KRK Kieszkowska Rutkowska Kolasiński

Siedziba główna
1ul. Emilii Plater 25/8, 00-688 Warszawa
T. +48 22 620 63 25, F. +48 22 101 73 38
Pokaż na mapie

Szczegółowe informacje o kancelarii

Opis kancelarii

Kancelaria prawna Kieszkowska Rutkowska Kolasiński została założona przez uznanych ekspertów w zakresie prawa farmaceutycznego i medycznego - adwokat Paulinę Kieszkowską-Knapik, adwokat Ewę Rutkowską oraz w zakresie prawa konkurencji - radcę prawnego Marcina Kolasińskiego. Kancelarię współtworzy doświadczony zespół pracujący od dawna z jej założycielami.

Wszyscy mamy wieloletnie doświadczenie w pracy w międzynarodowych kancelariach prawnych (m.in. Baker & McKenzie, Hogan Lovells, CMS Cameron McKenna).

Jesteśmy regularnie rekomendowani jako wiodący prawnicy w dziedzinach prawa farmaceutycznego i prawa konkurencji przez polskie i międzynarodowe rankingi prawnicze, takie jak: Chambers Europe, Legal 500 czy Rzeczpospolita. W rankingu Chambers Europe 2014, 2015 nasza kancelaria została uznana za najlepszą praktykę prawa farmaceutycznego (Life Sciences) w Polsce.


PRAKTYKA

Doradzamy krajowym i zagranicznym przedsiębiorcom. Pracujemy dla nich od lat i rozumiemy ich potrzeby. Dbamy o to, aby nasza pomoc zapewniała klientom nie tylko bezpieczeństwo prawne, ale także praktycznie wspierała ich działalność gospodarczą.

Pomagamy przedsiębiorcom działać zgodnie z wymogami regulacyjnymi i zasadami prawa konkurencji. Doradzamy im w relacjach z organami państwa, innymi przedsiębiorcami oraz konsumentami, w tym w sprawach z zakresu odpowiedzialności za produkt.

Świadczymy usługi dla przedsiębiorców z różnych branż, przy czym szczególną ekspertyzę posiadamy w doradztwie dla branż farmaceutycznej i medycznej. To doświadczenie wykorzystujemy w pracy dla klientów także z innych sektorów gospodarki. Wspieramy prawnie również organizacje pracodawców i izby gospodarcze.

Doradzamy w oparciu o prawo polskie i prawo europejskie. Współpracujemy z zagranicznymi kancelariami prawnymi, jeśli zachodzi potrzeba wsparcia prawników z innych jurysdykcji.

Reprezentujemy klientów w postępowaniach administracyjnych i sądowych. Angażujemy się także w pomoc prawną pro bono.


SPECJALIZACJE

DORADZTWO REGULACYJNE

 • Sektor farmaceutyczny i ochrony zdrowia
 • Inne sektory regulowane
 • Pozostałe doradztwo regulacyjne

DORADZTWO KONKURENCYJNE

 • Ochrona konkurencji
 • Zwalczanie nieuczciwej konkurencji
 • Postępowania przetargowe
 • Pomoc publiczna

PRAWO KONSUMENCKIE

 • Klauzule abuzywne
 • Naruszenie zbiorowych interesów konsumentów

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA PRODUKT

 • Bezpieczeństwo produktu
 • Sytuacje kryzysowe
 • Spory z zakresu odpowiedzialności za produkt

POZOSTAŁE DORADZTWO

 • Compliance
 • Postępowania sądowe i arbitrażowe
 • Bieżące doradztwo dla przedsiębiorców
 • Prawo europejskie
 • Wsparcie prawne dla organizacji branżowych

Zespół

Paulina Kieszkowska-Knapik

WSPÓLNIK, ADWOKAT

Paulina Kieszkowska-Knapik doradza przedsiębiorcom i organizacjom branżowym w zakresie prawa ochrony zdrowia, w tym zwłaszcza prawa farmaceutycznego, ustawy refundacyjnej i ustawy o działalności leczniczej.

