THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

Siedziba główna
1ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa
tel.: +48 22 24 301 24
faks: +48 22 24 119 04
Pokaż na mapie

Szczegółowe informacje o kancelarii

Opis kancelarii

Z SUKCESEM ŁĄCZYMY PASJĘ Z DOŚWIADCZENIEM

Kancelaria N.E.W.S. Law Center rozpoczęła działalności w 2012 roku. Nasz doświadczony zespół adwokatów i radców prawnych zapewnia wszechstronny zakres usług prawnych, skierowanych. zarówno do klientów indywidualnych, jak i korporacyjnych z kraju, a także z zagranicy. Główna siedziba firmy znajduje się w Miasteczku Wilanów – prężnie rozwijającym się zagłębiu usługowo-mieszkalnym Warszawy.

Dlaczego warto powierzyć swoje sprawy w nasze ręce?

Wyróżnia nas znajomość prawa, podatków i uwarunkowań gospodarczych rynku polskiego i azjatyckiego. Posiadamy doświadczenie w doradztwie biznesowym, obsłudze podmiotów i transakcji na rynkach polskim, wietnamskim oraz chińskim.

Dzięki międzynarodowej, rozwiniętej sieci współpracujących z nami prawników z uprawnieniami oraz innych ekspertów gwarantujemy klientom bezpieczeństwo obsługi i płynność współpracy.

Doradzamy w sprawach z zakresu procesu inwestycyjno-budowlanego, zagospodarowania i planowania przestrzennego, gospodarki nieruchomościami. W tym obszarze specjalizujemy się w postępowaniach administracyjnych oraz sądowo-administracyjnych.

Zapewniamy wsparcie podmiotom w zakresie spraw karnych, w tym karnych gospodarczych, skarbowych oraz wykroczeń. Sporządzamy opinie, pisma i wnioski procesowe, reprezentujemy przed sądem i urzędami, prowadzimy mediacje.

Posiadamy wysokie kwalifikacje zawodowe. Gwarantujemy obsługę i doradztwo prawne na najwyższym poziomie. Założycielem oraz leaderem zespołu jest adwokat Hoa Dessoulavy – Śliwińska, uznana ekspertka w zakresie prawa karnego gospodarczego i skarbowego, prawa podatkowego, prawa spółek handlowych, prawa medycznego i farmaceutycznego a także znawczyni rynku azjatyckiego.

Oferujemy pomoc prawną osobom, które na stałe przebywają poza granicami Polski. Pomagamy załatwić wszelkie formalności związane z legalizacją pobytu cudzoziemców.

Obsługujemy klientów w języku polskim, angielskim, wietnamskim, chińskim, bułgarskim, rosyjskim, francuskim, niemieckim. Dysponujemy pomocą profesjonalnego tłumacza.

Skutecznie i dyskretnie

Prawnicy kancelarii wielokrotnie występowali przed najwyższymi organami Sądownictwa w Polsce – Sądem Najwyższym i Naczelnym Sądem Administracyjnym – w szczególności w sprawach z zakresu prawa nieruchomości i prawa energetycznego – służebności przesyłu.

Na koncie mamy kilka precedensowych i korzystnych dla nas wyroków. Reprezentujemy interesy klientów w bardzo skomplikowanych i głośnych medialnie sprawach karnych gospodarczych. Bieżąca obsługa jednego z wiodących podmiotów branży poligraficzno-drukarskiej. Współpraca z operatorem sieci dystrybucyjnych w zakresie organizacji szkoleń z zakresu prawa energetycznego i budowlanego. Zapewniamy lojalną i dyskretną obsługę prawną.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym zakresem naszych usług i współpracy z nami.

Państwa prawa i interesy są naszym priorytetem. Powierzcie je już dziś specjalistom. Zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią.

Zespół

Hoa Dessoulavy-Śliwińska

ADWOKAT

Wpisana na listę adwokatów prowadzoną przez Okręgową Radę Adwokacką w Warszawie. Ukończyła aplikację radcowską w Warszawie oraz aplikację adwokacką na Judicial Academy w Hanoi (Wietnam). Uzyskała dyplomy University of Cambridge (UK), Harvard Business School i University of Florida (USA).

