prawo energetyczne

Pomoc kancelarii w bieżącej działalności związanej z wytwarzaniem, obrotem i dystrybucją energii elektrycznej, gazu i ciepła. Audyt prawny w przedsiębiorstwach związanych z sektorem elektroenergetycznym, gazowym, ciepłowniczym a także OZE i paliwowym. Wsparcie przy realizacji projektów inwestycyjnych, doradztwo w kwestiach decyzji koncesyjnych, taryfowych i dystrybucyjnych. Przygotowywanie i negocjacje umów z zakresu energetyki. Przygotowywanie, opiniowanie i wdrażanie wzorców umownych w zakresie sprzedaży energii elektrycznej, paliwa gazowego oraz innych produktów energetycznych. Reprezentowanie klientów w postępowaniach przed Prezesem Urzędu regulacji Energetyki oraz przed innymi organami administracji publicznej.

wiper-pixel