prawo lotnicze

Wsparcie kancelarii prawnych na rzecz przewoźników lotniczych, zarządzających lotniskami, agentów obsługi naziemnej i ubezpieczycieli. Analiza i przygotowywanie wszelkiego rodzaju umów i dokumentów związanych z prowadzoną działalnością. Analiza zgodności wewnętrznych dokumentów organizacyjnych z przepisami prawa lotniczego, cywilnego i handlowego. Pomoc prawnika w zakresie: odpowiedzialności, ryzyka i bezpieczeństwa podmiotów prowadzących działalność lotniczą; tworzenia, zmiany i wprowadzania opłat lotniskowych i cennika za korzystanie z infrastruktury lotniska; tworzenia, zmiany i wprowadzania instrukcji operacyjnych przewoźników lotniczych i zarządzających lotniskami; koordynacji i organizacji rozkładów lotów, zarządzania ruchem lotniczym i służb żeglugi powietrznej. Certyfikaty AOC, ATO, AWC, zezwolenia SPO HR, zgłoszenia SPO i DTO. Reprezentacja klientów przed Urzędem Lotnictwa Cywilnego, prowadzenie spraw przed sądami cywilnymi, administracyjnymi i organami administracji.

wiper-pixel