grunty warszawskie

Obsługa prawna w zakresie odzyskiwania nieruchomości, uzyskiwania odszkodowania. Reprezentowanie byłych właścicieli lub ich następców prawnych w postępowaniach administracyjnych i sądowo-administracyjnych dotyczących gruntów na terenie m. st. Warszawy, wywłaszczonych na podstawie tzw. „dekretu warszawskiego”.