nieruchomości

Bieżące doradztwo w zakresie prawa nieruchomości, przygotowywanie lub opiniowanie umów dotyczących nieruchomości, w tym m.in. umów najmu, dzierżawy, darowizny, dożywocia, porządkowanie stanu prawnego nieruchomości, reprezentowanie Klientów w postępowaniach wieczystoksięgowych oraz przed sądami cywilnymi w sprawach związanych z własnością nieruchomości , w tym m.in. w postępowaniach: o zasiedzenie, o zniesienie współwłasności, związanych ze służebnościami, o wykup nieruchomości przeznaczonej pod drogi publiczne lub odszkodowanie w związku z przejęciem nieruchomości pod drogi publiczne, odszkodowawczych, związanych z tzw. służebnościami przesyłu – o wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z nieruchomości, o ustanowienie służebności przesyłu.

wiper-pixel