Kancelaria Prawa Pracy - Anna Telec

Siedziba główna
1ul. Kaliny Jędrusik 9/52, 01-748 Warszawa
693 949 555
Pokaż na mapie

Szczegółowe informacje o kancelarii

Opis kancelarii

PRAWO PRACY

Wieloletnie doświadczenie sędziowskie pozwala na wszechstronną ocenę prawną problemów z zakresu prawa pracy i wypracowanie optymalnych rozwiązań. Kancelaria świadczy kompleksową obsługę prawną w zakresie zarówno indywidualnego, jak i zbiorowego prawa pracy:

  • sporządza opinie prawne,
  • przygotowuje projekty regulaminów pracy, wynagradzania, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, zakładowych i ponadzakładowych układów zbiorowych pracy, pakietów socjalnych,
  • opracowuje dokumentację pracowniczą, w tym m.in. umowy o pracę, umowy o zakazie konkurencji, oświadczenia o wypowiedzeniu lub rozwiązaniu stosunków pracy,
  • uczestniczy w negocjacjach z pracownikami, związkami zawodowymi i pozostałymi przedstawicielami pracowników,
  • przygotowuje dokumentację niezbędną do przeprowadzenia przez pracodawców procedury zwolnień grupowych,
  • reprezentuje pracodawców w toku kontroli przeprowadzanej przez Państwową Inspekcję Pracy i sporządza odpowiedzi na wystąpienia pokontrolne,
  • przeprowadza audyty w zakresie prawidłowości prowadzenia dokumentacji pracowniczej, w tym przede wszystkim dotyczącej czasu pracy pracowników, zasad ich wynagradzania w kontekście równego traktowania,
  • wspiera strony stosunków pracy przy tworzeniu procedur antymobbingowych i antydyskryminacyjnych,
  • reprezentuje Klientów przed sądami.


Prawnicy Kancelarii prowadzą szkolenia z zakresu prawa pracy skierowane do pracowników działów personalnych, HR, kadry kierowniczej oraz pracowników zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy.


SPORY SĄDOWE

Kancelaria, prowadzona przez byłego doświadczonego sędziego sądów powszechnych, świadczy usługi w zakresie reprezentacji klientów przed sądami powszechnymi, administracyjnymi, Sądem Najwyższym oraz Trybunałem Konstytucyjnym.

Zespół

Anna Telec

RADCA PRAWNY

Założycielka Kancelarii Prawa Pracy specjalizującej się w szeroko pojętej problematyce prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. 

Ukończyła Wydział Prawa Uniwersytetu Łódzkiego. Były wieloletni sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie odwoławczego Wydziału Pracy. 

Doświadczony wykładowca prawa pracy ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień i problemów związanych z czasem pracy. Prowadziła szkolenia sędziów, asystentów, aplikantów sądowych, pracowników działów personalnych i HR. Była także wykładowcą w Wyższej Szkole Humanistycznej w Pułtusku, a obecnie wykłada w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego w Warszawie. 

Autorka licznych publikacji z zakresu prawa pracy na łamach m.in. “Rzeczpospolitej”, “Gazety Prawnej”, Wydawnictwa C.H.Beck, Wydawnictwa Wiedza i Praktyka. Redaktor merytoryczny poradnika dla pracowników działów personalnych “Płace w Firmie” wydawanego przez Wydawnictwo Wiedza i Praktyka. Współautor Komentarza do Kodeksu pracy pod redakcją dr. Krzysztofa Walczaka Wydawnictwo C.H.Beck.

Członek Stowarzyszenia Prawa Pracy. Prowadzi wykłady dla aplikantów radcowskich OIRP w Warszawie z zakresu prawa pracy.

693 949 555

Agnieszka Zowczak - Szczęsna

Radca prawny (numer wpisu WA-10441) w Okręgowej Izbie Radców Prawych w Warszawie. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Z Kancelarią współpracuje od 2011 r. W latach 2006 - 2011 asystent sędziego w Sądzie Okręgowym w Warszawie, Wydziale Pracy. Posiada bogate doświadczenie w reprezentowaniu stron przed sądami powszechnymi, ze szczególnym uwzględnieniem spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. 

Specjalizuje się w bieżącym doradztwie i wsparciu pracodawców w zagadnieniach związanych z szeroko rozumianym prawem pracy. Współpracowała także z Wyższą Szkołą Przedsiębiorczości i Nauk Społecznych w Otwocku oraz Akademią Prawa Pracy w Warszawie, jako wykładowca z zakresu prawa pracy.

663 737 433
Siedziba główna
ul. Kaliny Jędrusik 9/52, 01-748 Warszawa
693 949 555
Pokaż na mapie