Dziedzic & Kielmans Kancelaria Prawnicza s.c

Siedziba główna
1ul. Wspólna 47/49
00-684 Warszawa
22 623-82-09 22 623-84-76
22 891-24-10 22 891-25-73
Pokaż na mapie

Szczegółowe informacje o kancelarii

Opis kancelarii

Wspieramy Naszych Klientów od 1992 roku

Oferujemy wiedzę i doświadczenie w szczególności obszarach nowych technologii, zamówień publicznych i spraw procesowych. Nasze wsparcie prawne pozwoliło zawrzeć i zrealizować przez Klientów kontrakty na kilkaset milionów złotych. W procesach odzyskaliśmy w imieniu Naszych Klientów łącznie ponad 0,5 mld złotych. 

Współpracujemy z Klientami polskimi i międzynarodowymi. Działamy w sposób pozwalający uzyskiwać dla Klientów i godzić maksymalne korzyści biznesowe z minimalizacją ryzyk projektowych i prawnych. Świadczymy pełną obsługę – stałą lub projektową – od przygotowania oferty/ odpowiedzi na ofertę, przeprowadzenie procesu negocjacyjnego i zawarcie umowy, po nadzór nad jej wykonaniem. Prowadzimy w imieniu Klientów postępowania sporne w formie procesu, mediacji i arbitrażu. 

Dostosowujemy się do różnych modeli rozliczeń z Klientami. 

Podchodzimy indywidualnie do spraw Klienta, umożliwiając rozwiązanie jego potrzeb lub problemów prawnych. Naszym celem jest znalezienie właściwego prawnie i satysfakcjonującego biznesowo rozwiązania sprawy Klienta na koniec dnia.

Zespół

Janusz Dziedzic

RADCA PRAWNY. WSPÓLNIK

Współzałożyciel Kancelarii od początku jej powstania w 1992 roku.

Łączy wiedzę prawniczą i wieloletnie doświadczenie z docenianym przez klientów podejściem biznesowym. 

Specjalizuje się w prawie cywilnym, wekslowym (w tym w dochodzeniu roszczeń z weksli, także trasowanych), prawie spółek oraz prawie ochrony środowiska. Reprezentuje klientów w sporach sądowych. 

Doradza krajowym i zagranicznym podmiotom gospodarczym w zakresie przekształceń, fuzji i przejęć, rozwoju przedsiębiorstw oraz pozyskiwania funduszy i inwestorów. 

W ramach współpracy Kancelarii z firmami doradczymi koordynuje kompleksową obsługę transakcyjną procesów inwestycyjnych dotyczących start-upów. 

Negocjuje umowy m.in. inwestycyjne, wdrożeniowe, dystrybucyjne, kontrakty menedżerskie i o zarządzanie przedsiębiorstwem. 

Zajmuje się doradztwem prawnym przy wprowadzaniu na rynek nowych produktów. 

Wśród klientów mec. Dziedzica przeważają z podmioty z branży IT, transportowej oraz motoryzacyjnej. 

Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w roku 1988, egzamin sędziowski złożył w 1991 roku, zaś uprawnienia radcy prawnego uzyskał w 1992 roku. 

Języki: polski, angielski

Dariusz Kielmans

RADCA PRAWNY. WSPÓLNIK

Współzałożyciel Kancelarii od początku jej powstania w 1992 roku. Koordynuje m.in. obsługę prawną sektora IT.

Specjalizuje się w obsłudze podmiotów gospodarczych - globalnych i krajowych - z sektora IT. Doświadczony negocjator – zwłaszcza projektów wdrożeniowych, umów serwisowych i maintenance, z podmiotami krajowymi i zagranicznymi. 

Posiada bogate doświadczenie w postępowaniach z zakresu zamówień publicznych, reprezentując zarówno zamawiających, jak i wykonawców. Świadczy usługi doradztwa prawnego w zakresie prawa autorskiego, prawa spółek oraz prawa cywilnego. Kompleksowo obsługuje transakcje na rynku nieruchomości, w szczególności dla rynku komercyjnego. Z sukcesem reprezentuje klientów w sporach sądowych i administracyjnych. 

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego. W roku 1992 ukończył aplikacją sądową i złożył egzamin sędziowski. Aplikację radcowską odbył w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Radca prawny od 1992 roku. 

Był członkiem Rady Fundacji „Świat Idei”. Członek Rady Nadzorczej spółki publicznej. Przed 1989 r. był osobą represjonowaną z powodów politycznych. 

Uprawia żeglarstwo, narciarstwo, koszykówkę oraz pływanie. W wolnych chwilach spaceruje po lesie z psem Melą (labradorem).

Katarzyna Peroń

RADCA PRAWNY

Doświadczenie zdobywała w dziale prawa własności intelektualnej i nowych technologii jednej z największych kancelarii międzynarodowych, a następnie jako prawnik wewnętrzny dużej agencji reklamowej. 

