ochrona zdrowia

Pomoc prawna na rzecz wszystkich podmiotów związanych z ochroną zdrowia: zakładów opieki zdrowotnej, firm prywatnych oraz osób indywidualnych. Doradztwo w zakresie: czasu pracy personelu medycznego, regulaminów pracy i wynagradzania, umów kontraktowych i postępowań konkursowych. Dokonywanie przekształceń (łączenie, likwidacja, przekształcenie, restrukturyzacja). Reprezentacja klientów: w postępowaniach przed NFZ, sądami administracyjnymi oraz w postępowaniach sądowych w zakresie odpowiedzialności z tytułu błędu medycznego, spraw o zadośćuczynienie a także w postępowaniach przed Wojewódzką Komisją ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych.