C.R.O.P.A. KANCELARIA RADCOWSKA

Siedziba główna
1ul. Smolna 40, 00-375 Warszawa
Tel. +48 22 431 63 03
Faks +48 22 431 62 01
Telekonferencje: +48 22 489 77 03
Pokaż na mapie

Szczegółowe informacje o kancelarii

Opis kancelarii

TROCHĘ STATYSTYK

Kancelaria powstała we wrześniu 2011 r.

Doradzamy m.in. klientom z Polski, Unii Europejskiej oraz U.S.A. i Kanady.

Reprezentujemy firmy technologiczne, szkoleniowe, nadawców telewizyjnych, dystrybutorów oprogramowania, tzw. celebrytów ze świata mody i filmu, startupy itd.


FILOZOFIA

Nie lubimy „stać obok”, doradzać „z zewnątrz”.

Aktywnie angażujemy się w biznes „na pierwszej linii”.

Dzięki doświadczeniu prawników Kancelarii oraz innowacyjności staramy się zapewnić naszym klientom przewagę rynkową.

Angażujemy się jako eksperci prawni w procesy legislacyjne zmierzające do korzystnych społecznie i biznesowo zmian w prawie.

Reprezentujemy interesy prawne klientów w strukturach organizacji pracodawców, których są oni członkami.

Wydajemy popularny portal społecznościowy PrawoAutorskie.pl, który cennym źródłem wiedzy o prawie własności intelektualnej.


ELEKTRONICZNA STREFA KLIENTA

Dbamy o środowisko naturalne. Do minimum ograniczyliśmy korespondencję papierową.

Dzięki Elektronicznej Strefie Klienta Kancelarii umożliwiamy 24-godzinny dostęp do dokumentacji na komputerze, laptopie lub smartphonie. Elektroniczna Strefa Klienta Kancelarii przypomina o najważniejszych wydarzeniach urzędowych lub sądowych jak np. konieczności odnowienia danego znaku towarowego lub o terminie następnej rozprawy sądowej. Dostęp do Elektronicznej Strefy Klienta jest zabezpieczony protokołem szyfrowania SSL o sile szyfrowania do 128/256-bit.

Zespół

Janusz Piotr Kolczyński

Radca prawny, Partner zarządzający

OBSZARY SPECJALIZACJI: PRAWO PROCESOWE, PRAWO KONTRAKTÓW, PRAWO INTERNETU, PRAWO AUTORSKIE, ZNAKI TOWAROWE, PRAWO ZWALCZANIA NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI, DANE OSOBOWE, DOBRA OSOBISTE, PRAWO SPORTOWE.

Janusz Piotr doradzał m.in. spółkom technologicznym, internetowym, telewizyjnym, paliwowym, spirytusowym, budowlanym, tytoniowym, kosmetycznym oraz producentom i dystrybutorom filmowym oraz producentom sprzętu elektronicznego i dóbr luksusowych. Prowadził spory i negocjacje z organizacjami zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i instytucjami państwowymi. Brał udział w postępowaniach sądowych dotyczących naruszenia praw do renomowanych znaków towarowych. Prowadził spory domenowe przed sądem arbitrażowym w Warszawie. Występował również w sporach sądowych związanych z naruszeniem dóbr osobistych w wyniku publikacji prasowych. Doradzał przedsiębiorstwom tytoniowym w zakresie prawa do reklamy. Reprezentował klientów przed Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w postępowaniu o uzyskanie zgody na transfer danych osobowych poza obszar Europejski Obszar Gospodarczy. Wczesne doświadczenia zawodowe zdobywał m.in. jako radca prawny w kancelarii Wardyński i Wspólnicy oraz jako szef praktyki prawa własności intelektualnej i nowych technologii PwC Legal Polska. Janusz Piotr jest doktorantem w Instytucie Nauk Prawnych PAN. W 2001 r. był stypendystą w Instytucie Maxa Plancka w Monachium.

Maciej Tomaszewski

Radca prawny, Partner equity

OBSZARY SPECJALIZACJI: PRAWO NOWYCH TECHNOLOGII, PRAWO AUTORSKIE, PRAWO INTERNETU, ZNAKI TOWAROWE, OCHRONA DÓBR OSOBISTYCH, ZWALCZANIE NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI, PRAWO REKLAMY, PRAWO KONTRAKTÓW.

