najem

Pomoc prawna w zakresie najmu lokali użytkowych i mieszkalnych. Negocjowanie i opracowanie projektu umów najmu, obsługa prawna w zakresie wydania lokalu, wypowiedzenia umowy, odstąpienia od umowy, zapłaty należności, kar umownych lub odszkodowania, rozliczenia nakładów, zapłaty czynszu, zwrotu kaucji, naprawienia szkody.