prawo działalności leczniczej

Pomoc prawna podmiotom prowadzącym działalność leczniczą w zakresie ich funkcjonowania (szpitale, przychodnie, praktyka lekarska, apteki, ośrodki badawcze). Przygotowanie dokumentacji wymaganej do prowadzenia podmiotów leczniczych, rejestracja działalności, opracowanie i audyt dokumentów wewnętrznych związanych z działalnością podmiotu leczniczego i indywidualnych praktyk lekarskich. Wsparcie prawne podmiotów leczniczych przy procesie kontraktowania usług medycznych, udział w negocjacjach, prowadzenie postępowania odwoławczego przed właściwym OW NFZ, WSA i NSA. Reprezentowanie klientów w postępowaniach związanych ze zdarzeniem medycznym. Pomoc kancelarii w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego na etapie procedury przetargowej/konkursowej, a także na etapie procedury odwoławczej przed KIO oraz sądami.