Kancelaria Radcy Prawnego Wandy Śnieguckiej

Siedziba główna
1ul. A. Struga 16, 90-513 Łódź
Tel: 42 637 57 13
Tel: 42 637 09 51
Pokaż na mapie

Szczegółowe informacje o kancelarii

Opis kancelarii

Kancelaria Radcy Prawnego Wandy Śnieguckiej ma ogólnopolski zasięg działania i oferuje swoim klientom kompleksowe i profesjonalne doradztwo prawne w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej bez względu na skalę prowadzonej działalności i rozmiar potrzeb klienta.

Kancelaria specjalizuje się w szeroko pojętym prawie gospodarczym, prawie spółek, prawie cywilnym, prawie umów handlowych, prawie pracy, prawie ochrony danych osobowych, a także w prawie procesowym. Kancelaria świadczy również pomoc prawną w zakresie prawa rodzinnego i spadkowego. Wieloletnie doświadczenie kancelarii w obsłudze prawnej przedsiębiorców, a także osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej gwarantuje klientom fachowe i skuteczne wsparcie w realizacji bieżących celów biznesowych oraz w rozwiązywaniu doraźnych problemów i zagadnień prawnych.

W zmieniającej się rzeczywistości świadczenia usług prawniczych, kancelaria zapewnia stały dostęp do prawników oraz usług poprzez wykorzystanie nowoczesnej infrastruktury technicznej oraz innowacyjnych metod działania. Kancelaria proponuje klientom skuteczne i praktyczne rozwiązania prawne oraz zapewnia obsługę prawną w języku polskim, angielskim i francuskim.

Celem kancelarii jest zapewnienie najwyższej jakości obsługi prawnej oraz elastyczności w reagowaniu na potrzeby klienta.

Radca prawny Wanda Śniegucka, wykonująca czynnie zawód radcy prawnego od 2004, jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego oraz studiów realizowanych we współpracy Uniwersytetu Łódzkiego i Uniwersytetu François Rabelais w Tours we Francji pod nazwą ‘Szkoła Prawa Francuskiego’. Wanda Śniegucka uzyskała francuski państwowy dyplom magisterskich studiów prawniczych (o profilu europejskim) oraz studiów podyplomowych Uniwersytetu Łódzkiego "Francuskie Magisterium Prawa – Prawnik Europejski".

Radca prawny Wanda Śniegucka jest również mediatorem na liście mediatorów Ośrodka Mediacji przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Łodzi. Kancelaria współpracuje na stałe z radcami prawnymi i adwokatami oraz aplikantami radcowskimi i adwokackimi, dzięki czemu klienci Kancelarii mają zapewnioną stałą pomoc prawną wykwalifikowanego, utalentowanego i doświadczonego zespołu.

KOMPLEKSOWA OBSŁUGA PRAWNA PRZEDSIĘBIORCÓW KRAJOWYCH I ZAGRANICZNYCH

Kancelaria oferuje wszechstronną i wielokierunkową pomoc prawną przedsiębiorcom polskim i zagranicznym prowadzącym działalność na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej przy znajomości specyfiki i uwarunkowań lokalnego rynku oraz wymogów prawa polskiego i europejskiego.

Kancelaria współpracuje z przedsiębiorcami z bardzo różnych branż obejmujących produkcję i szeroko pojęte usługi. Bez znaczenia jest rozmiar prowadzonej działalności. Wieloletnie doświadczenie kancelarii w obsłudze prawnej przedsiębiorców wskazuje na to, że prowadzenie we współczesnym świecie działalności gospodarczej bez wsparcia prawnika jest w zasadzie niemożliwe.

Kancelaria uczestniczy w procesie wyboru formy organizacyjnoprawnej dla prowadzonej działalności, a także w postępowaniach rejestrowych oraz postępowaniach zmierzających do dokonania przekształcenia formy prowadzonej działalności. Ponadto, uczestniczy w przygotowywaniu dokumentacji formalnoprawnej i umów, opiniuje i sporządza akty wewnętrzne, regulaminy, polityki, procedury. Uczestniczy również w postępowaniach sądowych z udziałem klienta i zajmuje się egzekucją należności od kontrahentów.

Na życzenie Klienta kancelaria prowadzi szkolenia teoretyczne i praktyczne z wybranych zagadnień lub dziedzin prawa.

