prawo antymonopolowe

Pomoc prawnika w zakresie praktyk monopolistycznych i czynów nieuczciwej konkurencji. Weryfikacja podejmowanych działań pod kątem ich zgodności z prawem ochrony konkurencji i konsumentów oraz ustawą o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zgłoszenia dotyczące zamiaru koncentracji podmiotów do UOKiK, związanych z planowanym połączeniem lub inną transakcją kapitałową lub handlową. Wsparcie prawne w zakresie ustawy o ochronie konkurencji, a także w zakresie wspólnotowego prawa konkurencji. Weryfikacja i przygotowywanie porozumień handlowych, prowadzenie negocjacji oraz postępowań sądowych (zarówno przed sądami powszechnymi, jak i arbitrażowymi), reprezentowanie klientów w postępowaniu antymonopolowym. Opiniowanie działań reklamowych i promocyjnych pod kątem wyeliminowania zarzutów w zakresie popełniania czynów nieuczciwej konkurencji.

wiper-pixel