Paulina Kieszkowska-Knapik jest również współzałożycielką Fundacji Lege Pharmaciae, organizacji pozarządowej powstałej w celu  analizowania i poddawania debacie publicznej  regulacji prawnych w sektorze ochrony zdrowia. W Obywatelskim Forum Legislacji przy Fundacji Batorego Paulina Kieszkowska-Knapik działa na rzecz wprowadzenia w Polsce standardów europejskich w dziedzinie stanowienia prawa.

Od wielu lat rekomendowana przez polskie (Rzeczpospolita i Dziennik Gazeta Prawna) oraz międzynarodowe (Chambers Europe, PLC Which Lawyer) rankingi jako najlepszy specjalista prawa farmaceutycznego w Polsce. Doradza pro bono organizacjom pacjentów, m.in. Polskiej Koalicji Organizacji Pacjentów Onkologicznych, Fundacji Alivia i Federacji Pacjentów Polskich. Paulina przez dekadę związana była z kancelarią Baker & McKenzie, wcześniej pracowała w CMS Cameron McKenna.

Rzeczpospolita Ranking Kancelarii Prawniczych 2016 - Paulina Kieszkowska - Knapik została wyróżniona po raz 10. jako lider w kategorii Prawo Farmaceutyczne.

Chambers Europe 2016: Star Individual - "Wyróżniająca się postać będąca liderem na rynku, Paulina Kieszkowska-Knapik, jest podziwiana przez swoich klientów: Ona jest gwiazdą, królową prawa farmaceutycznego w Polsce. Od wielu lat reprezentuje przedsiębiorców i organizacje branżowe, doradzając w kwestiach z zakresu prawa farmaceutycznego i ochrony zdrowia, ustawy refundacyjnej oraz ustawy o działalności leczniczej. Świadczy również doradztwo pro bono na rzecz organizacji pacjentów."

Who’sWho Legal 2016 (Life Science) – rekomendowana Paulina Kieszkowska-Knapik.

Paulina Kieszkowska-Knapik

WSPÓLNIK, ADWOKAT

Ewa Rutkowska jest ekspertem w dziedzinie prawa farmaceutycznego, prawa ochrony zdrowia i odpowiedzialności za produkt. Posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze prawnej polskich i międzynarodowych spółek z branży farmaceutycznej, branży wyrobów medycznych i sektora FMCG. Doradza organizacjom branżowym, które wielokrotnie reprezentowała jako stronę społeczną w procesie legislacyjnym, a także wspierała przy pracach nad branżowymi kodeksami dobrych praktyk.

Ewa Rutkowska posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu sporów sądowych z zakresu odpowiedzialności za produkt, w tym w głośnym sprawach związanych ze światowym wycofaniem produktów z rynku. Reprezentuje także klientów w innych sprawach w postępowaniach przed sądami powszechnymi i trybunałami arbitrażowymi.

Od lat rekomendowana przez polskie (Rzeczpospolita) oraz międzynarodowe (Chambers Europe, PLC Which Lawyer) rankingi jako wiodący prawnik w dziedzinie prawa farmaceutycznego w Polsce, a przez ranking Expert Guides – Women in Business Law 2014 w dziedzinie odpowiedzialności za produkt. Ewa doradza pro bono organizacjom pożytku publicznego, m.in. Fundacji Warszawskie Hospicjum dla Dzieci.

Przed dołączeniem do Baker & McKenzie jako partner wraz z czteroosobowym zespołem, Ewa przez wiele lat pracowała w kancelarii Hogan Lovells (wcześniej Lovells), tworząc a następnie kierując tam praktyką prawa farmaceutycznego i odpowiedzialności za produkt. Z Baker & McKenzie była związana prawie cztery lata.

Rzeczpospolita Ranking Kancelarii Prawniczych 2016 - Ewa Rutkowska została rekomendowana po raz 8. w kategorii Prawo Farmaceutyczne.

Chambers Europe 2016: Life Sciences: Band 1 - "Ewa Rutkowska jest uznanym ekspertem, specjalizującym się w prawie farmaceutycznym, ochronie zdrowia i odpowiedzialności za produkt, z dużym doświadczeniem w doradztwie na rzecz podmiotów krajowych i zagranicznych z branży farmaceutycznej, FMCG oraz wyrobów medycznych. O jej doświadczeniu w sporach z zakresu odpowiedzialności za produkt świadczy udział w głośnych procesach związanych z wycofaniem produktów z rynku na całym świecie. Ewa cieszy się tu doskonałą opinią u zadowolonych z jej pracy klientów. Jest ekspertem w tej dziedzinie, z doskonałą znajomością prawa. Potrafi doradzić mając na względzie kwestie biznesowe swoich klientów.”

