postępowanie naprawcze

Pomoc prawnika w postępowaniu upadłościowym i naprawczym. Wsparcie przedsiębiorców w trudnej sytuacji finansowej lub zagrożonych niewypłacalnością. Pomoc prawna w przygotowaniu wniosku o ogłoszenie upadłości zarówno w imieniu upadłego jak i w imieniu wierzycieli, reprezentowanie upadłego jak i wierzyciela w postępowaniu upadłościowym, przygotowanie wniosku i reprezentowanie wierzycieli w postępowaniach o orzeczenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej. Reprezentowanie wspólników i członków organów spółek w postępowaniach o orzeczenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej. Pomoc prawnika w uzyskaniu wpisu na listę wierzytelności, reprezentowanie przed syndykiem masy upadłościowej, przygotowanie wniosku o wyłączenie z masy upadłości, opiniowanie układów zawieranych w postępowaniu upadłościowym. Pomoc w likwidacji przedsiębiorstwa.

wiper-pixel