Marek Kolibski, Andrzej Nikończyk, Michał Dec i Partnerzy Kancelaria Doradców Podatkowych i Radców Prawnych spółka partnerska

Siedziba główna
1ul. Miodowa 1, III piętro 00-080 Warszawa
tel. +48 22 826 00 62
fax. +48 22 827 22 81
Pokaż na mapie

Szczegółowe informacje o kancelarii

Opis kancelarii

Szanowni Państwo,

Kancelaria Kolibski, Nikończyk, Dec & Partnerzy to doświadczony zespół specjalistów podatkowych, wielokrotnie wyróżniany i nagradzany, który skutecznie pomaga swoim klientom na rynku krajowym i międzynarodowym.

Posiadamy bogate doświadczenie w zakresie bieżącej obsługi podatkowej oraz procesowej polskich i zagranicznych spółek oraz korporacji z większości branż, a w szczególności: energetycznej, budowlanej, deweloperskiej, produkcyjnej, reklamowej, handlowej, paliwowej oraz nieruchomości. W szeroko pojętej dziedzinie podatków wspieramy ponadto jednostki samorządu terytorialnego.

Oprócz zapewnienia bieżącej obsługi podatkowej i prawnej na najwyższym poziomie doradzamy również w zakresie optymalizacji podatkowej krajowej oraz międzynarodowej, przez którą rozumiemy tworzenie struktur pozwalających na optymalne podatkowo rozporządzanie aktywami oraz na uzyskiwanie nisko opodatkowanych dochodów z działalności operacyjnej.

Kancelaria oferuje także szeroko rozumiane usługi z zakresu transfer pricing, w tym sporządzanie dokumentacji podatkowych, analiz ekonomicznych, analiz wpływu powiązań kapitałowych i osobowych na przekształcenia, fuzje i przejęcia oraz optymalizację podatkową, reprezentowanie klientów w sprawach dotyczących szacowania dochodu i zawierania uprzednich porozumień cenowych (APA).

NASZE USŁUGI:

 • Audyty
 • Kontrole skarbowe
 • Obsługa korporacyjna
 • Optymalizacje
 • Podatki dochodowe
 • Postępowania
 • Szkolenia
 • Transakcje z podmiotami powiązanymi
 • Usługi incydentalne
 • VAT
 • Zarządzanie ryzykiem podatkowym

Zespół

Michał Dec

PARTNER, DORADCA PODATKOWY, RADCA PRAWNY

Od kwietnia 2009 r. jest wspólnikiem w kancelarii Kolibski, Nikończyk, Dec & Partnerzy. Wcześniej przez 5 lat był związany zawodowo z kancelarią podatkową Ożóg i Wspólnicy. Odbył również staż w kancelarii Denton i KLegal oraz urzędzie skarbowym Bonn-Innenstadt.

Doradztwem zajmuje się od 2003 r. w zakresie bieżącego doradztwa transakcji restrukturyzacyjnych (aporty, przekształcenia, łączenia i podziały) oraz optymalizacji zobowiązań podatkowych podatników. Z powodzeniem dla podatników prowadzi postępowania przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi.

Jest autorem licznych komentarzy oraz publikacji prasowych oraz współautorem publikacji książkowej: Meritum - Podatki 2004.

Michał Dec został wyróżniony przez Dziennik Gazeta Prawna jako najlepszy specjalista w zakresie podatków dochodowych w 2010 r. w Polsce.

(22) 826 00 62

Marek Kolibski

PARTNER, DORADCA PODATKOWY, RADCA PRAWNY

Od kwietnia 2009 r. jest wspólnikiem w kancelarii Kolibski, Nikończyk, Dec & Partnerzy. Pracę zawodową rozpoczął w 2002 r. w dziale podatkowym w kancelarii prawnej. W latach 2003-2009 był związany z kancelarią Ożóg i Wspólnicy, w której do końca marca 2009 r. pełnił funkcję menedżera działu podatków bezpośrednich oraz kierownika Zespołu ds. Energetyki.

Jest autorem publikacji dotyczących prawa podatkowego oraz współautorem publikacji książkowych w zakresie podatków dochodowych oraz podatku od nieruchomości. Komentuje istotne problemy praktyki prawa podatkowego na łamach dziennej prasy podatkowej, głównie w dziennikach: Rzeczpospolita oraz Gazeta Prawna. Jest autorem ponad kilkuset wypowiedzi i artykułów dla tych czasopism. Jest ekspertem podatkowym dwóch stacji telewizyjnych: TVN CNBC oraz TV Biznes. Prowadzi szkolenia dla działów podatkowych spółek z większości branż w Polsce.

Marek Kolibski został wyróżniony przez Dziennik Gazetę Prawną w Rankingu Doradców Podatkowych 2013 zajmując III miejsce w kategorii optymalizacja podatkowa. Z kolei w Rankingu Doradców Podatkowych 2013 przygotowanym przez dziennik Rzeczpospolita został rekomendowany jako najlepszy w Polsce specjalista w podatku CIT.

W 2016 r. w X Rankingu Firm i Doradców Podatkowych DGP został uznany najlepszym doradcą podatkowym w kategorii spory podatkowe.