Absolwent wydziału teologicznego studiów podyplomowych na UKSW i studiów w dziedzinie praw i wolności człowieka (PAN i Helsińska Fundacja Praw Człowieka), szkoły prawa dowodowego na UKSW oraz studia podyplomowe rzeczoznawstwa majątkowego prowadzone przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie.

Obecnie odbywa studia doktoranckie w Katedrze Prawa Cywilnego i Międzynarodowego Prywatnego na Uniwersytecie SWPS. Specjalizuje się w prawie karnym gospodarczym i skarbowym, prawie nieruchomości oraz prawie medycznym i farmaceutycznym.

Agnieszka Roguska-Kikoła

RADCA PRAWNY

Wpisany na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkoły Prawa Niemieckiego i Europejskiego współorganizowanej przez wydziały prawa Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu Fryderyka Wilhelma w Bonn.

Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu prawa pracy, prawa handlowego, w tym prawa konkurencji. Współautorka publikacji „Spółka jawna. Zagadnienia praktyczne”.

Paweł Kuras

ADWOKAT

Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Uczestnik seminarium pod kierownictwem prof. dr. hab. Mirosława Nesterowicza.

Specjalizuje się w zagadnieniach prawa gospodarczego i międzynarodowego obrotu gospodarczego. Konsultant podmiotów korporacyjnych w Szwajcarii (Lugano) i we Włoszech (Mediolan, Bergamo).

Do wiodących obszarów praktyki należy także problematyka odpowiedzialności za szkody, ochrona praw podmiotowych, implikacje stosunków majątkowych małżeńskich.

Łukasz Latos

ADWOKAT

Specjalizuje się w prawie budowlanym, prawie spółek, prawie upadłościowym, prawie karnym ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących przestępstw popełnionych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz zagadnieniach dotyczących kontraktów handlowych.

Posiada także szerokie doświadczenie procesowe w zakresie reprezentacji podmiotów gospodarczych i osób fizycznych w postępowaniach sądowych i arbitrażowych.

W ramach działalności samorządowej Łukasz Latos jest zastępcą Rzecznika Dyscyplinarnego Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie oraz zastępcą przewodniczącego Sekcji Prawa i Postępowania Karnego działającej przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie.

Robert Siwik

PRAWNIK

Ekspert z zakresu prawa zamówień publicznych, doradca prawny na wszystkich etapach postępowań o udzielenie zamówień publicznych. Z licznymi sukcesami zajmuje się zastępstwem prawnym w postępowaniach odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą, m.in. w największych krajowych przetargach z branży infrastrukturalnej, energetycznej, budowlanej, transportu kolejowego, ochrony zdrowia.

Laureat Rankingu Wschodzących Gwiazd Prawa 2013 r. („Rising Stars Prawnicy – liderzy jutra”) Dziennika Gazety Prawnej i LexisNexis. Doktorant w Zakładzie Prawa Prywatnego Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, Warszawa.

Autor lub współautor ponad 70 publikacji naukowych publikowanych w Polsce i za granicą z zakresu prawa cywilnego oraz prawa zamówień publicznych, w tym największego na rynku praktycznego komentarza do ustawy Kodeks spółek handlowych.


Dang Thi Thanh

Adwokat w Wietnamie, członek Hanoi Bar Association. Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu w Hanoi. Specjalizuje się w prawie międzynarodowym gospodarczym, jest partnerem zarządzającym KV Law Office w Hanoi.

Rafał Mąka

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Aplikant adwokacki specjalizujący się w prawie karnym oraz postępowaniach administracyjnych w obszarze prawa podatkowego.

Michał Szymczyk

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego. Aplikant adwokacki z doświadczeniem z zakresu obsługi korporacyjnej, w szczególności w obszarze prawa własności przemysłowej i prawa własności intelektualnej – prawa autorskiego i IT. Prowadzący szkolenia z zakresu prawa budowlanego i służebności przesyłu.

Siedziba główna
ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa
tel.: +48 22 24 301 24
faks: +48 22 24 119 04
Pokaż na mapie

wiper-pixel