Bezpieczna, szybka i skuteczna pomoc

adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego

Bezpłatna wycena usługi

Pytanie

Przedstaw sprawę -
wypełnij i wyślij formularz

Wycena

Bezpłatna wycena usługi i termin jej realizacji trafi na Twój adres e-mail

Zamówienie

Zamów usługę

Pomoc

We wskazanym w
wycenie terminie zrealizujemy usługę

Usługi prawne

Porada prawna

Dokument sporządzany w formie elektronicznej (e-mail) przez adwokata, radcę prawnego bądź doradcę podatkowego. Zawiera wyjaśnianie przedstawionego problemu prawnego wraz z propozycją jego rozwiązania.
Struktura dokumentu: przedstawione pytanie, odpowiedź, uzasadnienie, autor odpowiedzi.

Opinia prawna

Dokument sporządzany w formie elektronicznej (e-mail) oraz pisemnej z podpisem i pieczątką adwokata, radcy prawnego bądź doradcy podatkowego (wysyłany pocztą na wskazany adres). Zawiera wyjaśnianie przedstawionego problemu prawnego wraz z propozycją jego rozwiązania (w tym również wariantowego).
Struktura dokumentu: podstawa sporządzenia opinii, przedmiot opinii, stan faktyczny sprawy, analiza prawna, podsumowanie, pouczenie o istotnych kwestiach formalno-procesowych, podpis i pieczątka autora odpowiedzi.

Umowy, pisma, prowadzenie spraw sądowych

Projekty umów, statutów i pism (pozwy, wnioski, apelacje, odwołania, zażalenia, itp.). Prowadzenie spraw sądowych, zastępstwo w postępowaniach podatkowych i administracyjnych, windykacja wierzytelności, udział w negocjacjach.

Sprawa do wyceny

Opisz sprawę lub zostaw swój numer, nasz konsultant skontaktuje się z Tobą i pomoże znaleźć najlepsze rozwiązanie.

Dane kontaktowe

wiper-pixel