Kancelaria Prawa Kanonicznego Magdalena Furmańczuk

Siedziba główna
1ul. Nowogrodzka 62C, 02-002 Warszawa
tel.: +48 662 277 990
Pokaż na mapie
2ul. S. Żeromskiego 3, 22-400 Zamość
tel.: +48 662 277 990
Pokaż na mapie
Pokaż inne siedziby firmy »

Szczegółowe informacje o kancelarii

Opis kancelarii

ZAKRES POMOCY W SPRAWACH O STWIERDZENIE NIEWAŻNOŚCI MAŁŻEŃSTWA:

Konsultacja sprawy przed rozpoczęciem procesu
weryfikowanie i ocena stanu faktycznego i okoliczności sprawy.

Pomoc prawna w sprawach o stwierdzenie nieważności małżeństwa przed sądami kościelnymi I i II instancji
dokonywanie czynności dotyczących postępowania w sądach I oraz II instancji.

Sporządzanie pism procesowych na każdym jego etapie
doświadczenie w zakresie sporządzania pism procesowych zapewnia ich
poprawność formalną jak i merytoryczną.

Pomoc w doborze materiału dowodowego oraz świadków
dokonywanie selekcji i oceny materiału dowodowego pod kątem jego istotności.


Pomoc prawna wykonywana jest z uwzględnieniem norm Kodeksu Prawa Kanonicznego i nauki Kościoła katolickiego.

Pomoc prawna świadczona jest w kancelarii lub innym wcześniej ustalonym miejscu, po telefonicznym umówieniu terminu spotkania.

Zespół

Magdalena Furmańczuk

PRAWNIK KANONISTA

Absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie, Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji.

Ukończyła studia z zakresu prawa i prawa kanonicznego.

Po uzyskaniu tytuł magistra prawa kanonicznego, przystąpiła i pozytywnie złożyła egzamin licencjacki dający możliwość wykonywania zawodów prawniczych w Kościele katolickim.

Należy do Stowarzyszenia Kanonistów Polskich.

+48 662 277 990

Maryla Mikołajewska

ADWOKAT

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu w Białymstoku.

Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie oraz Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach.

Wykorzystując bogate doświadczenie procesowe prowadzi kompleksową obsługę w sprawach rozwodowych przed sądami powszechnymi, w tym w zakresie spraw alimentacyjnych, ustalenia kontaktów z dziećmi, ustalenia miejsca pobytu dzieci, w zakresie egzekucji wyroków sądów polskich za granicą, a także egzekucji wyroków sądów zagranicznych w Polsce.

Prowadzi postępowania karne, w tym w szczególności związane z przemocą w rodzinie.

ks. dr hab. Krzysztof Mikołajczuk

WSPÓŁPRACA MERYTORYCZNA

Pracownik naukowo-dydaktyczny

Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie.

Siedziba główna
ul. Nowogrodzka 62C, 02-002 Warszawa
tel.: +48 662 277 990
Pokaż na mapie