Piotr Bejgerowski Kancelaria Radcy Prawnego

Siedziba główna
1ul. Grunwaldzka 171A/63, 60-322 Poznań
tel: 61 639 32 00
Pokaż na mapie

Szczegółowe informacje o kancelarii

Opis kancelarii

Kancelaria Radcy Prawnego Piotra Bejgerowskiego została utworzona w 2006 roku w Poznaniu. Naszym priorytetem jest dostarczanie usług prawniczych na możliwie najwyższym poziomie z wykorzystaniem najnowszych technologii funkcjonujących w dziedzinie prawa.

Świadczymy pomoc prawną zarówno osobom prawnym, jak i osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą.

Kancelaria Radcy Prawnego Piotra Bejgerowskiego świadczy wszechstronną pomoc prawną osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą oraz prawnym, w szczególności w dziedzinie prawa i postępowania cywilnego, prawa i postępowania gospodarczego, prawa pracy oraz prawa spadkowego.

Kancelaria zajmuje się:

 • opracowywaniem opinii prawnych,
 • sporządzaniem informacji prawnych,
 • udzielaniem porad prawnych w sprawach z zakresu bieżącej działalności,
 • pomocą w przygotowywaniu regulaminów wewnętrznych,
 • pomocą w zakresie przygotowywania i opiniowania umów, proponujemy:
  - przygotowywanie i negocjowanie tekstów i warunków umów,
  - opiniowanie i przygotowywanie propozycji zmian umów przedłożonych przez kontrahentów,
 • w zakresie doradztwa w sprawach pracowniczych oferujemy:
  - przygotowywanie umów o pracę oraz regulaminów pracy i wynagradzania,
  - udzielanie wyjaśnień i przygotowywanie opinii z zakresu praw i obowiązków stron stosunku pracy, a także sposobów ich wykonywania,
 • doradztwem w sprawach spadkowych.

Ponadto reprezentujemy naszych Klientów w postępowaniach przed sądami powszechnymi oraz administracyjnymi, a także organami administracji państwowej i samorządowej.

W ramach świadczonych usług Kancelaria specjalizuje się w dziedzinie egzekucji należności i oferuje przede wszystkim:

 • sporządzanie wezwań do zapłaty,
 • prowadzenie negocjacji z dłużnikiem albo wierzycielem odnośnie   szczegółów spłaty długu,
 • redagowanie pozwów i kierowanie ich do Sądu,
 • sporządzanie odpowiedzi na pozew oraz sprzeciwów od nakazów zapłaty,
 • reprezentowanie Klienta przed Sądem,
 • sporządzanie pism procesowych w toku postępowania sądowego,
 • kierowanie wniosków egzekucyjnych do Komornika,
 • monitorowanie czynności egzekucyjnych oraz sporządzanie pism w toku postępowania egzekucyjnego.

Kancelaria współpracuje z biurem rachunkowym, notariuszami oraz wieloma kancelariami komorniczymi na terenie całego kraju. Przygotowanie merytoryczne oraz bogate doświadczenie pozwalają na świadczenie usług najwyższej jakości. 

Zapraszamy do współpracy.

Zespół

Piotr Bejgerowski

RADCA PRAWNY

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (1992 – 1997). W latach 1997 – 1999 odbył aplikację prokuratorską w Poznaniu, którą zakończył w 2000 roku złożeniem egzaminu prokuratorskiego w Ministerstwie Sprawiedliwości.

W 2001 roku rozpoczął pracę jako asesor komorniczy w Kancelarii Komornika Sądowego. Nieprzerwanie przez 5 lat wykonywał czynności egzekucyjne, wielokrotnie zastępował Komornika kierując 7-osobowym zespołem kancelarii i szkoląc aplikantów.

W 2006 roku został członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu i w ramach własnej działalności gospodarczej prowadzi Kancelarię Radcy Prawnego.

W latach 2006 – 2007 zdobywał doświadczenie w jednej z renomowanych kancelarii prawnych w Poznaniu.

Obecnie działa na własny rachunek.

tel: 61 639 32 00
Siedziba główna
ul. Grunwaldzka 171A/63, 60-322 Poznań
tel: 61 639 32 00
Pokaż na mapie