prawo telekomunikacyjne

Wsparcie prawne kancelarii w zakresie postępowań w przed Prezesem UKE, obsługa transakcji kapitałowych i kompleksowa analiza różnych przedsięwzięć w telekomunikacji, opracowywanie, opiniowanie i negocjowanie umów telekomunikacyjnych, wzorów umów, regulaminów świadczenia usług telekomunikacyjnych. Pomoc prawnika w zakresie sporów z abonamentami oraz właścicielami nieruchomości, doradztwo przy inwestycjach związanych z budową i eksploatacją sieci telekomunikacyjnych, doradztwo w procesach ustalania dostępu do infrastruktury telekomunikacyjnej.

wiper-pixel