KIEROWANIEM SIĘ PERSPEKTYWĄ I DOBREM KLIENTA

Kancelaria kierując się interesem klienta oferuje konstruktywne, praktyczne, zindywidualizowane do potrzeb klienta i bezpieczne rozwiązania prawne umożliwiające podjęcie odpowiedzialnych decyzji zarówno biznesowych, jak i życiowych. Pomoc prawna świadczona przez kancelarię ma na celu ochronę prawną interesów podmiotów, na których rzecz jest wykonywana.

MIĘDZYNARODOWE DOŚWIADCZENIE I WYSOKA JAKOŚĆ ŚWIADCZONYCH USŁUG

Kancelaria poprzez wieloletnie doświadczenie w obsłudze polskich i zagranicznych przedsiębiorców, jak również zagranicznych klientów indywidualnych zapewnia szerokie postrzegania problemów klienta z uwzględnieniem globalnej różnorodności geograficznej, językowej i narodowościowej. Kancelaria przy świadomości istniejących różnic w kulturze biznesowej i prawnej, dąży do zapewnienia klientom usługi na najwyższym poziomie odpowiadającym jego potrzebom i oczekiwaniom.

ELASTYCZNOŚĆ W DZIAŁANIU

Kancelaria zapewnia terminową i rzetelną pomoc prawną. Jej prawnicy szybko i sprawnie reagują na potrzeby klienta przy wykorzystaniu innowacyjnych metod działania oraz nowoczesnej infrastruktury technicznej, w jaką wyposażona jest kancelaria. Dyspozycyjność i elastyczność w działaniu przejawia się między innymi w dostępności prawnika kancelarii – osobistej lub za pomocą środków porozumiewania się na odległość, gotowości szybkiego udzielenia niezbędnej pomocy prawnej na życzenie klienta.

OBSŁUGA PRAWNA W JĘZYKU POLSKIM, ANGIELSKIM I FRANCUSKIM

Biorąc pod uwagę dynamikę rozwoju gospodarczego oraz znaczącą ilość bezpośrednich inwestycji zagranicznych na rynku polskim, zapewnienie klientom fachowej pomocy prawnej w językach obcych stało się dziś koniecznością.

Uzyskanie w maju 2004 r. przez Polskę członkostwa w Unii Europejskiej zintensyfikowało stosunki naszego kraju z krajami Unii Europejskiej. Swobodny przepływ kapitałów, usług, handlu i osób urzeczywistnił się. Postępujące otwarcie rynków unijnych zwiększyło obrót prawny z udziałem polskich przedsiębiorców i osób fizycznych. Zdynamizował się także udział kapitału obcego w gospodarkę polską.

Przy świadomości tego stanu rzeczy, kancelaria oferuje pomoc prawną w języku polskim, angielskim i francuskim. Radca prawny Wanda Śniegucka specjalizuje się w angielskim i francuskim języku prawniczym.

Kancelaria na stałe współpracuje z biurem tłumaczeń przysięgłych oferującym ustne i pisemne tłumaczenia zarówno zwykłe jak i przysięgłe.

Zespół

Wanda Śniegucka

RADCA PRAWNY

Radca prawny Wanda Śniegucka, wykonująca czynnie zawód radcy prawnego od 2004, jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego oraz studiów realizowanych we współpracy Uniwersytetu Łódzkiego i Uniwersytetu François Rabelais w Tours we Francji pod nazwą ‘Szkoła Prawa Francuskiego’. Wanda Śniegucka uzyskała francuski państwowy dyplom magisterskich studiów prawniczych (o profilu europejskim) oraz studiów podyplomowych Uniwersytetu Łódzkiego "Francuskie Magisterium Prawa – Prawnik Europejski".

Radca prawny Wanda Śniegucka jest również mediatorem na liście mediatorów Ośrodka Mediacji przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Łodzi. Kancelaria współpracuje na stałe z radcami prawnymi i adwokatami oraz aplikantami radcowskimi i adwokackimi, dzięki czemu klienci Kancelarii mają zapewnioną stałą pomoc prawną wykwalifikowanego, utalentowanego i doświadczonego zespołu.

(42) 637 57 13
Siedziba główna
ul. A. Struga 16, 90-513 Łódź
Tel: 42 637 57 13
Tel: 42 637 09 51
Pokaż na mapie

partnerzy