obrót gospodarczy

Bieżąca obsługa prawna przedsiębiorców i osób fizycznych. Negocjowanie, sporządzanie i weryfikacja umów handlowych, wprowadzanie zmian w umowach, statutach spółek, zastępstwo procesowe w postępowaniu sądowym, zabezpieczającym i egzekucyjnym. Kompleksowa obsługa prawna w zakresie windykacji należności. Opinie, porady i konsultacje dotyczące przepisów w zakresie obrotu gospodarczego. Pomoc prawna przy zakładaniu i rejestracji spółek handlowych i przedsiębiorców. Pomoc prawna przy łączeniu i przekształcaniu formy prawnej podmiotów, ich likwidacji, upadłości, prowadzeniu postępowań układowych i naprawczych.

wiper-pixel