fundusze unijne

Doradztwo prawne w zakresie ustalania statusu mikro, małych lub średnich przedsiębiorstw, optymalizacja struktury grupy powiązanych podmiotów starających się o dofinansowanie, w tym zakładanie nowych podmiotów, doradztwo prawne na etapie składania wniosku o dofinansowanie, sporządzanie środków ochrony prawnej (protesty, odwołania i skargi) w razie negatywnych decyzji instytucji finansujących, analiza umowy o dofinansowanie, doradztwo prawne na etapie wdrażania projektu i wydatkowania środków (sporządzanie umów z zakresu ochrony własności intelektualnej, wewnętrznych regulaminów, uchwał organów).