compliance

Audyt przedsiębiorstwa pod kątem zgodności z przepisami prawa dopasowany do zakresu specyfiki danej branży i regulujących jej działalność przepisów szczególnych. Usługi prawne obejmują: badanie obszarów działalności pod kątem zgodności z przepisami prawa, sporządzanie analiz wybranych istotnych przepisów prawa, opracowanie i wdrażanie programów compliance, udział w procesach due diligence dotyczących zgodności działań podmiotów gospodarczych z prawem, szkolenie pracowników przedsiębiorstw w zakresie konkretnych dziedzin prawa objętych programem compliance firmy, analiza umów, wzorców umownych oraz poszczególnych klauzul pod kątem ich zgodności z prawem, kompleksowe doradztwo przy postępowaniach antymonopolowych w sprawie praktyk ograniczających konkurencję oraz w postępowaniach w sprawie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów, doradztwo w toku kontroli wykonywanych przez organy kontrolne.