prawo medyczne

Wyspecjalizowana pomoc lekarzom, placówkom medycznym oraz pacjentom w zakresie szeroko rozumianego prawa medycznego. Bieżące wsparcie prawne podmiotów leczniczych (zarówno lekarzy prowadzących indywidualną praktykę lekarską, jak i działających w formie spółki), reprezentowanie lekarzy w postępowaniach sądowych oraz przed komisjami ds. orzekania o zdarzeniach medycznych, reprezentowanie pacjentów w postępowaniach sądowych. Pomoc prawna w zakresie odpowiedzialności cywilnej oraz dyscyplinarnej lekarzy. Pomoc prawnika w sporach, negocjacjach i mediacjach z pacjentami. Dochodzenie szkody majątkowej i niemajątkowej powstałej w wyniku popełnienia tzw. „błędu lekarskiego”: odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu, utracone zarobki, zwrot kosztów leczenia, zadośćuczynienie za doznaną krzywdę.

wiper-pixel