postępowanie egzekucyjne i zabezpieczające

Pomoc prawnika w trakcie postępowania zabezpieczającego i postępowania egzekucyjnego. Stosowanie środków prawnych w celu ochrony przed egzekucją, np. skarga na czynności komornika, powództwo przeciwegzekucyjne, zażalenie na opis i oszacowanie nieruchomości. Środki odwoławcze od wyroków i nakazów zapłaty. Reprezentowanie klienta przed sądami i komornikami, prowadzenie sprawy w kierunku wstrzymania czynności egzekucyjnych. Pomoc prawnika w dochodzeniu należności (przygotowanie wezwania do zapłaty oraz pozwu).

wiper-pixel