Kancelaria Radcy Prawnego Bartosz Frączyk

Siedziba główna
1Rynek Dębnicki 6/1, 30-319 Kraków
tel/fax: +48 12 422 86 12
mobile: +48 601 45 00 68
Pokaż na mapie

Szczegółowe informacje o kancelarii

Opis kancelarii

Wiemy, że Klienci poszukują profesjonalnej obsługi prawnej o najwyższej jakości świadczonych usług. Liczy się jednak również doświadczenie w określonych dziedzinach prawa. Dlatego działalność Kancelarii opiera się na świadczeniu kompleksowych usług prawnych na rzecz następujących podmiotów:

WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE

Kancelaria Radcy Prawnego Bartosza Frączyka jest jedną z pierwszych specjalizujących się w kompleksowej obsłudze wspólnot mieszkaniowych.

Posiadamy wieloletnie bogate doświadczenie w obsłudze podmiotów z obszaru Krakowa i południowej Polski, Wrocławia oraz Warszawy. Doradzamy zarządom wspólnot mieszkaniowych oraz jej członkom w skomplikowanej problematyce dotyczącej nieruchomości, reprezentujemy również te podmiotu w procesach sądowych. Kancelaria pomaga również w organizacji oraz prawidłowym przeprowadzaniu zebrań wspólnot mieszkaniowych oraz doradzamy i przygotowujemy projekty uchwał.

Wspólnota mieszkaniowa jest administratorem danych osobowych w zakresie danych związanych z zarządem nieruchomością. Od 25 maja 2018 r. zaczną obowiązywać wszystkie wspólnoty przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO/GDPR). 

Kompleksowa obsługa prawna wspólnot mieszkaniowych to przede wszystkim:

 • obsługa prawna bieżących spraw wspólnot mieszkaniowych
 • obsługa zebrań wspólnot mieszkaniowych
 • reprezentacja na zebraniach wspólnot mieszkaniowych
 • przygotowywanie projektów uchwał, statutów, regulaminów oraz umów
 • zaskarżanie uchwał wspólnot mieszkaniowych
 • dochodzenie roszczeń związanych z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umów
 • prowadzenie postępowań sądowych i administracyjnych z zakresu ustawy o własności lokali
 • dochodzenie należności we wspólnotach mieszkaniowych
 • windykacja należności we wspólnotach mieszkaniowych
 • dochodzenie należności od deweloperów
 • dochodzenie roszczeń z tytułu wad budynków
 • regulacje prawne nieruchomości
 • oraz wszelkie inne porady prawne dla wspólnot mieszkaniowych.


RESTRUKTURYZACJA SPÓŁEK KAPITAŁOWYCH, OSOBOWYCH I CYWILNYCH

Kancelaria Radcy Prawnego Bartosza Frączyka oferuje profesjonalną pomoc przy restrukturyzacji spółek kapitałowych, osobowych oraz cywilnych.

Oferujemy kompleksową obsługę prawną spółkom prawa handlowego, począwszy od zakładania spółek poprzez doradztwo w zakresie bieżących spraw korporacyjnych, procesów łączenia i przekształcenia spółek, aż po doradztwo na gruncie postępowań upadłościowych. Kancelaria posiada bogate doświadczenie w reprezentowaniu spółek w postępowaniach przed sądami gospodarczymi, jak również w zakresie umów i porozumień regulujących relacje pomiędzy wspólnikami.


OSOBY FIZYCZNE

Reprezentujemy Klientów w sporach sądowych, w szczególności w postępowaniach o zapłatę, dotyczących stwierdzenia zasiedzenia, zniesienia współwłasności, ustanowienia służebności, rozwiązywania sporów pomiędzy współwłaścicielami, w sprawach eksmisyjnych, o ochronę własności i posiadania, w sprawach dotyczących najmu lokali mieszkalnych i użytkowych, w sprawach z zakresu postępowania wieczystoksięgowego oraz  w sprawach z zakresu prawa spadkowego.

Zespół

BARTOSZ FRĄCZYK

RADCA PRAWNY

Ukończyłem prawo na Wydziale Prawa i Administracji na Uniwersytecie Jagiellońskim, a kolejno studia doktoranckie w Katedrze Postępowania Cywilnego. Od złożenia egzaminu radcowskiego w 2003 r. jestem zrzeszony w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie. Doświadczenie zdobywałem jako arbiter z listy arbitrów Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych oraz syndyk masy upadłości z listy kandydatów Prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie. Posiadam również szereg publikacji, prowadziłem także zajęcia akademickie z zakresu prawa gospodarczego oraz postępowania administracyjnego na Krakowskiej Akademii. Praktykę obrotu gospodarczego znam jako członek rad nadzorczych spółek prawa handlowego.

Zespół Kancelarii stanowią ponadto radcy prawni, aplikanci radcowscy i prawnicy, specjaliści w swoich dziedzinach prawa. Ich doskonała znajomość mechanizmów rynkowych i realiów polskiej gospodarki, a także wiedza prawna na najwyższym poziomie, pozwala na indywidualne i elastyczne dostosowanie się do potrzeb i oczekiwań Klienta.

Wiem, że Klient ceni możliwość kontaktu ze swoim prawnikiem. Dlatego dbam, aby moi klienci byli na bieżąco zorientowani w tym, co dzieje się w ich sprawach. W tym celu korzystam z nowoczesnych środków komunikacji, co upraszcza i przyspiesza przepływ informacji. Podmioty korzystające z moich usług na bieżąco znają stan prowadzonych spraw.

Podstawą zasadą Kancelarii jest umiejętność poszukiwanie optymalnego i kompleksowego rozwiązania problemu Klienta. Stąd zespół Kancelarii dba o to, by osoby korzystające z jego pomocy znały swoje możliwości i świadomie dokonywały najlepszego dla siebie wyboru.

+48 601 450 068

Galeria zdjęc kancelarii

Siedziba główna
Rynek Dębnicki 6/1, 30-319 Kraków
tel/fax: +48 12 422 86 12
mobile: +48 601 45 00 68
Pokaż na mapie

wiper-pixel