Kancelaria KONDRAT i Partnerzy

Siedziba główna
1Al. Niepodległości 223/1, 02-087 Warszawa
Tel: +48 22 831 12 34
Fax: +48 22 357 98 63
Pokaż na mapie
2ul. Biskupia 20/2, 31-144 Kraków
Tel: +48 662 708 556
Pokaż na mapie
3ul. Mściwoja 2/1, 81-361 Gdynia
Tel: +48 724 050 793
Pokaż na mapie
Pokaż inne siedziby firmy »

Szczegółowe informacje o kancelarii

Opis kancelarii

Kancelaria KONDRAT i Partnerzy to dynamiczny 50-osobowy zespół pozostający do Państwa dyspozycji. Nasi adwokaci, radcowie prawni i rzecznicy patentowi posiadają wieloletnie doświadczenie w różnych obszarach prawa gospodarczego. Jesteśmy wiodącą kancelarią w Polsce w obszarze styku praw własności intelektualnej oraz prawa farmaceutycznego i life science.

W ciągu ponad 12 lat działalności, Kancelaria KONDRAT i Partnerzy zdobyła wiodącą pozycję zapewniając obsługę korporacyjną firm, fundacji i stowarzyszeń, doradzając przy transakcjach handlowych, fuzjach i przejęciach oraz specjalizując się w prawach własności intelektualnej, prawie patentowym, prawie znaków towarowych, prawie autorskim, prawie farmaceutycznym i life science.

Specjalnie dla naszych Klientów stworzyliśmy specjalistyczne oprogramowanie (KMS - KONDRAT Management System), które zapewnia łatwy i kompleksowy dostęp do dokumentacji spraw prowadzonych przez Kancelarię.

Kancelaria KONDRAT i Partnerzy na przestrzeni ponad 12 lat działalności była wielokrotnie wyróżniana w licznych rankingach i branżowych publikacjach (w tym m.in. Chambers Europe, Managing Intellectual Property, Intellectual Property Awards, World Trademark Review, Corporate LiveWire). Kancelaria otrzymała m.in. wyróżnienie w kategorii „Farmaceutyka” w pierwszej edycji rankingu kancelarii regulacyjnych POLITYKA INSIGHT 2016. Została też uhonorowana tytułem „”Europejska Kancelaria Prawno-Patentowa Roku 2015”, według rankingu Legal Awards 2015.

Zaangażowanie prawników Kancelarii to nie tylko sprawy sądowe i opinie prawne. Staramy się wspierać naszych Klientów w taki sposób, aby jak najpełniej zrealizować ich oczekiwania.

Zapraszamy Państwa do współpracy!

Zespół

MARIUSZ KONDRAT

RZECZNIK PATENTOWY, ADWOKAT, PARTNER ZARZĄDZAJĄCY

Mariusz Kondrat jest doktorem nauk prawnych, europejskim rzecznikiem patentowym i adwokatem.

Od 2006 r. zarządza naszą Kancelarią. Wcześniej pracownik departamentu prawnego UKIE oraz adiunkt i wykładowca prawa wspólnotowego na UKSW. Studiował prawo na uniwersytetach w Lublinie, Leuven, Oxfordzie i Amsterdamie.

Od kilkunastu lat jest czynnie zaangażowany w tworzenie i interpretowanie prawa farmaceutycznego.

Prelegent i wykładowca wielu konferencji i szkoleń. Autor licznych publikacji z zakresu prawa własności przemysłowej i prawa farmaceutycznego, w tym pierwszego komentarza do ustawy Prawo farmaceutyczne.

JUSTYNA STEFAŃCZYK-KACZMARZYK

RADCA PRAWNY, PARTNER

Justyna jest radcą prawnym. Ukończyła studia prawnicze (KUL) i aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Absolwentka podyplomowych Studiów Prawa Własności Intelektualnej na UW. Ukończyła także studia w INP PAN z zakresu prawa konkurencji.

Jest współautorką publikacji z zakresu prawa własności przemysłowej i prawa farmaceutycznego.

Posiada ośmioletnią praktykę w profesjonalnej obsłudze klientów zwłaszcza w zakresie prawa gospodarczego oraz prawa własności intelektualnej, zdobytą w kancelarii prawnej i patentowej. Specjalizuje się w szczególności w znakach towarowych, prawie autorskim i nieuczciwej konkurencji oraz prawie reklamy.

Posiada bogate doświadczenie w skutecznym prowadzeniu sporów sądowych. Zajmuje się również zagadnieniami z zakresu prawa farmaceutycznego oraz ochrony konkurencji.

EWA NIESIOBĘDZKA-KRAUSE

RZECZNIK PATENTOWY, PARTNER

Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z ochroną prawa własności intelektualnej i przemysłowej oraz nieuczciwą konkurencją. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu postępowań przed właściwymi krajowymi oraz międzynarodowymi organami z zakresu znaków towarowych, patentów oraz wzorów przemysłowych.

Doradza, sporządza umowy i opinie prawne w sprawach dotyczących praw własności intelektualnej, w tym z zakresu zagadnień ochrony patentowej wynalazków. Wspiera klientów w realizowaniu programów organizowanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości PARP oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju NCBiR.

Prowadzi sprawy sporne przed Urzędem Patentowym RP, Europejskim Urzędem Patentowym EPO, Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej EUIPO oraz Światową Organizacją Własności Intelektualnej WIPO. Posiada doświadczenie w prowadzeniu postępowań sądowych przed sądami administracyjnymi, sądami powszechnymi oraz Sądem Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych.

Autor wielu publikacji z zakresu prawa własności przemysłowej, w tym zwłaszcza dotyczących zagadnień ochrony patentowej wynalazków. Prowadzi szkolenia dotyczące prawnej ochrony znaków towarowych oraz wynalazków.

Ukończyła studia prawnicze i aplikację rzecznikowską w Polskiej Izbie Rzeczników Patentowych w Warszawie. Absolwentka Podyplomowych Studiów Prawa Własności Intelektualnej na UW.

dr inż. MAGDALENA JEZIERSKA-ZIĘBA

RZECZNIK PATENTOWY, PARTNER

Magdalena jest absolwentką Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej. Doświadczenie zdobywała pracując w Instytucie Chemii Przemysłowej, w którym w 2010 roku uzyskała stopień doktora nauk technicznych. Jest rzecznikiem patentowym oraz członkiem Polskiej Izby Rzeczników Patentowych. Ukończyła także Podyplomowe Studium Prawa Własności Przemysłowej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Specjalizuje się w przygotowywaniu opisów patentowych z dziedzin takich jak chemia, farmacja, mechanika, elektronika oraz w badaniach patentowych.

Mówi biegle w języku angielskim.

Galeria zdjęc kancelarii

Siedziba główna
Al. Niepodległości 223/1, 02-087 Warszawa
Tel: +48 22 831 12 34
Fax: +48 22 357 98 63
Pokaż na mapie