Who’sWho Legal 2016 (Life Science) – rekomendowana Ewa Rutkowska.

Who’sWho Legal 2016 (Product Liability Defence) – rekomendowana Ewa Rutkowska.

Expert Guides 2016 (Product Liability) - rekomendowana Ewa Rutkowska.

Expert Guides: Women in Business Law 2016 (Product Liability) - rekomendowana Ewa Rutkowska.

Marcin Kolasiński

WSPÓLNIK, RADCA PRAWNY

Marcin Kolasiński posiada bogate doświadczenie szczególnie w kwestiach związanych z ochroną konkurencji i konsumentów, zwalczeniem nieuczciwej konkurencji, zamówieniami publicznymi, compliance, bezpieczeństwem produktów, rozwiązaniami prawnymi sektorów regulowanych oraz doradztwem korporacyjnym.

Pracował w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej, gdzie uczestniczył w procesie tworzenia ustaw implementujących do polskiego porządku prawnego rozwiązania prawa unijnego. Następnie pracował w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów, gdzie pełnił funkcję zastępcy dyrektora Departamentu Ochrony Konkurencji. W tym czasie odbył staż w Dyrektoriacie ds. Konkurencji Komisji Europejskiej. Następnie przez ponad osiem lat pracował w kancelarii Baker & McKenzie, gdzie jako partner, szef praktyki prawa konkurencji i regulacji, reprezentował klientów w postępowaniach m.in. przed Prezesem UOKiK, Komisją Europejską oraz polskimi i unijnymi sądami.

Marcin Kolasiński jest członkiem Stowarzyszenia Prawa Konkurencji, Polskiego Stowarzyszenia Ekonomicznej Analizy Prawa oraz Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych. Pełni także funkcję pozarządowego doradcy w ramach Międzynarodowej Sieci Konkurencji - International Competition Network.

Współautor komentarza pod redakcją prof. Tadeusza Skocznego do ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów wydawnictwa C.H. Beck, a także autorem licznych publikacji w prasie codziennej, wydawnictwach branżowych i specjalistycznych czasopismach prawniczych.

Rzeczpospolita Ranking Kancelarii Prawniczych 2016 - Marcin Kolasiński rekomendowany w kategorii Prawo konkurencji i antymonopolowe.

Chambers Europe 2016: Competition/Antitrust: Band 2 - "Szef działu, Marcin Kolasiński, od wielu lat cieszy się uznaniem jako doskonały specjalista w sprawach z zakresu prawa konkurencji. Podoba mi się jego zrozumienie potrzeb klienta, szybkość w działaniu i jasność porad. Waży ryzyka i obiektywnie przedstawia argumenty za i przeciw - mówi jednej z klientów. Ma duże doświadczenie praktyczne w szczególności w branży farmaceutycznej."

Who’sWho Legal 2016 (Competition) – rekomendowany Marcin Kolasiński.

Expert Guides 2016 (Competition/Antitrust) – rekomendowany Marcin Kolasiński.

Natalia Łojko

RADCA PRAWNY

Natalia Łojko od ponad 12 lat zajmuje się bieżącą obsługą firm farmaceutycznych w szeroko pojętych dziedzinach prawa farmaceutycznego i refundacyjnego, prawa własności intelektualnej, w tym ochronie danych osobowych, reklamie i dystrybucji leków oraz w bieżących kwestiach gospodarczych. Specjalizuje się w kwestiach związanych z refundacją, kontraktowaniem świadczeń zdrowotnych, kwestiach regulacyjnych, w tym ochronie danych osobowych, reklamą i dystrybucją leków oraz produktów z pogranicza. Prowadzi sprawy sądowe w sądach administracyjnych i cywilnych.

Od wielu lat zajmuje się również doradztwem na rzecz szpitali i lekarzy w zakresie ubezpieczeń zdrowotnych oraz warunków świadczenia usług. Prowadzi sprawy sądowe pro bono, w tym w szczególności związane z dostępem do świadczeń zdrowotnych zarówno w Polsce, jak i w kontekście transgranicznym. Od lat bierze udział w pracach legislacyjnych z ramienia stowarzyszeń branżowych w ramach kolejnych nowelizacji prawa farmaceutycznego oraz prawa refundacyjnego.

