ochrona własności intelektualnej

Obsługa prawna wydawnictw, mediów, firm IT, podmiotów prowadzących działalność e-commerce, agencji reklamowych, agencji modelek oraz domów mediowych, ochrona danych osobowych, ochrona baz danych, doradztwo prawne oraz opracowywanie wniosków rejestracyjnych do GIODO ochrona dóbr osobistych i wizerunku, Doradztwo w zakresie ochrony praw własności przemysłowej, praw autorskich, know-how oraz tajemnicy przedsiębiorstwa, udzielanie porad dotyczących przenoszenia praw własności intelektualnej oraz udzielania licencji, doradztwo w procesach komercjalizacji, ochrona znaków towarowych, wzorów użytkowych, przemysłowych i patentów.

wiper-pixel