Specjalizuje się w prawie autorskim, prawie reklamy, prawie rozrywki (w zakresie obsługi prawnej produkcji filmowej i teatrów) oraz prawie nowych technologii. Doradzała w sporach dotyczących domen internetowych, nieuczciwej konkurencji oraz ochrony znaków towarowych. 

Zajmuje się stałą obsługą podmiotów gospodarczych z branży reklamowej, sklepów i portali internetowych, podmiotów z branży IT specjalizujących się we wprowadzaniu na rynek innowacyjnych rozwiązań dla biznesu. 

Poza bieżącą obsługą prawną przedsiębiorców, zajmuje się doradztwem w ramach procesów inwestycyjnych oraz obsługą projektową. Uczestniczyła w licznych badaniach due dilligence. 

Ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (2007), jest też absolwentką Szkoły Prawa Amerykańskiego prowadzonej przez WPiA UW we współpracy z Wydziałem Prawa Uniwersytetu Floryda im. Fredricka G. Levina (2007), Podyplomowego Studium Prawa Własności Intelektualnej na WPiA UW (2008) oraz Szkoły Prawa Europejskiego i Hiszpańskiego na WPiA UW (2010). 

Języki: polski i angielski

Joanna Stecyk

RADCA PRAWNY

Specjalizuje się w obsłudze podmiotów gospodarczych w szczególności z branży IT. Sprawny negocjator – zwłaszcza projektów wdrożeniowych, umów serwisowych i maintenance, z podmiotami krajowymi i zagranicznymi. W Kancelarii koordynuje m. in. obsługę prawną spółki giełdowej z sektora IT.

Posiada bogate doświadczenie w świadczeniu usług doradztwa prawnego w zakresie prawa autorskiego i obrotu nieruchomościami oraz prawa cywilnego. Z sukcesami reprezentuje klientów w sporach sądowych i postępowaniach rejestrowych. 

Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Aplikację radcowską odbyła w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Lublinie. Radca prawny od 2011 roku. Z Kancelarią związana od 2009 roku. 

Biegle włada językiem angielskim. Język niemiecki na poziomie podstawowym. 

Interesuje się muzyką i w wolnych chwilach ćwiczy śpiew. Chętnie sięga po literaturę piękną. Uprawia bieganie i pływanie.

Anna Majchrzak

RADCA PRAWNY

Uznany procesualista z wieloletnim doświadczeniem zdobytym w początkowych okresie kariery zawodowej w ramach wykonywania przez osiem lat zawodu sędziego. Od jedenastu lat, już jako radca prawny reprezentuje najbardziej wymagających klientów w postępowaniach sądowych przed sądami powszechnymi, administracyjnymi oraz Sądem Najwyższym.

Anna Majchrzak specjalizuje się w prawie cywilnym i postępowaniu cywilnym oraz prawie handlowym. Doradza podmiotom gospodarczym w zakresie zabezpieczania wierzytelności, prawa wekslowego, zastawów, skutecznego sądowego dochodzenia roszczeń, w tym skargi pauliańskiej oraz w postępowaniach egzekucyjnych. Kwota zasądzonych w procesach sądowych, prowadzonych przez mecenas Annę Majchrzak wierzytelności na rzecz reprezentowanych przez nią podmiotów gospodarczych przekroczyła 64 mln zł.

Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (1991). Ukończyła aplikację sądową, przez osiem lat orzekała jako sędzia Sądów Rejonowych dla Mokotowa i Pragi Południe w Warszawie. Od 2005 roku wpisana jest na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.

Agnieszka Markiewicz - Żuchowska

RADCA PRAWNY

Radca prawny od 2008 roku, specjalizuje się w prawie IT, prawie autorskim i prawie zamówień publicznych oraz w prowadzeniu sporów sądowych z zakresu prawa cywilnego. Praktyczne doświadczenie zdobyte m.in. w trakcie bieżącej obsługi prawnej przedsiębiorstw oraz podmiotów z branży IT. 

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie. Ukończyła aplikację radcowską prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie. Od 2010 roku jest członkiem Okręgowej Komisji Rewizyjnej OIRP w Warszawie. 

Doświadczenie dydaktyczne i naukowe zdobywała jako wykładowca na krajowych uczelniach (WSHiP im. Łazarskiego, WSZiP im. H. Chodkowskiej) jak i podczas stażu na Columbia University w Nowym Jorku. Ukończyła również studia podyplomowe z Prawa Europejskiego oraz Szkołę Prawa Amerykańskiego UW. 

Od 2014 roku zaangażowana w Centrum Pomocy Prawnej Pro Bono działające przy OIRP w Warszawie.

Rafał Dadok

PRAWNIK

Rafał Dadok ukończył studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Monash w Melbourne, Wiktoria, Australia w roku 1989. Uprawnienia radcy prawnego Stanu Wiktoria, Australia uzyskał w 1990 roku. 