Maciej rozpoczynał karierę zawodową w dziale doradztwa podatkowego PwC, gdzie przez ponad pięć lat odpowiadał za obsługę postępowań przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi. Następnie współpracował z PwC Legal Polska, gdzie angażował się w projekty związane z szeroko rozumianym prawem własności intelektualnej i ochroną danych osobowych, prawem korporacyjnym oraz w postępowania sądowe. W 2013 roku złożył egzamin radcowski z trzecim wynikiem w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie i rozpoczął rozwijanie praktyki zawodowej. Do jego doświadczeń należy m.in. doradztwo jednemu z największych przedsiębiorstw telekomunikacyjnych w Polsce, gdzie opiniował kontrakty dotyczące w szczególności zakupu i wdrożenia systemów informatycznych, a także weryfikował  komunikację marketingową firmy. Pomagał jednemu z bardziej prężnych start-upów działających w branży e-commerce w procesie sprzedaży udziałów na rzecz znaczącego inwestora z branży medycznej, a także w przygotowywaniu regulaminów świadczenia usług drogą elektroniczną. Dla istotnego gracza na rynku wsparcia sprzedaży produktów promocjami kuponowymi opiniował umowy z partnerami handlowymi. Doradzał również jednemu z bardziej rozpoznawalnych graczy na rynku reklamy i marketingu (również w zakresie e-commerce) w zakresie prawa kontraktów i zgodności proponowanych klientom rozwiązań komunikacyjnych i marketingowych z prawem, z uwzględnieniem tak wrażliwych branż, jak tytoniowa, alkoholowa czy farmaceutyczna.

Maciej jest absolwentem dziennikarstwa na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończył studia podyplomowe z zakresu prawa własności intelektualnej na Uniwersytecie Warszawskim oraz studia z zakresu prawa nowych technologii na Akademii Koźmińskiego.

Dominika Sułecka

Aplikantka radcowska

OBSZARY SPECJALIZACJI: PRAWO AUTORSKIE, ZNAKI TOWAROWE, ORGANIZACJE ZBIOROWEGO ZARZĄDZANIA, DOBRA OSOBISTE.

Dominika jest absolwentką Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II oraz Podyplomowego Studium Prawa Własności Intelektualnej Uniwersytetu Warszawskiego. Współpracowała m.in. z publicznym nadawcą telewizyjnym, a także wiodącą organizacją zbiorowego zarządzania prawami autorskimi. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w sądzie rejonowym w Warszawie oraz w spółce zarządzającej jedną z największych sieci teleinformatycznych w Polsce. Posiada również doświadczenie związane ze wsparciem prawnym dla samorządu zawodowego doradców podatkowych.

Agnieszka Śnieżko

Rzecznik patentowy, Of Counsel

OBSZARY SPECJALIZACJI: ZNAKI TOWAROWE, WZORY PRZEMYSŁOWE, PRAWO KONKURENCJI

Agnieszka jest prawnikiem, polskim i europejskim rzecznikiem patentowym specjalizującym się w prawie znaków towarowych i wzorów przemysłowych oraz w prawie konkurencji. Prowadzi praktykę rzecznikowską w ramach spółki partnerskiej WTS Rzecznicy Patentowi, której jest współzałożycielem.    

W latach 2001-2005 uczestniczyła w zajęciach studiów doktorskich w Instytucie Nauk Prawnych PAN w Warszawie. W ramach tych studiów uzyskała stypendium Fundacji Maxa-Plancka i w roku 2003 odbyła półroczny staż badawczy w monachijskim

Instytucie Maxa-Plancka, zajmującym się prawem własności intelektualnej i prawem podatkowym. Jest członkiem Polskiej Izby Rzeczników Patentowych oraz członkiem European Communities Trademark Association. Posiada wieloletnie doświadczenie w reprezentowaniu klientów w postępowaniach odnoszących się do znaków towarowych i wzorów przemysłowych, w tym w postępowaniach administracyjnych i spornych przed Urzędem Patentowym RP i EUIPO oraz w postępowaniach sądowych przed polskimi sądami administracyjnymi. Uczestniczy w charakterze doradcy w sądowych sprawach cywilnych i gospodarczych dotyczących naruszeń praw wyłącznych oraz działań sprzecznych z zasadami uczciwej konkurencji.

Siedziba główna
ul. Smolna 40, 00-375 Warszawa
Tel. +48 22 431 63 03
Faks +48 22 431 62 01
Telekonferencje: +48 22 489 77 03
Pokaż na mapie