Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

Siedziba główna
1Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa
Telefon: +48 501 254 553
Pokaż na mapie

Szczegółowe informacje o kancelarii

Opis kancelarii

OBRONA LEKARZY W SPRAWACH SĄDOWYCH

Obrona lekarzy w sądzie

Reprezentujemy lekarzy we wszelkiego rodzaju sporach sądowych zarówno przed sądami lekarskimi, jak i przed sądami powszechnymi oraz Sądem Najwyższym.

Przygotowanie i analiza umów

Przygotowujemy projekty umów dla lekarzy i podmiotów leczniczych. Analizujemy umowy zawierane między lekarzami a podmiotami leczniczymi. Dobieramy optymalne rozwiązania umowne pod kątem specjalizacji lekarza, ryzyka zawodowego oraz miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych.

Wsparcie w prowadzeniu działalności

Doradzamy lekarzom w zakresie wyboru optymalnej formy prowadzenia działalności gospodarczej. Przygotowujemy niezbędne dokumenty rejestracyjne. Tworzymy dokumenty niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej. Opracowujemy wzory dokumentacji medycznej. Weryfikujemy poprawność regulaminów i innych ważnych dokumentów.

Szkolenia praktyczne

Prowadzimy szkolenia, w których dzielimy się naszą wiedzą praktyczną. Prowadzimy kursy na temat prawidłowego prowadzenia dokumentacji medycznej, chroniące przed nieuzasadnionymi roszczeniami pacjentów. Szkolimy z zasad zachowania się w sytuacjach konfliktowych. Przygotowujemy także kursy dostosowane do indywidualnych potrzeb klientów.

Profilaktyka roszczeń

Ze względu na rosnącą liczbę roszczeń skierowanych do lekarzy oraz podmiotów leczniczych prowadzimy audyty bezpieczeństwa prawnego zarówno praktyk lekarskich, jaki i poradni, oddziałów oraz szpitali. Szerzej na ten temat patrz zakładka: Audyt.

Pomagamy lekarzom

Pomagamy też lekarzom pomówionym lub zniesławionym w mediach. Pomagamy w usunięciu lub zmianie negatywnych wpisów o lekarzu w Interencie. Pomagamy także w wielu innych kwestiach. W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt.


Zapraszamy na nasz blog: prawalekarzy.pl

Zespół

Radosław Tymiński

RADCA PRAWNY

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, doktor nauk prawnych, ekspert do spraw legislacji, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.

Radosław Tymiński doświadczenie zawodowe zdobywał pracując 8 lat w Biurze Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu (potem Biurze Analiz Sejmowych, gdzie m.in. doradzał sejmowej Komisji Zdrowia) oraz w kancelariach radców prawnych i adwokatów. Przez wiele lat współpracował z samorządami zawodów medycznych m.in. Krajową Izbą Diagnostów Laboratoryjnych i Okręgowymi Izbami Pielęgniarek i Położnych.

Jest autorem 7 książek (patrz: tutaj) oraz blisko 100 publikacji z zakresu prawa medycznego (patrz: tutaj).

Jest wykładowcą prawa medycznego na II Wydziale Lekarskim Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz na Kolegium Prawa Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Zajmuje się przede wszystkim obroną lekarzy w sprawach sądowych oraz obsługą podmiotów leczniczych i praktyk lekarskich.

Języki: polski (ojczysty), niemiecki.

+48 501 254 553

Joanna Łodej

ADWOKAT

Absolwentka Kolegium Prawa Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w Warszawie. Odbyła aplikację adwokacką. Od 2011 r. jest członkiem Okręgowej Izby Adwokackiej w Warszawie. Ukończyła Podyplomowe Studia na kierunku Prawo Medyczne i Bioetyka na Uniwersytecie Jagiellońskim. Jest członkiem Sekcji Prawa Medycznego i Farmaceutycznego Okręgowej Izby Adwokackiej w Warszawie.

Adwokat Joanna Łodej doświadczenie zawodowe zdobyła w kilku kancelariach prawnych, w których była odpowiedzialna za obsługę prawną podmiotów leczniczych i praktyk lekarskich. Praktyka adw. Joanny Łodej dotyczy całości obszaru prawa medycznego. Z kancelarią Radosława Tymińskiego współpracuje od 2013 r. Od 2014 roku pracuje także na stanowisku starszego radcy w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich.

Języki: polski (ojczysty), angielski i hiszpański.

Siedziba główna
Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa
Telefon: +48 501 254 553
Pokaż na mapie

wiper-pixel