Kancelaria Prawa Sportowego LEX SPORT

Siedziba główna
1ul. Olimpijska 2, 81-538 Gdynia
tel: + 48 502 112 888
Pokaż na mapie

Szczegółowe informacje o kancelarii

Specjalizacja kancelarii

Opis kancelarii

PIERWSZA DEDYKOWANA SPORTOWCOM KANCELARIA W TRÓJMIEŚCIE

Naszym celem jest zapewnienie Klientom kontroli nad ich sytuacją prawną, która jest nierozerwalnie związana z ich karierą zawodową.

Kancelaria oferuje pomoc prawną w języku polskim, angielskim i niemieckim

Współpraca ze sportowcem

 • Egzekwowanie roszczeń odszkodowawczych (np. nieopłacone kontrakty sportowe)
 • Pomoc prawna w sprawach dyscyplinarnych oraz o naruszenie przepisów antydopingowych
 • Pomoc prawna w zakresie podatkowym oraz ubezpieczeniowym
 • Obsługa transferów i zmian klubowych
 • Sporządzanie oraz opiniowanie umów klubowych sportowców
 • Sporządzanie oraz opiniowanie umów doradczych i agencyjnych
 • Promocja talentów i pozyskiwanie środków na ich promowanie

Pomoc prawna przy zakładaniu klubów i akademii sportowych

 • Doradztwo w wyborze odpowiedniej formy prawnej dla klubów sportowych oraz akademii nakierowanych na szkolenie młodzieży
 • Sporządzanie oraz opiniowanie projektów statutów
 • Przygotowywanie wniosków rejestracyjnych
 • Zakładanie Sportowych Spółek Z O.O. i S.A.
 • Zakładanie Sportowych Spółek „Non profit”
 • Zakładanie stowarzyszeń
 • Zakładanie fundacji
 • Pomoc w uzyskiwania statusu Organizacji Pożytku Publicznego (OPP)

Współpraca z klubami sportowymi

 • Sporządzanie regulacji wewnątrzklubowych (m .in. statuty, uchwały, regulaminy)
 • Egzekwowanie roszczeń odszkodowawczych
 • Sporządzanie oraz opiniowanie umów zawieranych przez Klub (m.in. umowy z zawodnikami, umowy z trenerami, umowy z pracownikami, umowy sponsorskie)
 • Reprezentacja Klubu przed sądami powszechnymi, organami administracji publicznej, sportowymi organami jurysdykcyjnymi
 • Doradztwo w transakcjach transferowych
 • Doradztwo w outsourcingu w spółkach kapitałowych
 • Pomoc prawna w pozyskiwaniu środków publicznych
 • Ochrona klubowej własności intelektualnej, w szczególności prawo autorskie oraz prawna ochrona znaków towarowych
 • Doradztwo prawno- podatkowe
 • Współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego

Kompleksowa obsługa prawna okręgowych i ogólnopolskich związków sportowych

 • Zakładanie
 • Pomoc prawna w sprawach dyscyplinarnych oraz o naruszenie przepisów antydopingowych
 • Pomoc prawna w zakresie podatkowym oraz ubezpieczeniowym
 • Obsługa transferów i zmian klubowych
 • Sporządzanie oraz opiniowanie umów klubowych sportowców
 • Sporządzanie oraz opiniowanie umów doradczych i agencyjnych
 • Promocja talentów i pozyskiwanie środków na ich promowanie

Reprezentacja klientów w ramach postępowań przed:

 • Okręgowymi Związkami Sportowymi (m.in. Komisja ds. Rozgrywek, Związkowa Komisja Odwoławcza)
 • Organami Polskich Związków Sportowych (m.in.Izba ds. Rozwiązywania Sporów Sportowych przy PZPN, Piłkarski Sąd Polubowny, Koszykarski trybunał Arbitrażowy przy PZKosz)
 • Polska Agencja Antydopingowa (POLADA)
 • Trybunał Arbitrażowy ds. sportu przy PKOL
 • Międzynarodowe organizacje i federacje sportowe (m.in. FIFA, UEFA, FIBA- BAT)
 • Trybunał Arbitrażowy ds. sportu w Lozannie (CAS)- m.in. Ordinary Arbitration Procedure oraz Appeal Arbitration Procedure

Sponsoring i Public Relations

 • Sporządzanie oraz opiniowanie umów sponsorskich i reklamowych
 • Doradztwo prawne w zakresie zalet i wad sponsoringu w porównaniu do tradycyjnej formy reklamy
 • Doradztwo prawne w tworzeniu strategii marketingowej
 • Ochrona prawna oraz przeniesienie wizerunku
 • Ochrona dóbr osobistych podmiotów sportu zawodowego
 • Sporządzanie oraz opiniowanie umów licencyjnych
 • Sporządzanie oraz opiniowanie umów związanych z transmisjami telewizyjnymi i radiowymi
 • Sporządzanie oraz opiniowanie umów związanych ze zdjęciami oraz treściami multimedialnymi
 • Ochrona prawna w przypadku stosowania niedozwolonej reklamy

Obsługa prawna wydarzeń sportowych

 • Sporządzanie oraz opiniowanie umów eventowych
 • Prawne aspekty wydarzeń sportowych w przestrzeni publicznej
 • Doradztwo w odniesieniu do ryzyka w zakresie marketingu zasadzkowego oraz partyzanckiego
 • Doradztwo oraz reprezentowanie w razie roszczeń odszkodowawczych związanych z organizacją eventów sportowych

Współpraca z managerami sportowymi i pośrednikami transakcyjnymi

 • Sporządzanie oraz opiniowanie umów managerskich
 • Sporządzanie oraz opiniowanie umów z zawodnikami
 • Doradztwo prawne w zakresie zarządzania karierą sportowców
 • Egzekwowanie roszczeń odszkodowawczych

Esport

 • Pomoc prawna przy zakładaniu związków stowarzyszeń i polskich związków sportowcyh
 • Sporządzanie oraz opiniowanie regulacji wewnątrzzwiązkowych- m.in. statuty, regulaminy, uchwały
 • Sporządzanie oraz opiniowanie umów zawieranych przez związek – m.in. umowy z zawodnikami, umowy z trenerami, umowy z pracownikami, umowy sponsorskie
 • Aktualizacja statutów zgodnie z nowelizacją ustawy „Prawo o stowarzyszeniach”
 • Przygotowywanie oraz prowadzenie Walnych Zgromadzeń Członków/Delegatów oraz posiedzeń Zarządu
 • Reprezentacja związku w postępowaniach przed sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi, organami administracji publicznej oraz sądami polubownymi
 • Przeprowadzanie audytów prawnych i podatkowych polskich związków sportowych

Obsługa prawna twórców gier komputerowych (Game Development)

 • Zakładanie spółek developerskich
 • Sporządzenie oraz opiniowanie umów wydawniczych i licencyjnych
 • Przeprowadzanie audytów prawnych i podatkowych
 • Pomoc prawna w procesie zmiany formy prawnej spółek osobowych i kapitałowych (m.in. przekształcenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną)
 • Sporządzanie opinii prawnych (m.in. ocena ryzyka występowania elementu losowości w grach typu social games z perspektywy przepisów hazardowych)

Współpraca z trenerem/sztabem szkoleniowym

 • Sporządzanie oraz opiniowanie kontraktów trenerskich/członków sztabu szkoleniowego
 • Współpraca z działaczami sportowymi
 • Egzekwowanie roszczeń odszkodowawczych

Zespół

prof. dr hab. Leszek Starosta of Counsel

ADWOKAT

Absolwent WPiA UAM w Poznaniu. Wieloletni Dziekan Wydziału prawa Szkoły Wyższej Prawa i Dyplomacji w Gdyni oraz Rektor tej Uczelni. Członek Komisji Prawa Sportowego PKOl, były arbiter w Trybunale Arbitrażowym ds. Sportu przy Polskim Komitecie Olimpijskim

Artur Fal

PRAWNIK

Absolwent WPiA WSB w Gdyni. Wykładowca zagadnień z zakresu Prawa Sportowego na Akademi Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku. Doktorant Nauk Prawnych na Uniwersytecie Gdańskim, zgłębiający tematykę postępowania odwoławczego w sporach sportowych. Prezes klubu piłkarskiego KP Gdynia

Jacek Markowski – Of Counsel

ADWOKAT

Członek Pomorskiej Izby Adwokackiej w Gdańsku, doktorant prawa na Uniwersytecie Gdańskim. Autor licznych publikacji naukowych z zakresu prawnych aspektów tworzenia gier komputerowych oraz esportu. W praktyce specjalizuje się w świadczeniu pomocy prawnej dla podmiotów sportu profesjonalnego oraz twórców gier mobilnych i komputerowych.

Marcin Krakowski

ADWOKAT

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego – studia ukończył w 2006r. Członek Pomorskiej Izby Adwokackiej w Gdańsku

Dawid Szadaj

RADCA PRAWNY

Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych od 2014r. Swoje doświadczenie zdobywał zarówno w trójmiejskich, jak i niemieckich kancelariach prawnych. W ostatnich latach pracował w ekstraklasowym klubie piłkarskim Lechia Gdańsk. Mediator oraz praktyk i pasjonat prawa sportowego

Piotr Kotarski

Pośrednik transakcyjny zarejestrowany w systemie rejestracyjnym PZPN pod numerem 2JEJXD. Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku. Master of sports, manager of sports and sporting events.

Bartłomiej Krawczyk – Junior Associate

PRAWNIK

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Studia prawnicze ukończył w 2018 roku na specjalizacji karnoprawnej. Student lingwistyki stosowanej na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego.

Siedziba główna
ul. Olimpijska 2, 81-538 Gdynia
tel: + 48 502 112 888
Pokaż na mapie

wiper-pixel