Kancelaria Juris Sp z o.o.

Siedziba główna
1Kancelaria Juris Sp z o.o., ul. Wiejska 12A, 00-490 Warszawa
tel.: 22 628 03 49
tel.: 22 628 98 67
fax.: 22 628 98 66
Pokaż na mapie

Szczegółowe informacje o kancelarii

Opis kancelarii

Jesteśmy najdłużej działającą samodzielną kancelarią prawną w Polsce i najstarszą kancelarią prawną w Warszawie. Nieprzerwanie, w tej samej formie, od 1989 roku, świadczymy pomoc prawną przedsiębiorcom, osobom fizycznym i prawnym, administracji państwowej i samorządowej.

Współtworzyliśmy obowiązujące prawo, uczestniczyliśmy w powstawaniu doktryny, angażowaliśmy się w badania i prace naukowe, prowadziliśmy sprawy przed sądami i urzędami, w tym w postępowaniach administracyjnych, podatkowych, przed Naczelnym Sądem Administracyjnym, sądami arbitrażowymi, polubownymi, Sądem Najwyższym i Trybunałem Konstytucyjnym.

Nasi prawnicy służyli swoją wiedzą i doświadczeniem uczestnikom i słuchaczom wielu konferencji, seminariów i warsztatów. 

Więcej informacji o naszym doświadczeniu oraz zakresie spraw, które prowadzimy, opiniach i analizach które przygotowaliśmy znajdziesz na poszczególnych stronach serwisu:

Nasza wiedza i doświadczenie pozwala zespołowi zaangażowanych prawników na świadczenie wszechstronnej pomocy prawnej.

Zapewniamy zastępstwo przed sądami i urzędami, w tym w postępowaniach administracyjnych, podatkowych, przed sądami arbitrażowymi, polubownymi, Sądem Najwyższym i Trybunałem Konstytucyjnym. Jesteśmy także przygotowani do prowadzenia mediacji. 

Świadczymy pomoc prawną indywidualnym inwestorom przy projektach inwestycyjnych, transakcjach kapitałowych oraz obrocie nieruchomościami. Oferujemy kompleksową obsługę prawną dostosowaną do indywidualnych potrzeb Klienta.

Jesteśmy po to, aby zrealizować Twoje cele.

Zespół

ANDRZEJ STEFANOWICZ

ADWOKAT, SENIOR PARTNER

Członek Komitetu Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi PAN, Członek Zespołu badawczego ISP PAN w Zakładzie Studiów Strategicznych í Bezpieczeństwa Międzynarodowego. Powołany przez Prezydenta RP do Rady Dialogu Społecznego.

Członek-założyciel Towarzystwa Ekonomistów Polskich w 1995 r. Ekspert w Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego. W latach 2002-2012 Przewodniczący Rady Centrum Monitoringu Wolności Prasy Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Przewodniczył radom nadzorczym LAKMA S.A., Zielona Budka S.A .; Przewodniczący Komitetu Audytu Trion S.A., w latach 2006-2010 był Przewodniczącym i Wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. oraz Przewodniczącym Komitetu Audytu GL S.A. w latach 2004-2008 sprawował funkcję Przewodniczącego Komisji ds. Adwokatów i Radców Prawnych Naczelnej Rady Adwokackiej, uczestnik Prac legislacyjnych nad wieloma ustawami, konsultant komisji sejmowych oraz senackich, Biura Studiów i Ekspertyz Sejmu RP. Były Ekspert w Gabinecie Marszałka Senatu RP.

Od roku 1992 był wykładowcą prawa handlowego i papierów wartościowych na aplikacjach adwokackiej i radcowskiej, był także wykładowcą prawa cywilnego, handlowego, własności intelektualnej, prasowego, dostępu do informacji publicznej m. in. w Fundacji Centrum Prywatyzacji, Szkole Finansów i Zarządzania, Centrum Kreowania Liderów, Wyższej Szkole Dziennikarskiej im. M. Wańkowicza, w Instytucie Zarządzania.

