polisolokaty

Pomoc prawników w dochodzeniu roszczeń z tytułu umów ubezpieczenia z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi (UFK, polisolokaty) oraz ubezpieczeniami niskiego wkładu własnego. Doradztwo oraz pomoc prawna w odzyskiwaniu opłat pobranych przez towarzystwa ubezpieczeniowe. Odzyskiwanie opłat pobranych przez banki przy rozwiązaniu umów.

wiper-pixel