prawo karne gospodarcze

Pomoc prawnika w zakresie odpowiedzialności karnej za przestępstwa gospodarcze na wszystkich etapach postępowania. Wsparcie prawne w zakresie: odpowiedzialności karnej za wykorzystywanie informacji poufnych, odpowiedzialności kadry zarządzającej na szkodę spółki, odpowiedzialności karnej za naruszenie praw autorskich, odpowiedzialności karnej na gruncie prawa o zamówieniach publicznych, odpowiedzialność karnej z tytułu czynów nieuczciwej konkurencji oraz naruszeń prawa własności przemysłowej. Reprezentowanie klientów w śledztwach i postępowaniach sądowych w sprawach o przestępstwa gospodarcze.

wiper-pixel