Autorka wielu artykułów w prasie branżowej oraz codziennej i częsta prelegentka konferencji. Wykładowczyni Studium Farmakoekonomiki Marketingu i Prawa Farmaceutycznego organizowanego przez Szkołę Biznesu Politechniki Warszawskiej. Przez ostatnią dekadę związana z Baker & McKenzie, współpracuje też stale jako ekspert z Fundacją Lege Pharmaciae. Członek mazowieckiej komisji ds. zdarzeń medycznych w latach 2012-2015. Absolwentka wydziałów prawa Uniwersytetu Warszawskiego oraz Uniwersytetu w Oksfordzie.

Expert Guides Rising Star 2016 - rekomendowana Natalia Łojko.

Chambers Europe 2016: Life Sciences: Band 3 - "Wyróżniona jako prawdziwy ekspert w dziedzinie prawa refundacyjnego, Natalia Łojko, zajmuje się bieżącym doradztwem w zakresie prawa farmaceutycznego, prawa własności intelektualnej oraz dystrybucji produktów leczniczych."

Magdalena Bąkowska

ADWOKAT

Magdalena Bąkowska, adwokat, zajmuje się bieżącą obsługą firm farmaceutycznych. Do głównych obszarów jej specjalizacji należą w szczególności aspekty regulacyjne, reklama i dystrybucja produktów leczniczych oraz reklama aptek, a także aspekty ochrony danych osobowych. Reprezentuje klientów w postępowaniach administracyjnych przed organami regulacyjnymi oraz w postępowaniach cywilnych z zakresu odpowiedzialności za produkt oraz nieuczciwej konkurencji. Doradza również klientom we wszelkich sprawach związanych ze współpracą z aptekami, w tym w zakresie dopuszczalnych narzędzi handlowych oraz w sprawach dotyczących reklamy aptek. Jej doświadczenie obejmuje również doradztwo na rzecz klientów działających w zakresie leków weterynaryjnych.

W ramach swojej praktyki Magdalena Bąkowska doradza również organizacjom branżowym, uczestnicząc w pracach legislacyjnych związanych z kolejnymi nowelizacjami Prawa farmaceutycznego. Jest również współautorem polskiej implementacji Kodeksu Przejrzystości. Poza bieżącą obsługą klientów kancelarii, Magdalena Bąkowska prowadzi również liczne szkolenia oraz wykłady z zakresu compliance oraz reklamy farmaceutycznej. Jest również wykładowcą Studium Farmakoekonomiki Marketingu i Prawa Farmaceutycznego organizowanego przez Szkołę Biznesu Politechniki Warszawskiej.

Przed rozpoczęciem współpracy z Kieszkowska Rutkowska Kolasiński Kancelaria Prawna sp. j. zdobywała przez wiele lat doświadczenie w działach Life Sciences kancelarii Baker&McKenzie oraz Hogan Lovells. Magdalena Bąkowska jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Centrum Prawa Brytyjskiego i Europejskiego (British Law Centre – Cambridge University, Institute of Continuing Education).

Expert Guides Rising Star 2016 - rekomendowana Magdalena Bąkowska.

Agnieszka Zielińska - Krywoniuk

ADWOKAT

Agnieszka Zielińska-Krywoniuk, adwokat, posiada bogate doświadczenie w zakresie doradztwa prawnego dotyczącego badań klinicznych, obrotu, dystrybucji, bezpieczeństwa oraz reklamy i promocji dla klientów z branży farmaceutycznej, żywieniowej, wyrobów medycznych oraz kosmetyków. Jej praktyka obejmuje również doradztwo w zakresie jakości oraz odpowiedzialności za produkt.

Reprezentuje klientów przed sądami i organami regulacyjnymi. Prowadziła wiele audytów prawnych w spółkach farmaceutycznych, w tym audytów w zakresie compliance. Zastępowała Good Marketing Practice Managera w jednej z wiodących firm farmaceutycznych podczas jego czasowej nieobecności.

