prawo budowlane

Wsparcie prawne w sprawach z zakresu prawa budowlanego. Wszechstronna pomoc inwestorom, wykonawcom i podwykonawcom – zarówno osoby prywatne, jak i przedsiębiorcy. Uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy, pozwolenia na budowę, legalizacji samowoli budowlanej, rozbiórki obiektów budowlanych, oddania obiektu budowlanego do użytku, zmiany sposobu wykorzystania obiektu budowlanego. Pomoc kancelarii prawnej w przygotowaniu lub opiniowaniu umów o roboty budowlane, prace projektowe, nadzór inwestycyjny i podwykonawstwo. Reprezentacja klientów w postępowaniu przed organami administracji publicznej, postępowaniu przed WSA i NSA. Udział w mediacjach i negocjacjach.

wiper-pixel