Robert Jędrzejczyk i Wspólnicy

Siedziba główna
1ul. Moniuszki 1A, 00-014 Warszawa
tel: (+ 48) 22 660 31 00
Pokaż na mapie

Szczegółowe informacje o kancelarii

Opis kancelarii

Kancelaria prawna RJ Partners założona została w 2014 roku jako odpowiedź na zapotrzebowanie klientów poszukujących doradztwa prawnego na wysokim poziomie, oferowanego przez prawników z wieloletnim doświadczeniem w biznesie, zaznajomionych z pracą w międzynarodowym środowisku i z klientami wywodzącymi się z różnych kultur prawnych.

Kancelarię założyli dwaj radcowie prawni: Robert Jędrzejczyk i Michał Kubicz współpracujący ze sobą już od blisko dwudziestu lat. Ich zespół współtworzy grupa radców prawnych, aplikantów radcowskich i adwokackich wspomaganych przez młodszych prawników.

Wspólnikiem zarządzającym kancelarią jest Robert Jędrzejczyk, który w latach 1999 – 2014 był wspólnikiem w międzynarodowej kancelarii Gide Loyrette Nouel, działającej w Polsce jako Tokarczuk, Jędrzejczyk i Wspólnicy Kancelaria Prawna GLN Sp.k.

Kancelaria prawna RJ Partners specjalizuje się w obsłudze polskich i zagranicznych podmiotów gospodarczych. Świadczy usługi dostosowane do specyfiki danego sektora, z którego wywodzi się klient. Prawnicy kancelarii mają wieloletnie doświadczenie zdobyte w największych kancelariach prawnych dzięki czemu doskonale rozumieją potrzeby biznesu. Za swą kompetencję byli wielokrotnie wskazywani w renomowanych zestawieniach najlepszych polskich prawników – Legal 500 EMEA oraz Chambers Europe. Ich profesjonalizm jest doceniany przez rekomendujących nas klientów i partnerów.

DOŚWIADCZENIE KANCELARII:

 • doradztwo na rzecz międzynarodowej grupy energetycznej EDF doradztwo przy nabyciu 100% akcji w spółce Zakład Energetyki Cieplnej S.A. w Katowicach
 • doradztwo na rzecz polskiej spółki przy sprzedaży dwóch nieruchomości pod budowę zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Warszawie,
 • doradztwo na rzecz międzynarodowej grupy energetycznej EDF przy nabyciu 100% udziałów w spółce Matex Controls Sp. z o.o.
 • doradztwo na rzecz międzynarodowej grupy energetycznej EDF w procesie wyboru partnera publiczno-prywatnego na zaprojektowanie, budowę i eksploatację spalarni odpadów w Gdańsku
 • doradztwo na rzecz międzynarodowej grupy energetycznej EDF w procesie wyboru partnera publiczno-prywatnego na projekt poprawienia efektywności energetycznej na terenie konurbacji śląskiej
 • doradztwo na rzecz międzynarodowego koncernu energetycznego EDF w procesie skupu akcji pracowniczych
 • doradztwo przy sprzedaży przez spółkę należącą do międzynarodowego koncernu energetycznego VEOLIA gruntów pod instalacjami ciepłowniczymi wyłączonymi z eksploatacji w Łodzi i w Poznaniu
 • doradztwo przy nabywaniu nieruchomości przez międzynarodowe grupy sektora handlu wielkopowierzchniowego
 • doradztwo przy nabyciu udziałów spółki holdingowej kontrolującej klub piłkarski Legia Warszawa
 • doradztwo na rzecz francuskiego inwestora z sektora informatycznego przy nabywaniu spółek w Polsce
 • doradztwo na rzecz francuskiego inwestora przy nabyciu 100% udziałów w spółce produkującej formy wtryskowe
 • doradztwo na rzecz międzynarodowego koncernu AIRLIQUIDE przy nabywaniu spółek i przedsiębiorstw prowadzonych przez osoby fizyczne, specjalizujących się w wentylacji mechanicznej pacjentów
 • doradztwo na rzecz grupy polskich osób fizycznych przy sprzedaży spółki specjalizującej się w handlu węglem
 • doradztwo na rzecz francuskiego koncernu energetycznego VEOLIA przy projekcie budowy nowego źródła ciepła dla Warszawy
 • doradztwo na rzecz międzynarodowego koncernu z branży reklamowej przy nabyciu spółki sektora marketingu interaktywnego
 • doradztwo na rzecz różnych spółek w zakresie wdrożenia RODO
 • doradztwo na rzecz podmiotu inwestującego w największy polski dom aukcyjny DESA S.A.
 • doradztwo przy zawieraniu ugody w sporze zaistniałym między stronami umowy nabycia udziałów w polskiej spółce
 • doradztwo na rzecz francuskiego podmiotu sektora transportu kolejowego w zakresie rejestracji lokomotyw w polskim Urzędzie Transportu Kolejowego, doradztwo przy negocjowaniu umów długoterminowego najmu lokomotyw i wagonów
 • doradztwo na rzecz przedsiębiorców w postępowaniach przed Urzędem Regulacji Energetyki wszczętych w następstwie naruszenia ograniczeń poboru mocy
 • doradztwo na rzecz francuskiego inwestora rozpoczynającego w Polsce działalność w sektorze ubezpieczeń
 • doradztwo na rzecz francuskiego inwestora, europejskiego lidera w zakresie biotechnologii posiadającego udziały w stacji unasienniania zwierząt, w zakresie relacji korporacyjnych
 • bieżące doradztwo na rzecz
  - francuskiego koncern sektora produkcji spożywczej
  - francuskiego koncernu sektora kosmetycznego
  - międzynarodowego koncernu branży transportu i logistyki
  - międzynarodowego koncernu produkującego reklamy świetlne

