prawo mieszkaniowe

Pomoc prawna kancelarii w szeroko rozumianym prawie mieszkaniowym: prawo spółdzielcze, prawo o spółdzielniach mieszkaniowych, prawo lokatorskie, prawo o własności lokali, o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, ze stosunku najmu, dzierżawy bądź użyczenia. Pomoc prawna osobom fizycznym, spółdzielniom mieszkaniowym, wspólnotom mieszkaniowym, zarządcom nieruchomości. Wzory umów, wewnętrzne dokumenty, projekty uchwał. Zastępstwo procesowe przed sądami powszechnymi, administracyjnymi oraz urzędami. Umowy najmu mieszkania, pomoc prawnika przy zakupie/sprzedaży domu, mieszkania, sprawy o zapłatę czynszu a także o odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z lokalu, sprawy o eksmisję, zaskarżanie uchwał spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, przekształcenia lokatorskiego prawa do lokalu w odrębną własność lokalu.

wiper-pixel