prawo karne

Pomoc kancelarii prawnej w szeroko rozumianym prawie karnym, na każdym etapie postępowania karnego. Obrona i reprezentowanie oskarżonych, podejrzanych, pokrzywdzonych. Sporządzanie wszelkich pism w sprawach karnych, przygotowywanie opinii i porad prawnych z zakresu prawa karnego. Pomoc prawnika w sprawach karnych: przeciwko życiu i zdrowiu, o posiadanie i obrót narkotykami, wypadków drogowych, jazdy pod wpływem alkoholu/środków odurzających, kradzieży/kradzieży z włamaniem, rozboju, oszustwa, uszkodzenia ciała, gwałtu, nieumyślnego spowodowania śmierci, zabójstwa, w sprawach dotyczących nieletnich, działania w zorganizowanej grupie przestępczej, w sprawach o odszkodowanie i zadośćuczynienie za niesłuszne tymczasowe aresztowanie, udzielenie przerwy w karze, odroczenie wykonania kary, warunkowe przedterminowe zwolnienie, przedterminowe zatarcie skazania.

wiper-pixel