prawo gospodarcze

Pomoc kancelarii osobom fizycznym i prawnym w szeroko rozumianym prawie gospodarczym. Bieżąca obsługa podmiotów gospodarczych, sporządzanie umów, przygotowywanie opinii i porad prawnych, wsparcie na wszystkich etapach działalności gospodarczej. Optymalizacja podatkowa, prawo upadłościowe i naprawcze, restrukturyzacja firmy, likwidacja przedsiębiorcy, sprzedaż i rejestracja spółki, pomoc w uzyskiwaniu koncesji, zezwoleń, licencji niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej. Obsługa prawna posiedzeń i zgromadzeń podmiotów gospodarczych, opracowywanie projektów dokumentacji firmy (uchwał, zarządzeń, porozumień, regulaminów). Audyty prawne i raporty (due dilligence). Wsparcie prawne przy przekształceniach organizacyjnych (połączenie, podział, zmiana formy działalności gospodarczej), przy transakcjach zbycia, nabycia udziałów/akcji, czy zbyciu przedsiębiorstwa. Reprezentacja klientów przed sądami, organami administracji państwowej i samorządowej i innymi instytucjami.

wiper-pixel