczania naruszeń praw własności intelektualnej

 Wykształcenie

 • od 2017 – aplikacja radcowska przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie
 • 2015–2016 – LL.M International Business Law na Uniwersytecie Católica w Lizbonie (stypendium Banku Millennium BCP)
 • 2013–2014 – Uniwersytet Lizboński, Wydział Prawa, Prawo (w ramach programu Erasmus)
 • 2009–2014 – Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji, kierunek: prawo

Języki

 • angielski
 • portugalski
 • niemiecki
+48 22 826 08 58

Marta Ryskalczyk

APLIKANT RADCOWSKI

 • od 2017 – aplikacja adwokacka przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie
 • 2011–2016 – Akademia Leona Koźmińskiego,Wydział Prawa, kierunek: prawo
 • 2014–2015 – Institut superieur de gestion, MBA (w ramach programu Erasmus)
 • 2011–2014 – Akademia Leona Koźmińskiego, finanse i rachunkowość

Specjalizacja

 • prawo ubezpieczeniowe
 • prawo cywilne
 • prawo Unii Europejskiej
 • prawo międzynarodowe

Doświadczenie

 • obsługa podmiotów zagranicznych w kwestiach prawnych i regulacyjnych związanych z rozpoczęciem w Polsce działalności ubezpieczeniowej i działalności pośrednika ubezpieczeniowego, w szczególności na zasadzie swobody świadczenia usług i zasady swobody przedsiębiorczości
 • opracowywanie i opiniowanie wewnętrznej dokumentacji podmiotów z sektora usług finansowych, w szczególności zakładów ubezpieczeń, agencji ubezpieczeniowych
 • opracowywanie i opiniowanie pod względem zgodności z prawem produktów ubezpieczeniowych, w tym wzorców umownych w zakresie zgodności z przepisami regulującymi klauzule niedozwolone
 • sporządzanie opinii prawnych dla podmiotów z sektora ubezpieczeń, w tym w zakresie modeli dystrybucji ubezpieczeń
 • sporządzanie umów związanych z wykonywaniem działalności ubezpieczeniowej i działalności w zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego na terytorium Polski
 • doradztwo dla podmiotów z sektora usług finansowych, w szczególności zakładów ubezpieczeń, agencji ubezpieczeniowych
 • doradztwo w relacjach  klientów z organami rynku ubezpieczeniowego
 • doradztwo w zakresie ochrony danych osobowych
 • doradztwo w zakresie ochrony konkurencji i konsumentów
 • doradztwo w zakresie zwalczania nieuczciwej konkurencji
 • doradztwo w zakresie prawa międzynarodowego prywatnego

Języki obce

 • angielski
 • francuski
+48 22 826 08 58

Izabela Dziwińska

PRAWNIK

+48 22 826 08 58

Magdalena Maksimiuk

PRAWNIK

Wykształcenie

 • 2012–2013 – Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji, kierunek: poodyplomowe studium prawa własności intelektualnej
 • 2010–2012 – Uniwersytet Warszawski, Ośrodek Studiów Amerykańskich, kierunek: amerykanistyka
 • 2005–2010 – Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji, kierunek:prawo

Specjalizacja

 • prawo zamówień publicznych
 • prawo własności intelektualnej
 • prawo cywilne
 • prawo gospodarcze

Doświadczenie

 • obsługa  wykonawców i zamawiających z sektora energetycznego, branży IT, budowlanej w zakresie zamówień publicznych
 • doradztwo dla wykonawców ze szczególnym uwzględnieniem środków ochrony prawnej
 • reprezentacja klientów przed Krajową Izbą Odwoławczą
 • doradztwo dla zamawiającego w przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania – obsługa zamawiających klasycznych oraz zamawiających sektorowych w zakresie zamówień publicznych
 • udział w realizacji strategicznych postępowań dla sektora gazowego (w tym m.in. w zakresie energetyki i IT)

Języki obce

 • angielski
 • niemiecki
 • hiszpański
+48 22 826 08 58

Paulina Matysiak

ADMINISTRACJA

Magdalena Murach

ADMINISTRACJA, Marketing & Business Development Manager


Siedziba główna
ul. Solec 18 lok. U12,
00–410 Warszawa
tel. (+48) 22 826 08 58
fax. (+48) 22 826 08 87
Pokaż na mapie

partnerzy