Agnieszka Zielińska-Krywoniuk doświadczenie zawodowe zdobywała podczas pracy w firmach prowadzących badania kliniczne na zlecenie (CRO) oraz międzynarodowych kancelariach prawnych: Hogan Lovells i Baker McKenzie.

Prowadzi szkolenia wewnętrzne dla firm, występuje jako prelegent na konferencjach organizowanych dla klientów z branży farmaceutycznej oraz była wykładowcą podyplomowego Studium Farmakoekonomiki, Marketingu i Prawa Farmaceutycznego w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej.

Ewa Auleytner

RADCA PRAWNY

Ewa Auleytner, radca prawny, specjalizuje się w kompleksowym doradztwie prawnym związanym z prowadzeniem sporów sądowych przez przedsiębiorców oraz w zastępstwie procesowym klientów przed sądami powszechnymi. Reprezentowała klientów w szeregu postępowań cywilnych, wynikłych w toku wykonywania przez strony złożonych umów cywilnoprawnych, związanych z wykładnią postanowień umownych oraz z dochodzeniem roszczeń, jak również w toku spraw sądowych związanych z nieuczciwą reklamą, odpowiedzialnością za produkt oraz odpowiedzialnością cywilno- i karnoprawną z tytułu szkody na zdrowiu, w tym w sprawach związanych z błędami w sztuce lekarskiej Posiada również bogate doświadczenie w reprezentacji klientów w sporach sądowych pomiędzy przedsiębiorcami oraz konsumentami, związanych z kwestią tzw. niedozwolonych postanowień umownych oraz w sprawach z zakresu prawa pracy.

Ewa Auleytner zdobywała doświadczenie zawodowe podczas wieloletniej pracy w międzynarodowych kancelariach prawnych w Warszawie: White&Case, Hogan Lovells i Baker McKenzie.

Michał Chodorek

ADWOKAT

Michał Chodorek, adwokat, specjalizuje się w prawie farmaceutycznym, prawie własności intelektualnej (w szczególności e-commerce, prawie autorskim i prawie znaków towarowych), a także w prawie nieuczciwej konkurencji oraz ochronie danych osobowych.

Jego doświadczenie obejmuje doradztwo przy transakcjach dotyczących praw własności intelektualnej, reprezentację klientów w postępowaniach cywilnych i karnych dotyczących naruszeń praw własności intelektualnej i czynów nieuczciwej konkurencji, jak również ocenę zgodności z prawem celów, zakresu i sposobów przetwarzania danych osobowych.

Michał zajmuje się również bieżącą obsługą firm farmaceutycznych w sprawach z zakresu prawa farmaceutycznego oraz innych regulacji. Reprezentował organizacje przedsiębiorców z branży farmaceutycznej w toku prac legislacyjnych nad nowelizacjami prawa farmaceutycznego oraz ustawy refundacyjnej.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz British Law Centre, prowadzonego wspólnie przez Uniwersytet Warszawski i University of Cambridge. Tytuł zawodowy uzyskał odbywając aplikację przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie.

Maciej Konarowski

ADWOKAT

Maciej Konarowski, adwokat, specjalizuje się prowadzeniu postępowań sądowych (zarówno cywilnych, karnych jak i administracyjnych), jak też i innych formach rozwiązywania sporów (arbitraż, mediacja). W zakresie jego zainteresowań znajdują się także prawo własności intelektualnej oraz prawo nowych technologii. W kancelarii KRK zajmuje się prowadzeniem postępowań spornych wynikłych na gruncie szeroko rozumianego prawa medycznego i farmaceutycznego, ze szczególnym uwzględnieniem spraw z zakresu odpowiedzialności za produkt niebezpieczny i prawa konkurencji.

Przed rozpoczęciem współpracy z kancelarią KRK Kieszkowska Rutkowska Kolasiński Maciej zdobywał praktykę pracując zarówno w mniejszych warszawskich kancelariach, jak i międzynarodowych korporacjach prawniczych. W ramach zdobywanego doświadczenia procesowego praktykował w Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa, pracował jako asystent sędziego oraz jako przedstawiciel Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka.

Maciej Konarowski jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Tytuł zawodowy uzyskał odbywając aplikację przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie.