Specjalizuje się w prawie obrotu instrumentami finansowymi. Ponadto zajmuje się prawem cywilnym i gospodarczym. Posiada rozległe doświadczenie w negocjacjach umów handlowych, procesach prywatyzacyjnych, łączenia i nabywania podmiotów gospodarczych oraz w przeprowadzaniu analiz „due diligence”. Obecnie także pracuje w uznanym domu maklerskim na stanowisku inspektora nadzoru.

Języki: polski, angielski

Jacek Pałka

Radca prawny

Specjalizuje się w prawie cywilny oraz cywilnym procesowym, prawie handlowym oraz prawie pracy.

Zajmuje się kompleksową obsługą przedsiębiorców, przede wszystkim z branży motoryzacyjne i transportowej. Poza bieżącą obsługą korporacyjną, doradza w zakresie postępowań gwarancyjnych i reklamacyjnych oraz sprawach z zakresu prawa pracy (w tym reprezentuje pracodawców w postępowaniach przed sądami pracy). 

Mec. Pałka ma kilkunastoletnie doświadczenie w reprezentowaniu podmiotów gospodarczych w ramach negocjacji, w najróżniejszych postępowaniach sądowych przed sądami powszechnymi wszystkich instancji oraz Sądem Najwyższym, a także w postępowaniach mediacyjnych. 

Ponadto zajmuje się kompleksową obsługą prawną wspólnot mieszkaniowym. 

Jacek Pałka ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w roku 2000, egzamin radcowski złożył w 2004 roku. 

Języki: polski, angielski

Paulina Fidler-Kaczan

PRAWNIK

Przez 5 lat pracowała w u jednego z największych operatorów telekomunikacyjnych w Polsce, zajmowała się m.in. przygotowaniem, opiniowaniem i wdrażaniem umów, procedur, regulaminów w obszarze sprzedaży. 

Brała udział w projektach i negocjacjach m.in. z największymi w Polsce Bankami i Sieciami Handlowymi w sektorze FMCG. Przygotowywała opinie prawne oraz projekty pism procesowych. Odpowiadała również za kontrolę wdrażania rozwiązań prawnych w strukturach spółki – Compliance. Odpowiadała za obsługę prawną obszaru dystrybucji głównie w zakresie przygotowania i negocjacji warunków umów dystrybucyjnych m.in. z Jeronimo Martins Polska S.A., Żabka Polska Sp. z o.o., Ruch S.A. Kolporter Sp. z o.o. Sp.k.. Zajmuje się bieżącą obsługą korporacyjną podmiotów gospodarczych oraz uczestniczy w przygotowywaniu opinii prawnych z zakresu prawa handlowego i cywilnego. 

Zawodowo zainteresowana technikami negocjacji, prawem nowych technologii, rynkiem e-commerce. 

W 2013 roku ukończyła podyplomowe Studium Negocjacji, Mediacji oraz innych Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów na Uniwersytecie Warszawskim. 

Absolwentka Prawa Wyższej Szkoła Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie. Tytuł magistra prawa posiada od września 2010 roku. 

Język angielski biegły w mowie i piśmie. 

W czasie wolnym lubi czytać reportaże oraz blogi podróżnicze.

Karolina Grochecka-Goljan

ADWOKAT

Absolwentka studiów prawniczych Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego z 2013 roku. W latach 2014-2016 odbyła aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Egzamin adwokacki złożyła w marcu 2017 roku. Obecnie oczekuje na wpis na listę adwokatów prowadzoną przez Okręgową Radę Adwokacką w Warszawie. 

Zajmuje się prawem nowoczesnych technologii. Doświadczenie w dziedzinie prawa IT zdobyła podczas czteroletniej współpracy z jednym z wiodących dostawców oprogramowania na rynku. Posiada również doświadczenie w zakresie prawa zamówień publicznych, a także prawa gospodarczego.

Posługuje się językiem angielskim, posiada certyfikat wydany przez University of Cambridge.

Emilia Zawisza

APLIKANT RADCOWSKI

Od 2017 aplikant radcowski w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Zdobywała doświadczenie w warszawskich kancelariach prawniczych oraz uczestniczyła w programie praktyk Erasmus w kancelarii prawniczej w Porto. 

Specjalizuje się w prawie cywilnym. W Kancelarii zajmuje się bieżącą obsługą podmiotów gospodarczych.

Ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (2016) oraz uczestniczyła w wymianie w ramach programu Erasmus odbywając studia na Wydziale Prawa na Uniwersytecie w Portugalii (Universidade Portucalense Infante D. Henrique). Posługuje się językiem angielskim i rosyjskim.

Lidia Szczepańska

PRACOWNIK SEKRETARIATU

Dobry duch zespołu Kancelarii od 2003 roku.

Metrolog. Ukończyła również Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie, Collegium Joanneum (magister teologiii).

W wolnym czasie uwielbia chodzić po polskich górach.

Galeria zdjęc kancelarii

Siedziba główna
ul. Wspólna 47/49
00-684 Warszawa
22 623-82-09 22 623-84-76
22 891-24-10 22 891-25-73
Pokaż na mapie

partnerzy