fuzje i przejęcia

Wszelkie typy łączenia podmiotów, operacje nabywania i zbywania udziałów, akcji i innych tytułów uczestnictwa, a także operacji nabywania i zbywania zespołu aktywów, całych przedsiębiorstw lub ich zorganizowanych części. Kompleksowe doradztwo prawne na każdym etapie fuzji lub przejęcia: przygotowanie pełnej dokumentacji transakcyjnej, audyt prawny przekształcanych lub przejmowanych podmiotów na podstawie gruntownej analizy typu due diligence, reprezentacja w negocjacjach, procedura koncentracji przed UOKiK, reprezentacja klientów przed właściwymi urzędami w postępowaniach prowadzących do uzyskania koniecznych decyzji administracyjnych.

wiper-pixel