postępowanie karne

Wszechstronna obrona w postępowaniach karnych. Pomoc prawna na etapie postępowania przygotowawczego (ABW, prokuratura, policja, Urząd Skarbowy i Celny), a także we wszystkich instancjach postępowania. Obrona oskarżonych w sprawach o przestępstwa i wykroczenia karne, karne gospodarcze, karne skarbowe. Przestępstw prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu lub narkotyków, przestępstw posiadania i handlu narkotykami, przestępstw na tle seksualnym. Sprawy o przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary, odroczenie wykonania kary, udzielenie przerwy w wykonaniu kary, udzielenie zezwolenia na odbycie kary w systemie dozoru elektronicznego, zarządzenie wykonania kary. Pomoc prawna pokrzywdzonym: sporządzenie zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa, reprezentacja w fazie prokuratorskiej i sądowej.

wiper-pixel