(22) 826 00 62

Andrzej Nikończyk

PARTNER, DORADCA PODATKOWY

Wspólnik kancelarii podatkowej Kolibski, Nikończyk, Dec & Partnerzy, doradca podatkowy, prawnik, członek Komisji Kodyfikacyjnej Ogólnego Prawa Podatkowego, Przewodniczący Rady Podatkowej Konfederacji Lewiatan, Sędzia Sądu Dyscyplinarnego KIDP.

Autor kilkuset artykułów i opracowań poświęconych problematyce prawa podatkowego w zakresie podatków pośrednich i zobowiązań podatkowych, współautor komentarzy podatkowych. Specjalizuje się w zagadnieniach podatku VAT, zarządzaniu ryzykiem podatkowym, ogólnym prawie podatkowym oraz postępowaniach podatkowych.

Doświadczony wykładowca z zakresu podatków (głównie podatek VAT), szkoli m.in. pracowników organów podatkowych i doradców podatkowych.

Andrzej Nikończyk został wyróżniony przez Dziennik Gazetę Prawną w Rankingu Doradców Podatkowych 2011 zajmując III miejsce w zakresie podatku VAT.

(22) 826 00 62

Grzegorz Kujawski

PARTNER, DORADCA PODATKOWY

Doktor nauk ekonomicznych w obszarze kontroli skarbowej. Od 2009 r. jest partnerem w kancelarii Kolibski, Nikończyk, Dec & Partnerzy.

W latach 1997-2002 był dyrektorem finansowym i głównym księgowym spółek z kapitałem zagranicznym. Po zdanym w 2003 r. egzaminie na doradcę podatkowego zajął się doradztwem podatkowym w kancelarii Ożóg i Wspólnicy, w której kierował zespołem optymalizacji podatkowej. Jest także członkiem Rady Nadzorczej CDPROJEKT S.A. (dawniej OPTIMUS S.A.) oraz członkiem Komitetu Audytu tej Rady, jak również członkiem Rady Nadzorczej HighSky Brokers a.s. z siedzibą w Pradze (Czechy).

Autor krajowych i zagranicznych publikacji w zakresie podatków dochodowych i rynków kapitałowych, a także m. in. kwestii obejścia prawa podatkowego.

Grzegorz Kujawski został wyróżniony przez Dziennik Gazetę Prawną w Rankingu Doradców Podatkowych 2012 zajmując I miejsce w zakresie podatków dochodowych.

(22) 826 00 62

Tomasz Siennicki

PARTNER, DORADCA PODATKOWY

Wspólnik w kancelarii Kolibski, Nikończyk, Dec & Partnerzy. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe, które zdobywał początkowo w organach podatkowych, a od 2005 r. wykonując zawód doradcy podatkowego.

W trakcie pracy zawodowej doradzał klientom z większości branż, w tym przede wszystkim paliwowej, energetycznej, budowlanej i reklamowej, świadcząc dla nich usługi bieżącego doradztwa podatkowego oraz reprezentując ich w sporach z organami podatkowymi.

Tomasz Siennicki jest autorem licznych artykułów o tematyce podatkowej publikowanych w prasie specjalistycznej, jak również współautorem docenianych wśród fachowców komentarzy do podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych, wydawanych corocznie przez wydawnictwo C.H. Beck.

Ponadto prowadzi wykłady na Podyplomowym Studium Prawa Podatkowego na Uczelni im. Łazarskiego w Warszawie.


(22) 826 00 62

Konrad Turzyński

PARTNER, DORADCA PODATKOWY, RADCA PRAWNY

Od lipca 2015 r. partner w kancelarii Kolibski, Nikończyk, Dec i Partnerzy.  W obszarze jego głównych zainteresowań leżą zagadnienia podatków dochodowych oraz ogólnego prawa podatkowego, w tym dotyczące instytucji interpretacji indywidualnych. W kancelarii zajmuje się wdrażaniem projektów optymalizacyjnych, w tym obsługą korporacyjną oraz podatkową tych działań. Doświadczenie zdobywał podczas praktyki w kancelarii notarialnej jak i w kancelariach prawnych m.in. Domański, Zakrzewski, Palinka sp.k.                                       

Konrad Turzyński jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie ukończył studia prawnicze z wyróżnieniem. Wkrótce potem uzyskał tytuł doradcy podatkowego.

Jest autorem książki obejmującej zagadnienia związane z interpretacjami prawa podatkowego oraz publikacji w prasie specjalistycznej (Monitor Podatkowy, Prawo i Podatki). Komentuje także bieżące zagadnienia w prasie codziennej (Gazeta Prawna, Rzeczpospolita) serwisach internetowych (onet.pl) oraz telewizji m.in. TVN24 BIŚ. W 2016 r. w X Rankingu Firm i Doradców Podatkowych DGP został uznany najlepszym doradcą podatkowym w kategorii spory podatkowe.


(22) 826 00 62
Siedziba główna
ul. Miodowa 1, III piętro 00-080 Warszawa
tel. +48 22 826 00 62
fax. +48 22 827 22 81
Pokaż na mapie