prawo handlowe

Pomoc kancelarii dla polskich i zagranicznych spółek prawa handlowego w pełnym zakresie ich działalności. Pomoc przy wyborze optymalnej formy działalności, przygotowanie projektu umowy/statutu spółek osobowych oraz spółek kapitałowych, a także aktów założycielskich, porozumień wspólników oraz uchwał. Obsługa prawna organów spółek (zarządu, rady nadzorczej, zgromadzenia wspólników i walnego zgromadzenia), w tym m.in. opracowywanie projektów uchwał, dokumentów na zwyczajne i nadzwyczajne zgromadzenia wspólników/akcjonariuszy. Pomoc przy zakładaniu, przekształcaniu, łączeniu, podziale, czy likwidacji spółki. Reprezentacja klientów w sporach pomiędzy akcjonariuszami lub udziałowcami, udział w negocjacjach oraz opracowywanie porozumień.

wiper-pixel