Zespół

ROBERT JĘDRZEJCZYK

RADCA PRAWNY, WSPÓLNIK ZARZĄDZAJĄCY KANCELARIĄ

Robert Jędrzejczyk jest prawnikiem rekomendowanym przez Legal 500 EMEA w dziedzinie Energetyki i surowców naturalnych oraz w dziedzinie Prawa Pracy oraz Chambers Europe w dziedzinie Energetyki i surowców naturalnych, Fuzji i przejęć i prawa spółek oraz w dziedzinie Prawa Ochrony Środowiska.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego (1992) i Instytutu Administracji Publicznej w Paryżu (1993), Robert Jędrzejczyk jest radcą prawnym od 1996 roku. W latach 1994 -2014 był związany z kancelarią Gide Loyrette Nouel znaną w Polsce jako Tokarczuk, Jędrzejczyk i Wspólnicy Kancelaria Prawna GLN Sp.k., w tym od 1999 roku jako partner lokalny, a od 2004 roku jako wspólnik międzynarodowy.

W swej wieloletniej karierze zdobywał doświadczenie także jako wykładowca w Zakładzie Prawa Administracyjno-Gospodarczego na Uniwersytecie Warszawskim. Jako członek licznych rad nadzorczych spółek kapitałowych sprawuje nadzór nad prawnymi aspektami działalności wielu podmiotów.

Robert Jędrzejczyk specjalizuje się w doradztwie w zakresie fuzji i przejęć, prywatyzacji, prawa handlowego, prawa energetycznego, przedsięwzięć infrastrukturalnych, negocjacji pakietów socjalnych i układów zbiorowych pracy.

Robert Jędrzejczyk jest także :

 • Wiceprezesem Francuskiej Izby Przemysłowo-Handlowej w Polsce (CCIFP) od 2011 r.,
 • Arbitrem rekomendowanym w Sądzie Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej od 2008 r.,
 • Członkiem Klubu Polskiej Rady Biznesu (KPRB),
 • Członkiem Społecznej Rady ds. Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej przy Ministrze Gospodarki.

Robert Jędrzejczyk posługuje się językiem polskim, francuskim i angielskim.

(+48) 509 598 316

MICHAŁ KUBICZ

RADCA PRAWNY, WSPÓLNIK

Michał Kubicz jest prawnikiem rekomendowanym przez Chambers Europe w dziedzinie prawa ochrony środowiska.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (2000) i Uniwersytetu w Poitiers, Michał Kubicz jest radcą prawnym od 2008 roku. W latach 1997 -2014 był związany z kancelarią Gide Loyrette Nouel znaną w Polsce jako Tokarczuk, Jędrzejczyk i Wspólnicy Kancelaria Prawna GLN Sp.k., z departamentem Prawa Energetyki i Ochrony Środowiska.

Specjalizuje się w doradztwie w zakresie prawa administracyjnego, prawa ochrony środowiska, postępowania administracyjnego i sądowo-administracyjnego, przedsięwzięć infrastrukturalnych oraz fuzji i przejęć. Michał Kubicz prowadzi  i koordynuje złożone procesy prawnego due diligence spółek. Koordynował obsługę prawną spółek klientów w różnych krajach.

Michał Kubicz jest autorem licznych publikacji z zakresu prawa ochrony środowiska oraz prawa dewizowego. Był wykładowcą na Podyplomowym Studium Podatków i Prawa Podatkowego przy Uniwersytecie Warszawskim (z zakresu prawa dewizowego). Był także prelegentem na licznych konferencjach poświęconych przepisom o gospodarce odpadami, partnerstwu publiczno-prywatnemu i ochronie środowiska. W ramach swej działalności pro publico bono Michał Kubicz jest fundatorem i prezesem zarządu fundacji Nadzieja dla Zdrowia. Jest członkiem rady nadzorczej spółki MK Sp. z o.o. (grupa PGDI).

Michał Kubicz posługuje się językiem polskim, francuskim i angielskim.

(+48) 510 070 285

MICHAŁ BUCZKOWSKI

RADCA PRAWNY

Michał Buczkowski jest radcą prawnym i współpracownikiem Kancelarii. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z prawem nieruchomości, administracyjnym i prawem pracy.

Posługuje się językiem polskim i angielskim.

MAŁGORZATA WOJTKIEWICZ-KABUT

RADCA PRAWNY

Małgorzata Wojtkiewicz-Kabut jest radcą prawnym i współpracownikiem Kancelarii.

Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Szkoły Prawa Niemieckiego i Europejskiego przy UW oraz studiów podyplomowych z zakresu prawa gospodarczego i prawa rynków kapitałowych na Uniwersytecie Roberta Schumana w Strasburgu. Uczęszczała także na zajęcia na wydziale prawa Uniwersytetu w Regensburgu w Niemczech w ramach programu Erasmus.

Specjalizuje się w prawie spółek, prawie finansowym jak również w transakcjach fuzji i przejęć.

Posługuje się językiem polskim, angielskim, francuskim i niemieckim.

ALICJA LIDZIŃSKA

RADCA PRAWNY

Alicja Lidzińska jest radcą prawnym i współpracownikiem Kancelarii. Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z międzynarodowymi procedurami cywilnymi, prawem ochrony środowiska oraz prawem zamówień publicznych.

Posługuje się językiem polskim, angielskim i niemieckim.

MAGDALENA TOMASZEWSKA

RADCA PRAWNY

Magdalena Tomaszewska jest radcą prawnym i współpracownikiem Kancelarii. Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Ukończyła również prawo nowych technologii na Uniwersytecie Koźmińskiego oraz prawo europejskie i francuskie na Uniwersytecie Warszawskim w partnerstwie z Uniwersytetem Poitiers.

Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z prawem europejskim i prawem konkurencji.

Obok polskiego posługuje się językiem angielskim i francuskim.

SEBASTIAN WIŚNIEWSKI

RADCA PRAWNY

Sebastian Wiśniewski jest radcą prawnym i współpracownikiem Kancelarii. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

W swojej praktyce zajmuje się przede wszystkim doradztwem w zakresie projektów infrastrukturalnych, zamówień publicznych i prawa nieruchomości. W ramach Kancelarii reprezentuje Klientów w postępowaniach sądowych.

Obok polskiego posługuje się językiem angielskim.

ALEKSANDER JAKOWLEW

RADCA PRAWNY

Aleksander Jakowlew jest radcą prawnym i współpracownikiem Kancelarii. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz ILF Goethe Universitat we Frankfurcie nad Menem. Uzyskał również tytuł doktora nauk prawnych na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Doradza klientom w odniesieniu do realizacji inwestycji budowlanych i infrastrukturalnych, w szczególności w zakresie prawa cywilnego, prawa budowlanego i ochrony środowiska oraz prawa zamówień publicznych. Dodatkowo Aleksander Jakowlew specjalizuje się również w prawie pracy.

Obok polskiego posługuje się językiem angielskim.

MAREK SOSNOWSKI

ADWOKAT

Marek Sosnowski jest adwokatem i współpracownikiem Kancelarii. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wydziału Prawa Uniwersytetu w Poitiers.

W swojej praktyce zajmuje się przede wszystkim doradztwem w zakresie rozwiązywania sporów, a także reprezentuje Klientów Kancelarii w postępowaniach sądowych, tak w sprawach cywilnych, gospodarczych, jak i karnych.

Obok polskiego posługuje się językiem angielskim, francuskim i rosyjskim.

PAWEŁ MEUS

PRAWNIK

Paweł Meus jest prawnikiem i współpracownikiem Kancelarii. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

W swojej praktyce zajmuje się przede wszystkim doradztwem w zakresie projektów prawa ochrony danych osobowych, praw autorskich, praw własności intelektualnej oraz w zakresie postępowań sądowych. Pełni funkcję inspektora ochrony danych osobowych w podmiotach zewnętrznych.

Obok polskiego posługuje się językiem angielskim.

MARCIN BORYS

PRAWNIK

Marcin Borys jest młodszym prawnikiem w Kancelarii. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył również studia na Uniwersytecie w Cardiff (Wielka Brytania), gdzie otrzymał Certificate of Higher Education in Legal Studies.

Specjalizuje się w prawie handlowym oraz prawie ochrony środowiska.

Oprócz języka polskiego posługuje się językiem angielskim.


MIKOŁAJ GILL

PRAWNIK

Prawnik. Mikołaj Gill jest młodszym prawnikiem w Kancelarii. Aktualnie jest studentem piątego roku prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, studiuje również sinologię.

Aktualnie zdobywa doświadczenie w zamówieniach publicznych, prawie cywilnym oraz prawie administracyjnym.

Mikołaj posługuje się językiem angielskim oraz chińskim.

ZUZANNA ZASADZKA

PRAWNIK

Zuzanna Zasadzka jest młodszym prawnikiem w Kancelarii. Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Ukończyła również Szkołę Prawa Brytyjskiego i Europejskiego w British Law Centre działającym przy Uniwersytecie Warszawskim w ramach współpracy z Uniwersytetem w Cambridge.

Specjalizuje się w prawie spółek, prawie handlowym i upadłościach konsumenckich.

Oprócz języka polskiego posługuje się językiem angielskim.

Siedziba główna
ul. Moniuszki 1A, 00-014 Warszawa
tel: (+ 48) 22 660 31 00
Pokaż na mapie

wiper-pixel