Barbara Trabszys

ADWOKAT

Barbara Trabszys, adwokat, specjalizuje się w zagadnieniach szeroko rozumianego prawa publicznego. Swoją codzienną praktykę koncentruje na kwestiach związanych z funkcjonowaniem rynku farmaceutycznego, medycznego i FMCG oraz bieżącą obsługą spółek działających na tych rynkach.

Barbara Trabszys wspiera kancelarię w prowadzonych przez nią postępowaniach przed organami i sądami administracyjnymi w różnorodnych sprawach o charakterze regulacyjnym oraz przed sądami cywilnymi w sprawach dotyczących nieuczciwej konkurencji oraz odpowiedzialności za produkt.

Do głównych obszarów jej zainteresowań należą problemy z zakresu organizacji systemu opieki zdrowotnej, reklamy produktów leczniczych, wyrobów medycznych i suplementów diety, badań klinicznych i badań obserwacyjnych oraz odpowiedzialności za produkt. Barbara Trabszys brała udział w negocjacjach treści umów o przeprowadzenie na terenie Polski wieloośrodkowego badania obserwacyjnego organizowanego przez jeden z renomowanych ośrodków akademickich w USA. Kilkukrotnie była zaangażowana w audyty prawne prowadzone na potrzeby spółek prowadzących działalność na rynku farmaceutycznym i rynku suplementów diety.

Przed rozpoczęciem współpracy z kancelarią Kieszkowska Rutkowska Kolasiński Barbara Trabszys współpracowała z kancelarią Baker&McKenzie. Barbara Trabszys jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. W trakcie studiów była na półrocznym stypendium w Institut d'études politiques de Bordeaux (Sciences Po Bordeaux) we Francji. Ukończyła roczne studium z zakresu prawa amerykańskiego organizowane przez Centrum Prawa Amerykańskiego – wspólny projekt Uniwersytetu Warszawskiego i University of Florida.

Tomasz Kaźmierczak

ADWOKAT

Tomasz Kaźmierczak, adwokat, doktorant w Zakładzie Prawa Konkurencji Polskiej Akademii Nauk, specjalizuje się w kwestiach związanych z ochroną konkurencji i konsumentów, zamówieniami publicznymi oraz doradztwem korporacyjnym.

Pracował w Kancelarii Prawniczej Lachowicz i Partnerzy oraz w spółkach grupy Allianz, gdzie zdobywał doświadczenie w zakresie obsługi korporacyjnej podmiotów gospodarczych. Współpracował również z Helsińską Fundacją Praw Człowieka, gdzie świadczył pomoc prawną w ramach Programu Interwencji Prawnej. W trakcie studiów na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego odbył roczne stypendium na The University of Sheffield. Po ukończeniu studiów pracował w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów (Departament Ochrony Konkurencji). Prowadził postępowania administracyjne z zakresu ochrony konkurencji, a także reprezentował Prezesa UOKiK na spotkaniach EuropeanCompetition Network organizowanych przez Komisję Europejską.

Tomasz Kaźmierczak jest członkiem Stowarzyszenia Prawa Konkurencji.

Adam Krenke

APLIKANT RADCOWSKI

Adam Krenke, aplikant radcowski, specjalizuje się w zagadnieniach związanych z refundacją produktów leczniczych, finansowaniem świadczeń opieki zdrowotnej oraz badaniami klinicznymi. W kręgu jego zainteresowań znajdują się również regulacje dotyczące rynku wyrobów medycznych. W swojej codziennej pracy skupia się na kwestiach związanych z bieżącą obsługą prawną spółek działających na rynku farmaceutycznym w zakresie regulacyjnym i kontraktowym.

Przed rozpoczęciem współpracy z kancelarią KRK Kieszkowska Rutkowska Kolasiński Adam Krenke pracował w Biurze Prawnym Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, odpowiadając za sprawy związane z refundacją leków, finansowaniem świadczeń opieki zdrowotnej oraz przeprowadzaniem szkoleń dla świadczeniodawców. Odbywał też praktyki w dziale Compliance w jednej z międzynarodowych firm farmaceutycznych.

Adam Krenke jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W trakcie studiów uczestniczył w Szkole Prawa Amerykańskiego organizowanej przez Levin College of Law, University of Florida przy współpracy z Uniwersytetem Warszawskim. Adam Krenke jest również alumnem projektu Liderzy Ochrony Zdrowia organizowanego przez Fundację im. Lesława Pagi. Aktualnie odbywa aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.

