Kancelaria Radcy Prawnego Izabela Skonieczna – Powałka

Siedziba główna
1ul. Dmowskiego 3/42, 50-203 Wrocław
tel./fax: +48 71 712 72 73
Pokaż na mapie

Szczegółowe informacje o kancelarii

Opis kancelarii

DOŚWIADCZENIE

Działalność Kancelarii opiera się na ponad piętnastoletnim doświadczeniu zawodowym radcy prawnego, doradcy restrukturyzacyjnego Izabeli Skoniecznej – Powałki, która jest absolwentem Uniwersytetu Wrocławskiego (stacjonarne studia prawa) i Uniwersytetu Ekonomicznego (podyplomowe studia z zakresu finansów i rachunkowości).

Działalność Kancelarii skupiona jest na przedsiębiorcach. Radca prawny Izabela Skonieczna – Powałka może poszczycić się doświadczeniem w świadczeniu usług na rzecz firm z branży budowlanej, handlowej, informatycznej i medycznej, a także na rzecz syndyków mas upadłości prowadzących postępowania upadłościowe firm leasingowych, deweloperskich, produkcyjnych.

Współpraca z podmiotami gospodarczymi pozwoliła też na specjalizację w sprawach z zakresu prawa pracy, zarówno indywidualnego, jak i zbiorowego (regulaminy pracy, wynagradzania, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, układy zbiorowe, zwolnienia grupowe, reprezentacja przed sądami pracowników i pracodawców).

Kancelaria posiada również duże doświadczenie w sprawach z zakresu prawa zamówień publicznych – reprezentacja wykonawców (firmy budowlane, dostawcy sprzętu medycznego) w postępowaniach przed KIO, udzielanie konsultacji na etapie składania ofert.

Do grona obecnych Klientów Kancelarii należą m.in. spółki akcyjne zajmujące się budową dróg, kopalnie kruszyw, podmioty świadczące usługi związane z górnictwem, niepubliczny szpital wraz z przychodniami, spółki realizujące dostawy i usługi na rzecz podmiotów leczniczych, firmy handlowe i pośredniczące, syndycy masy upadłości.

Radca prawny Izabela Skonieczna – Powałka jest także doradcą restrukturyzacyjnym i występuje w postępowaniach sądowych jako nadzorca sądowy oraz syndyk.

Usługi prawnicze i doradcze świadczone są dla Klientów w ramach indywidualnej Kancelarii Radcy Prawnego Izabeli Skoniecznej – Powałki, jak również we współpracy z Kancelaria Radcy Prawnego Agnieszki Skonieczny oraz spółki „Kaczmarek i Skonieczna Doradcy Restrukturyzacyjni” sp. j.

Ponadto, by zapewnić Klientom kompleksowość oferty, Kancelaria współdziała ze specjalistami z zakresu rachunkowości i podatków, rzeczoznawcami majątkowymi (wycena nieruchomości, maszyn i urządzeń) oraz firmami windykacyjnymi i konsultingowymi.

Zespół

Izabela Skonieczna – Powałka

Kancelaria specjalizuje się w sprawach dotyczących:

  • prawa budowlanego i procesów budowlanych
  • działalności deweloperów i zawieranych umów deweloperskich
  • postępowań upadłościowych
  • postępowań restrukturyzacyjnych (przyspieszone postępowanie układowe, postępowanie układowe, sanacyjne, o zatwierdzenie układu)
  • prawa pracy
  • funkcjonowania spółek i innych osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych
  • działalności podmiotów leczniczych, w tym w reprezentowaniu ich w postępowaniach sądowych związanych z błędami medycznymi
  • odszkodowań od organów administracji państwowej i samorządowej
  • opracowywania projektów umów i ich opiniowania.

Oferta Kancelarii skierowana jest zarówno dla klientów korporacyjnych, jak i indywidualnych.

Kancelaria oferuje doradztwo, jak i reprezentację w postępowaniach sądowych i administracyjnych.

+48 71 712 72 73
Siedziba główna
ul. Dmowskiego 3/42, 50-203 Wrocław
tel./fax: +48 71 712 72 73
Pokaż na mapie