księgi wieczyste

Usługi prawne w zakresie ksiąg wieczystych i spraw wieczystoksięgowych. Sprawy o założenie księgi wieczystej, o dokonanie zmian w księdze wieczystej, czy uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym. Badanie stanu prawnego nieruchomości, umowy nabycia nieruchomości podziału nieruchomości, zniesienia współwłasności i inne umowy związane z rynkiem nieruchomości. Zastępstwo procesowe przed sądami wieczystoksięgowymi oraz pomoc prawna przed urzędami gminy.