prawo bankowe

Pomoc kancelarii przy dokonywaniu różnego rodzaju czynności bankowych. Przygotowywanie porad prawnych, opinii prawnych oraz doradztwo w zakresie szeroko rozumianego prawa bankowego. Pomoc prawnika przy tworzeniu i opiniowaniu wzorców umownych, regulaminów oraz warunków ogólnych dotyczących umów rachunku bankowego, rachunku inwestycyjnego, kredytowych, leasingowych, poręczenia, zabezpieczenia, itp. Wsparcie w zakresie współpracy międzybankowej, obrotu instrumentami finansowymi, rozliczeniach pieniężnych, emisji papierów wartościowych, tworzenia i organizacji banków. Reprezentacja klientów przed organami nadzoru finansowego, przeprowadzanie postępowań upadłościowych, naprawczych i likwidacyjnych.

wiper-pixel