Specjalizuje się w sprawach legislacji, zarządzania zasobami publicznymi, informacją publiczną, prawie handlowym, odpowiedzialności menadżerów, problematyce karno-skarbowej, prawie mediów, własności intelektualnej, prawie wodnym, prawie geologicznym i górniczym, regulacjach w sektorze naftowo-paliwowym.

Opublikował wiele artykułów w czasopismach: Prawo Spółek, Przegląd Sądowy, Monitor Prawniczy, Sympozja i Konferencje, Zeszyty Naukowe IGSMiE PAN, Zeszyty TEP, Zeszyty BIP-PIB i innych, ma także w dorobku publikacje książkowe.

Prowadzi również indywidualną kancelarię adwokacką.

ANDRZEJ KARPOWICZ

ADWOKAT, STARSZY PARTNER

Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Współzałożyciel Kancelarii Juris.

W latach 1992-1997 pełnił funkcję prezesa Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek, był również członkiem Rady Polskiej Izby Książki.

Prowadzi wykłady i szkolenia dla redaktorów książek i prasy, w tym także na Uniwersytecie Warszawskim i Akademii Sztuk Pięknych.

Jest autorem książek: Autor-Wydawca. Poradnik prawa autorskiego, Poradnik dla ludzi twórczych, Prawo autorskie i prasowe dla dziennikarzy, Jak reklamować się zgodnie z prawem, Podręcznik prawa autorskiego dla uczelni artystycznych.

Zajmuje się głównie ochroną własności intelektualnej – prawem autorskim, prawem prasowym, prawem reklamy i prawem mediów.

Prowadzi również indywidualną kancelarię prawną.

EWELINA ANNA KOSTKA

ADWOKAT, PARTNER

Od wielu lat świadczy doradztwo prawne na rzecz klientów instytucjonalnych i prywatnych.

Zajmuje się w głównej mierze kompleksową obsługą prawną przedsiębiorców z branży geologiczno-górniczej. Wspiera klientów w procesie uzyskania koncesji eksploracyjnych i eksploatacyjnych, a także w zarządzaniu ryzykiem zarówno na etapie projektowania, jak i realizacji przedsięwzięć geologiczno-górniczych.

Specjalizuje się przede wszystkim w prawie geologicznym i górniczym, szeroko pojętym prawie ochrony środowiska, także w prawie wodnym oraz w prawie dotyczącym planowania i zagospodarowania przestrzennego.

W swojej dotychczasowej praktyce prowadziła m.in. liczne postępowania o udzielenie lub zmianę koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie złóż kopalin oraz wydobywanie kopalin ze złóż, w tym postępowania dla wiodących spółek z udziałem Skarbu Państwa, a także m.in. postępowania o zatwierdzenie dokumentacji geologicznej złoża, o zatwierdzenie dokumentacji hydrogeologicznej złoża, a także dodatków do tych dokumentacji, postępowania o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia, o uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego, dotyczące sporów kompetencyjnych oraz pozwoleń związanych z gospodarowaniem odpadami i prowadzeniem składowisk odpadów, zarówno na etapie postępowania administracyjnego, jak i sądowo-administracyjnego przed WSA oraz NSA.

Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji (kierunek Prawo) oraz Wydziału Politologii (kierunek Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna) na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie.

Ponadto ukończyła Podyplomowe Studia z Geologii Górniczej (Akademia Górniczo Hutnicza, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, Katedra Geologii Złożowej i Górniczej oraz Szkołę Praw Własności Intelektualnej w Centrum Praw Własności Intelektualnej im. H. Grocjusza w Krakowie.

W 2015 roku w Stavanger w Norwegii uczestniczyła w seminarium z prawa norweskiego w zakresie prawnych aspektów poszukiwania i wydobywania ropy naftowej i gazu w Norwegii.

Prowadziła także szkolenia z zakresu prawa geologicznego i górniczego oraz prawa administracyjnego.

Z Kancelarią Juris związana od 2010 roku.

Prowadzi również indywidualną kancelarię adwokacką.

