prawo podatkowe

Bieżące doradztwo obejmujące wsparcie merytoryczne we wszystkich obszarach opodatkowania, doradztwo w transakcjach sprzedaży i kupna udziałów, przedsiębiorstw i aktywów, planowanie i optymalizacja podatkowa w zakresie zarządzania majątkiem przedsiębiorstwa oraz prywatnym, prowadzenie spraw spornych na wszystkich etapach, w szczególności reprezentowanie w postępowaniach kontrolnych, podatkowych oraz przed sądami administracyjnymi, pomoc w przygotowaniu wniosków o interpretację przepisów prawa podatkowego.

wiper-pixel