Emilia Kasjanowicz

APLIKANT RADCOWSKI

Emilia Kasjanowicz, aplikant radcowski, zajmuje się sprawami z zakresu prawa farmaceutycznego, prawa ochrony konkurencji i konsumentów oraz zamówień publicznych. W swojej codziennej pracy skupia się na bieżącej obsłudze prawnej spółek działających na rynku ochrony zdrowia i FMCG.

Przed rozpoczęciem współpracy z kancelarią KRK zdobywała doświadczenie podczas dwuletniego stażu w dziale prawnym w międzynarodowej firmie farmaceutycznej. Odbyła także praktyki w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich i polskich kancelariach prawnych.

Emilia ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. W trakcie studiów uczestniczyła w dwuletnim programie specjalizacyjnym „Business Law”, koncentrującym się na zagadnieniach prawa gospodarczego publicznego i prywatnego oraz prawa finansowego. Emilia aktualnie odbywa aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.

Filip Manikowski

APLIKANT ADWOKACKI

Filip Manikowski, aplikant adwokacki, doktorant, specjalizuje się w zagadnieniach związanych z szeroko rozumianym postępowaniem cywilnym oraz administracyjno-sądowym. Zajmuje się także sprawami z zakresu prawa farmaceutycznego, prawa medycznego oraz ustawy refundacyjnej. Do jego obowiązków należy m.in. pomoc w prowadzeniu sporów sądowych i postępowań przed organami administracji publicznej w sprawach pro bono prowadzonych przez KRK.

Zdobywał doświadczenie w Uniwersyteckiej Studenckiej Poradni Prawnej WPiA UKSW, gdzie świadczył pomoc prawną pro bono. W trakcie studiów na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego odbył stypendium na Universidade de Coimbra w Portugalii.

Filip jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Aktualnie odbywa aplikację adwokacją w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Jest również uczestnikiem studiów doktoranckich na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, w ramach których zajmuje się tematem dochodzenia roszczeń od Skarbu Państwa w ochronie zdrowia.

dr hab. Marek Świerczyński, prof. UKSW

OF COUNSEL, ADWOKAT

dr hab. Marek Świerczyński, prof. UKSW, adwokat, doradza przedsiębiorcom i organizacjom ochrony zdrowia w zakresie prawa farmaceutycznego, ustawy refundacyjnej, prawa własności intelektualnej, handlu elektronicznego oraz prawa prywatnego międzynarodowego.

Jest zatrudniony na stanowisku adiunkta w Katedrze Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego WPiA UKSW. Absolwent prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego, doktorat z dziedziny nauk prawnych obronił z wyróżnieniem na WPiA Uniwersytetu Śląskiego. Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk prawnych. Autor licznych publikacji naukowych, w tym współautor pierwszego podręcznika o prawie farmaceutycznym (dwa wydania z 2008 i 2012 r.) oraz monografii: “Prawo reklamy i promocji”, “Prawo Internetu” oraz “Prawne aspekty handlu elektronicznego”, a także suplementu encyklopedii “Cyber Law in Poland”. Pełni funkcję arbitra w Sądzie Polubownym ds. Domen Internetowych.

Ekspert legislacyjny Pracodawców RP. Od stycznia 2013 r. do stycznia 2014 r. pracował w Szwajcarii pełniąc funkcję Legal Director Africa, S-Africa, Israel dla międzynarodowej korporacji farmaceutycznej. Wieloletni współpracownik kancelarii prawnej Baker & McKenzie, wcześniej pracował w kancelarii prawnej Traple Konarski Podrecki, pełniąc rolę dyrektora oddziału warszawskiego.

Chambers Europe 2016 Life Sciences - Band 3 - „Marek Świerczyński doradza podmiotom farmaceutycznym w zakresie szeroko rozumianego prawa farmaceutycznego, ze szczególnym uwzględnieniem badań klinicznych, refundacji, reklamy, dystrybucji i własności intelektualnej."

Siedziba główna
ul. Emilii Plater 25/8, 00-688 Warszawa
T. +48 22 620 63 25, F. +48 22 101 73 38
Pokaż na mapie