ALEKSANDRA KAROLINA PIOTROWSKA

MŁODSZY PARTNER

Związana przede wszystkim z branżą medyczną i farmaceutyczną. W ramach swojej codziennej praktyki koncentruje się na bieżącej obsłudze spółek działających na rynku farmaceutycznym, kosmetycznym i wyrobów medycznych. Zajmuje się doradztwem prawniczym dla lekarzy (gabinetów) oraz szpitali i przychodni. Doświadczenie zawodowe zdobywała w zespołach Life Science renomowanych kancelarii prawnych w Warszawie.

Jej doświadczenie obejmuje kompleksowe doradztwo dla branży Life Sciences, w tym związane z prowadzeniem postępowań o objęcie refundacją i ustalenie urzędowej ceny zbytu leku, ze szczególnym uwzględnieniem postępowań odnowieniowych dla tzw. leków sierocych. Praktykuje m.in. zagadnienia związane z prawem reklamy, prawem ochrony konkurencji, organizacją oraz przebiegiem badań klinicznych, importem równoległym i docelowym leków oraz wiele innych. Prowadzi rozpoznanie i poddaje ocenie wpływ regulacji UE na prawo krajowe w obszarze zdrowia i ochrony środowiska.

Reprezentuje lekarzy na etapie postępowania przygotowawczego i sądowokarnego, a także w sądach cywilnych. W swojej praktyce podejmuje zabezpieczanie interesów tej grupy zawodowej już na etapie wezwania lekarza na przesłuchanie w charakterze świadka.

Uczestniczy w obsłudze prawnej przedsiębiorców z branży geologiczno-górniczej, w tym spółek Skarbu Państwa w zakresie zagadnień środowiskowych i gospodarki odpadami. Specjalizuje się w negocjowaniu umów oraz zarządzaniu ryzykiem środowiskowym.

Ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Absolwentka podyplomowej Akademii Prawa Spółek w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz Wydziału Prawa Uniwersytetu Gandawskiego w Belgii (LLP Erasmus).

Przygotowuje pracę magisterską w Katedrze Prawa Cywilnego Uniwersytetu Łódzkiego na kierunku Prawo medyczne. Adwokat zrzeszony w Okręgowej Izbie Adwokackiej w Warszawie. Biegle mówi po angielsku.

Z Kancelarią Juris związana od 2014 r.

KAROLINA KOWALSKA

RADCA PRAWNY, MŁODSZY PARTNER

Radca prawny wpisany na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Ukończyła również Podyplomowe Studia Negocjacji, Mediacji oraz Innych Pozasądowych Metod Rozwiązywania Sporów na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Doświadczenie zawodowe zdobyła w renomowanych łódzkich oraz warszawskich kancelariach. Specjalizuje się przede wszystkim w prowadzeniu sądowych postępowań gospodarczych, ale także postępowań administracyjnych i sądowoadministracyjnych. Posiada również praktykę w zakresie reprezentacji konsumentów w postępowaniach procesowych przeciwko bankom stosującym niedozwolone klauzule umowne w umowach o kredyt denominowany/indeksowany do waluty CHF.

Nadto, zajmuje się ochroną własności intelektualnej – prawem autorskim, w szczególności doradzając twórcom i inwestorom współpracującym w ramach startupów. Dodatkowo dysponuje praktyką zawodową w obszarze prowadzenia postępowań sądowych z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego.

Posiada bogate doświadczenie w zakresie negocjacji, przygotowywania oraz opiniowania umów gospodarczych, w szczególności inwestycyjnych, spedycji, świadczenia usług logistycznych.

Zajmowała się także bieżącym doradztwem prawnym na rzecz przedsiębiorców, przede wszystkim w zakresie prawa korporacyjnego, prawa transportowego, prawa pracy oraz prawa reklamy i związanych z tym zagadnień dotyczących ochrony konkurencji i konsumentów.

Galeria zdjęc kancelarii

Siedziba główna
Kancelaria Juris Sp z o.o., ul. Wiejska 12A, 00-490 Warszawa
tel.: 22 628 03 49
tel.: 22 628 98 67
fax.: 22 628 98 66
Pokaż na mapie

wiper-pixel