Kancelaria radcy prawnego Radosław Chromik

Siedziba główna
1ul. Krucza 24/62, 40-758 Katowice
tel.: 514 533 861
Pokaż na mapie

Szczegółowe informacje o kancelarii

Opis kancelarii

Kancelaria świadczy stałą i doraźną pomoc prawną dla Klientów indywidualnych, biznesowych oraz instytucjonalnych.

Do szczególnych dziedzin specjalizacji Kancelarii należą:

 • prawo ochrony środowiska
 • odnawialne źródła energii
 • służebność przesyłu
 • obsługa prawna inwestycji infrastrukturalnych

Biorąc pod uwagę specjalizacje Kancelarii, moją ofertę kieruję w szczególności do przedsiębiorców i instytucji z następujących branż:

 • inżynieria ochrony środowiska
 • ciepłownictwo
 • odnawialne źródła energii
 • chemia przemysłowa
 • start-upy
 • górnictwo
 • consulting 
 • geoinżynieria
 • HVAC
 • hydrotechnika
 • klastry energii
 • jednostki samorządu terytorialnego
 • energetyka
 • przedsiębiorstwa komunalne
 • spółdzielnie energetyczne
 • fundacje
 • przedsiębiorstwa budowlane
 • stowarzyszenia

Współpraca

W celu udzielenia Klientom kompleksowej i profesjonalnej pomocy prawnej współpracuję z radcami prawnymi, adwokatami, notariuszami i rzecznikami patentowymi, a w razie potrzeby, przy rozwiązywaniu zagadnień technicznych, pomoc zapewniają inżynierowie ochrony środowiska, elektrotechniki, energetyki i budownictwa.

Zespół

RADOSŁAW CHROMIK

RADCA PRAWNY

Jestem radcą prawnym wpisanym na listę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach.

W 2012 r. ukończyłem studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, a następnie w latach 2013-2015 odbyłem aplikację radcowską.

Mam ponad dziewięcioletnie doświadczenie w obszarze prawnym TAURON Dystrybucja S.A. oraz równoległe trzyletnie doświadczenie w zewnętrznej kancelarii prawnej.

Z wykorzystaniem praktycznego podejścia powstawała moja praca magisterska, którą poświęciłem instytucji służebności przesyłu z pierwszych lat jej funkcjonowania w obrocie prawnym. Analizowałem również ujęcie tej instytucji w ustawie o lasach, jak też próby jej wykorzystania w kolejnych projektach ustawy o korytarzach przesyłowych.

W ramach zadania regulacji urządzeń Operatora Systemu Dystrybucyjnego na nieruchomościach będących w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego „Lasy Państwowe”, koordynuję zawieranie umów ustanowienia służebności przesyłu z nadleśnictwami należącymi do Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach.

Posiadam bogate doświadczenie w obszarze procedury administracyjnej i szeroko pojętego prawa administracyjnego. Uczestniczyłem w prowadzeniu wielu postępowań administracyjnych, m.in. z zakresu:

 • prawa ochrony środowiska (oceny oddziaływania przedsięwzięć na środowisko, decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach, zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów, decyzje nakładające kary),
 • zagospodarowania przestrzennego (lokalizacje inwestycji celu publicznego),
 • prawa budowlanego (pozwolenia na budowę, zgłoszenia),
 • nadzoru budowlanego (tzw. samowole budowlane, utrzymanie budowli w należytym stanie),
 • administracji architektoniczno-budowlanej (wznowienie postępowań, stwierdzenie nieważności decyzji),
 • prawa wodnego (pozwolenia wodnoprawne, posadowienie elementów sieci w obszarze cieków i urządzeń wodnych),
 • gospodarki nieruchomościami (wywłaszczenia, aktualizacje opłat za użytkowanie wieczyste),
 • ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (zezwolenia na realizację inwestycji drogowej),
 • ustawy o drogach publicznych (opłaty za zajęcie pasa drogowego).

Zajmuję się ponadto zagadnieniami związanymi z prawną regulacją nieruchomości sieciowych oraz kompleksową obsługą roszczeń dotyczących infrastruktury elektroenergetycznej na nieruchomościach osób trzecich.

Biorę udział w przygotowaniu, aneksowaniu i opiniowaniu umów dotyczących nieruchomości oraz związanych z działalnością Operatora Systemu Dystrybucyjnego.

Doradzałem w sprawach z zakresu zagospodarowania przestrzennego, obszarów ograniczonego użytkowania, obszarów Natura 2000, gospodarki wodnościekowej, czy szkód spowodowanych ruchem zakładu górniczego.

Uczestniczyłem w analizach due diligence zarówno w sferze prawnej, jak i w odniesieniu do nieruchomości.

Opiniowałem projekty wewnętrznych aktów normatywnych oraz projekty ustaw dotyczących przepisów z zakresu inwestycji i regulacji w obszarze dystrybucji energii elektrycznej.

Posiadam również duże doświadczenie w negocjacjach z właścicielami nieruchomości, w szczególności w sytuacjach spornych.

W 2016 r. roku ukończyłem kurs zarządcy nieruchomości.

Władam językiem angielskim.

+48 514 533 861

Galeria zdjęc kancelarii

Siedziba główna
ul. Krucza 24/62, 40-758 Katowice
tel.: 514 533 861
Pokaż na mapie