prawo autorskie

Pomoc prawnika w analizie, przygotowaniu, negocjowaniu umów z zakresu praw autorskich majątkowych i praw pokrewnych (przykładowo: umowa o dzieło, umowa przeniesienia autorskich praw majątkowych, umowa opcji czy udzielenia licencji). Ochrona autorskich prawa osobiste. Reprezentowanie klientów w sporach dotyczących naruszenia praw autorskich i praw pokrewnych. Pomoc prawna również w przypadkowych naruszeniach osobistych i majątkowych praw autorskich. Prawa autorskie, znaki towarowe, własność przemysłowa, nieuczciwa konkurencja, reklama, promocja, fotografia, wizerunek, muzyka, grafika, produkcja filmowa, działalność wydawnicza.

wiper-pixel